بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

 

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به بخشنامه 22 اسفند سال 1402 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب‌نامه جلسه 19 اسفند شورایعالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1402 ، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری اعلام و ابلاغ شد .

 

 با توجه به بخشنامه ۲۲ اسفند سال 1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تصویب‌‌‌نامه جلسه ۱۹ اسفند شورای‌عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌‌‌کار در سال 1402 ، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌‌‌بیمه از ابتدای سال‌جاری به شرح زیر اعلام و ابلاغ شد:

 

۱‌‌‌‌- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌‌‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌‌‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌‌‌ مبلغ ۱،۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌‌‌گردد.

 

۲‌‌‌‌- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1401 ، معادل ۳۸‌درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ریال به شرح ذیل افزایش می‌‌‌یابد.

 

۳ ‌‌‌‌- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق‌الذکر مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهانه مبلغ ۸۵۰‌هزار تومان بابت کمک ‌‌‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌‌‌ای و همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۲۶‌‌/ ۰۲‌‌/ ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران مبلغ ۴۵۰‌هزار تومان به عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال 1402 ) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌‌‌اجتماعی و آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌‌‌های (۵) و (۱‌/ ۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌‌‌بیمه از جمله خواربار در ایام اشتغال و... در ستون‌‌‌ مربوطه و کسر حق ‌‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه تامین اجتماعی اقدام کنند. لازم به ذکر است چنانچه بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌‌‌شدگان در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، مراتب مجددا جهت اقدام اعلام خواهد شد.

 

۴‌- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌‌‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل) که دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است؛ مبلغ روزانه ۷‌هزار تومان حق‌‌‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت کنند. شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالانه شورای‌عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱‌/ ۱‌/ ۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

 

۵‌‌‌‌- به هنگام محاسبه حق‌‌‌بیمه آن دسته از بیمه‌‌‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‌‌‌‌‌‌‌/ ۱‌‌‌‌‌‌‌/ 1402 ، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه درج شده است، چنانچه درسال ۱۴۰۱ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌‌‌بیمه بیمه‌‌‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌‌‌های ارسالی ترک‌‌‌کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌‌‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌‌‌بیمه ماه‌‌‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

 

۶‌‌‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق‌‌‌بیمه بیمه‌‌‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه‌‌‌شدگان مورخ ۵‌/ ۱‌/ ۱۳۹۸ برابر ۲‌‌/ ۱حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت حق‌‌‌بیمه بیمه‌‌‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌‌‌بیمه آنان در سال 1401 از رقم روزانه‌‌‌ ۸۸۵‌هزار و ۱۶۵ ریال بیشتر است، مانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۳۸‌درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱‌هزار و ۷۲۲ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌‌‌یابد که در هر حال از ۲‌‌/ ۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

 

۷ ‌‌- حداقل مبنای پرداخت حق ‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد در سال 1402 معادل رقم روزانه یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری مورخ ۲۰‌/ ۱۲‌/ ۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق ‌بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۰ ‌باشد، باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال 1402 رعایت شود. مثال) بیمه‌ شده‌‌ای در سال 1402 نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق‌ بیمه روزانه ۲‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۸۷۹ ریال اقدام کرده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال 1401 معادل ۳‌/ ۲ است، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق ‌بیمه روزانه وی در سال 1402 برابر فرمول ذیل به مبلغ ۳‌میلیون و ۲۰۴‌هزار و ۴۷۵ ریال خواهد بود. همچنین مبنای پرداخت حق ‌بیمه بیمه‌شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‌های توافقی مطابق دستور اداری مورخ ۲۰‌/ ۱۲‌/ 1400 خواهد بود.

 

۸‌‌- کلیه پرداختی‌‌‌های آن دسته از مقرری‌‌‌بگیران بیمه ‌‌‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‌‌‌‌‌‌‌/ ۱‌‌‌‌‌‌‌/ 1402 به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال 1402 خواهد بود. همچنین پرداختی‌‌‌های آن دسته از مقرری‌‌‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1402 ادامه می‌‌‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1402 است تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ ترمیم می‌‌‌شود.

 

۹‌‌‌‌- ضریب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) جلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۶‌‌‌‌‌/ ۳‌‌‌‌‌/ ۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/ ۱‌‌‌‌/ 1402 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می‌‌‌شود. دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‌‌‌‌‌/ ۱) معادل۲‌میلیون و ۹۰‌هزار ریال، بابت رانندگان مینی‌‌‌بوس و سواری (ضریب ۲‌‌‌‌‌/ ۱) معادل یک‌میلیون و ۶۷۲‌هزار ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت‌بار و مینی‌بوس درون شهری (ضریب ۱‌‌‌‌/ ۱) معادل یک‌میلیون و ۵۳۳‌هزار ریال تعیین می‌‌‌شود.

 

۱۰‌‌‌‌- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌‌‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‌/ ۱۰‌/ ۹۲ هیات‌مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‌/ ۱‌‌‌‌/ 1402 مبنای دریافت حق ‌‌‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد. الف)‌- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‌/ ۱ برابر حداقل دستمزد. ب)‌- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‌/ ۱ برابر حداقل دستمزد. ج)‌-کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‌/ ۱ برابر حداقل دستمزد.

با توجه به بند فوق حق‌‌‌بیمه کارگران ساختمانی باید بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‌‌‌‌‌‌‌/ ۱، ۳‌‌‌‌‌‌‌/ ۱، ۴‌‌‌‌‌‌‌/ ۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۱,۶۷۲,۰۰۰، ۱,۸۱۱,۰۰۰ و ۱,۹۵۱,۰۰۰) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات‌مدیره محاسبه و وصول ‌‌شود.

 

۱۱- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌‌‌اجتماعی و هیات امنای محترم سازمان تامین‌‌‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌‌‌بیمه از ابتدای سال ‌‌‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌‌‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید