صورتجلسه افزایش سرمایه

 

به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه انجام می شود از این رو برای تنظیم نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص ما در ادامه متن همراه شماییم. تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت به صورت کامل پرداخت نشده باشد، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نمی باشد.

مجمع عمومی فوق العاده قادر می باشد به هیئت مدیره این اجازه را بدهد تا طی مدت مشخصی که نباید از 5 سال بیشتر باشد ،سرمایه شرکت را تا مقدار مبلغ مشخصی به یکی از شیوه ها افزایش بدهد.

 

راه های افزایش سرمایه:

معمولا روند افزایش سرمایه در شرکت ها به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند.

این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد و سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد. قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه، دستخوش تغییر می شود.

 

انواع افزایش سرمایه:

 

اگر بخواهیم یک دسته بندی از انواع روش های افزایش سرمایه داشته باشیم، می توان ۴ دسته کلی در نظر گرفت:

 1. از محل سود انباشته (سهام جایزه)
 2. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران
 3. از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
 4. به روش صرف سهام

 

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه:

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

 

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

ب: به پیشنهاد هیئت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل (1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

 

ج: به هیئت مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….…… ریال (یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر در مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

امضای اعضای هیئت مدیره:

1ـ رئیس جلسه…………… 2ـ ناظر جلسه………..…… 3ـ ناظر جلسه……….……   4_ منشی جلسه………..……

 

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره برای عملی شدن افزایش سرمایه:

 

بسمه تعالی

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

در شرکت های سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورت جلسه هیئت مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضا تشکیل گردید.

 

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ……………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ ………………………………..ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام / بی نام یا تواما که تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ………………. اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………………. (احدی از اعضای هیئت مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضای اعضای هیئت مدیره:

 • رئیس جلسه
 • ناظر جلسه
 • ناظر جلسه
 • منشی جلسه

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله تغییرات شرکت را مطالعه کنید

 

 

 

نکات مهم در خصوص افزایش سرمایه:

 • کلیه صورت جلسات می بایست روی سر برگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

 • دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیئت آن را امضا و به همراه صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

 • گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه به ضمیمه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد و در متن گواهی بانکی اشاره به مبلغ پرداختی بابت افزایش شرمایه شده باشد .

 • اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

 • اصل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

 • صورت جلسه هیئت مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یک ماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد. (در اجرای ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 • صورت جلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضای اعضای هیئت مدیره در زیر کلیه صفحات آن یک نسخه ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

 • لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضا رسیده و هیئت مدیره صحت آن را تایید نموده باشد به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارسال گردد.

 • کلیه اقدامات پذیرش صورت جلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

 

جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

 

پرسش و پاسخ متداول در مورد صورتجلسه افزایش سرمایه:

 

 1. افزایش سرمایه چیست؟

  شرکت ها برای توسعه فعالیت خود و توانایی رقابت با رقبای خود، اقدام به افزایش سرمایه می کنند و در بعضی اوقات هم این کار برای بهبود ساختار مالی شرکت می باشد.

 2. افزایش سرمایه در شرکت ها به چه صورت شکل می گیرد؟

  افزایش سرمایه در شرکت ها به این صورت می باشد، در مرحله اول هیات مدیره شرکت، پیشنهاد و دلایل کافی خود را برای افزایش سرمایه به سهام داران شرکت اطلاع می دهد.

 3. چند نوع افزایش سرمایه وجود دارد؟

  چهار نوع افزایش سرمایه اعم از افزایش سرمایه از محل سود انباشته، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، از محل تجدید ارزیابی دارایی و به روش صرف سهام وجود دارد.

 4. برای افزایش سرمایه باید به چه نکاتی توجه کنید؟

  تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ و با مهر ارسال گردد. دو نسخه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی را تهیه و تکمیل کنید و بعد از اخذ امضاء به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. گواهی بانکی افزایش سرمایه قید شده را به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال کنید. همچنین لیست مطالبات تایید شده بازرس و یا بازرسین به همراه صورت جلسه نیز به اداره مربوطه ارسال گردد. دیگر اینکه اصل روزنامه کثیرالانتشار، صورت جلسه هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه، لیست سهام داران به همراه تایید هیات مدیره نیز باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد و صورت جلسه در چند نسخه تنظیم شود و در مدت زمان سه روز به اداره پست تحویل داده شود و بارکاد در سیستم درج گردد.

 5. برای افزایش سرمایه باید به کدام سامانه مراجعه کنید؟

  تمامی اقدامات برای پذیرش صورت جلسات افزایش سرمایه از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir انجام می شود.

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید