صندوق بازنشستگی کشوری _ مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری

 

صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

از زمان تصویب قوانین استخدام کشوری که در تاریخ 1345/03/31 و بر پایه ماده 70 قانون اداره کل بازنشستگی تصویب شد، با تمامی دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی، اسناد، اوراق و بودجه و حتی تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع گشت و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید.

بر اساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل گردید.

با ادغام سازمان های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در تاریخ 1378/12/11 و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد.

با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در تاریخ 1383/02/21 و به موجب تبصره 2 ماده 17 این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تامین اجتماعی گردید و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می گردد.

 

صندوق بازنشستگی کشوری:

به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این سازمان موسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است.

 

مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری:

 1. مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 2. مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 3. قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات

 4. مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امور خارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امور خارجه

 5. مستخدمین ثابت شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران

 6. مستخدمین پیمانی دستگاه های اجرایی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری)

 7. خویش فرمایان (مستخدمین بازخریدی وزارت راه و ترابری و ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه)

 

اختصاص شماره دفتر کل:

شماره دفتر کل به شماره ای گفته می شود که در زمان بازنشستگی شخص، از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی به وی اختصاص می یابد که در تمامی احکام صادره از طرف صندوق بازنشستگی کشوری، به عنوان شماره دفتر کل درج می گردد.

 

نحوه اخذ شماره دفتر کل:

این شماره تنها مربوط به مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری می باشد و خدمات قابل ارائه آن در سایت موجود است که که بر مبنای شماره دفتر کل ارائه می گردد و تنها مختص این افراد است.

بنابراین بازنشستگان سایر صندوق هایی هم چون بازنشستگان لشکری یا بازنشستگان تامین اجتماعی، برای دریافت خدمات یا طرح سوال، بایستی به صندوق های مربوط به خود مراجعه نمایند.

 

اهداف صندوق بازنشستگی:

 • ایجاد سیستم خود کفا بر اساس مطالعات علمی و تمهید نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران با بهره گیری از روش های نوین طراحی و بهره برداری از سیستم ها و تجهیزات پیشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمد ها

 • بهره برداری اقتصادی و اطمینان بخش از موجودی صندوق از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی مفید

 • ارائه پیشنهاد های کارشناسی جهت تصویب مراجع ذی صلاح به منظور ارتقای وضع معیشتی بازنشستگان و وظیفه بگیران

 

وظایف صندوق بازنشستگی:

 • اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکت های دولتی و شهرداری های کشور
 • اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه و تهیه آئين نامه های اجرایی سازمان
 • اجرای مصوبات شورای صندوق بازنشستگی کشوری
 • تهیه و اجرای طرح های بهره برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت خود کفایی آن
 • تهیه و تنظیم بودجه جاری صندوق بازنشستگی کشوری و بودجه عملیاتی و برنامه عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری
 • انجام کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب ساختن دریافتی آنان با افزایش هزینه های زندگی
 • حفظ حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مربوط به صندوق
 • ارائه گزارش عملکرد و ترازنامه سالانه هر یک از صندوق ها و تراز تلفیقی صندوق بازنشستگی کشوری به شورای صندوق

 

نحوه دریافت تصویر احکام حقوقی:

دریافت آخرین حکم حقوق سالانه از طریق منوی «دریافت حکم ترمیم سالانه» در سایت صندوق بازنشستگی کشوری با وارد کردن شماره دفتر کل و شماره ملی بازنشسته اصلی قابل مشاهده، انجام می شود که سپس می توان آن را چاپ و یا به صورت عکس ذخیره نمود.

دریافت سایر احکام حقوقی از جمله آخرین حکم صادره، حکم اصلاحی، حکم برقراری از منوی «دریافت احکام حقوقی از طریق ارسال به پست الکترونیک» صورت می گیرد که در این حالت حکم درخواستی، به صندوق الکترونیکی (ایمیل) بازنشسته مورد نظر ارسال می گردد.

 

نحوه دریافت فیش حقوقی از سایت اینترنتی سازمان:

فیش حقوقی و همچنین صورت ریز فیش حقوقی دو ماهه اخیر بازنشسته مذکور، تنها برای بازنشستگانی می باشد که به طور مستقیم از سازمان بازنشستگی حقوق دریافت می نمایند. این کار از طریق منوی «دریافت فیش حقوقی» و با وارد نمودن شماره دفتر کل و شماره ملی و شماره حساب ذی نفع قابل مشاهده، چاپ و یا ذخیره است.

نکته: وظیفه بگیران بایستی شماره دفتر کل بازنشسته مورد نظر و همچنین شماره ملی و شماره حساب را وارد نمایند.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401 را مطالعه کنید

 

 

 

امکان دریافت فیش حقوقی ماه های قبل:

در حال حاضر امکان مشاهده فیش حقوقی ماه جاری و ماه قبل وجود دارد و همچنین پیشنهاد می گردد که بازنشستگان در هر ماه، پس از مشاهده فیش حقوقی، آن را ذخیره کنند.

نکته: این عمل با استفاده از کلیک بر روی دکمه “ساخت فایل pdf” که در بالای فیش موجود است، صورت می گیرد.

 

سایر کسور در فیش حقوقی بازنشستگان:

عنوان “سایر کسور” در فیش حقوقی ماهانه بازنشستگان که اهم آن شامل وام های دریافتی، بدهی به موسسات و یا شرکت های تعاونی و یا اجرای احکام قضایی بوده، توسط دستگاه های اجرایی در فیش حقوقی منظور شده است.

 

عوامل امتیاز آور در قانون مدیریت خدمات کشوری برای محاسبه حقوق بازنشستگی:

 

الف- گروه شغلی (گروه های 20 گانه ای که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مستخدم در زمان اشتغال کسب کرده است)

ب- مشاغل سرپرستی

ج- اشتغال به خدمت اداری در مناطق جنگ زده

د- سنوات خدمت مازاد بر 30 سال تا سقف 10 سال، 2/5 درصد بر مبنای امتیاز تخصصی بند الف و مجموعا کسانی هم که کمتر از 30 سال خدمت دارند به ازای هر سال 2/5 درصد از امتیاز، 25 درصد تخصیصی بند الف تا سقف 15 سال کاسته خواهد شد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.

 

منظور از مشاغل مدیریتی:

مشاغلی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تحت این عنوان شناخته شدند و از مزایای آن در زمان اشتغال بهره مند بوده اند. به طوری که این افراد در تبصره یک ماده 109 قانون به 5 دسته زیر تقسیم شده اند:

الف) مشاغل سرپرستی و هم تراز 5 درصد

ب) معاونین مدیر کل و هم ترازان آنان 10 درصد

ج) مدیران کل و هم تراز آنان 15 درصد

د) مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی 20 درصد

ه) مقامات (25 درصد): این افراد کسانی هستند که در قانون نظام هماهنگ پرداخت عناوین آنان ذکر شده است.

 

نحوه محاسبه درصد های مشاغل مدیریتی:

درصد های مزبور برای هر یک از افراد که در طول دوران خدمت حداقل 2 سال دارای هر یک از مشاغل مورد تصدی فوق الذکر باشند به نسبتی که در این مدت (2 سال) مشاغل مدیریتی داشته اند به طور جداگانه و بر اساس امتیاز گروه شغلی شان محاسبه خواهد شد.

بدیهی است کسانی که کمتر از 2 سال تصدی مشاغل مورد اشاره را به عهده داشته اند از امتیاز مورد نظر بهره مند خواهند شد.

 

نحوه تاثیر امتیاز اشتغال به خدمات اداری در مناطق جنگ زده:

مطابق قسمت دوم بند 2 ماده 68 قانون، به ازای هر سال خدمت در مناطق مذکور 125 امتیاز تعلق خواهد گرفت به طوری که بابت یک سال و با در نظر گرفتن ضریب 500 در زمان اجرای قانون مبلغ 62500 ریال به مجموع حقوق افزوده می شود.

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید