مالیات فروشگاه های اینترنتی

مالیات فروشگاه های اینترنتی

 

مالیات فروشگاه‌های اینترنتی یکی از مباحثی است که به تبع رشد چشمگیری که کسب و کارهای اینترنتی به‌ویژه فروشگاه‌های اینترنتی فروش کالا و خدمات داشته‌اند باعث شده است مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. از آنجایی که بر اساس قوانین، هر شخص حقوقی باید به اندازه درآمدی که کسب می‌کند، مبلغی مالیات پرداخت کند، صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی نیز مشمول این قاعده می‌باشند.

 

مقررات مالیاتی فروشگاه های اینترنتی:

سازمان امور مالیاتی کشور با صادر کردن یک اطلاعیه، وظایف مالیاتی مربوط به مالکان کسب و کارهای اینترنتی را اعلام نمود. مالکان کسب و کار های اینترنتی (اشخاص حقوقی و حقیقی) نیز مانند دیگر فعالان حوزه اقتصاد مشمول مقررات مالیاتی می باشند و جدا از این که در چه محلی به فعالیت می پردازند، باید وظایف مالیاتی خویش را انجام دهند تا براساس مقررات مربوطه جریمه نشوند.

 

تشکیل پرونده مالیاتی مشاغل مجازی:

طبق اطلاعیه اداره امور مالیاتی در مورد مالکان کسب و کارهای اینترنتی، مالکان مشاغل وظیفه دارند طی 4 ماه پس از شروع فعالیت، نسبت به تشکیل پرونده و اعلام مراتب (به صورت کتبی) به نزدیک ترین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

افراد حقوقی پس از تاسیس، وظیفه دارند دفترچه مربوط به ثبت نام افراد حقوقی را از سازمان کل امور مالیاتی اخذ نموده و اقدام به ایجاد پرونده و پرداخت حق تمبر کنند.

 

صورت حساب مربوط به فروش خدمات و کالاها در فضای مجازی:

طبق ماده 169 قانون مالیات، تمامی افراد حقوقی و مالکان مشاغل که بر اساس اطلاعیه اداره امور مالیاتی مکلف به ثبت نام در سیستم مالیاتی شدند، وظیفه دارند جهت انجام معامله، صورت حساب صادر کرده و کد اقتصادی خویش و طرف دیگر معامله را در قراردادها، صورت حساب ها و دیگر اسناد، ثبت نمایند.

 

ویژگی های قانونی مربوط به صورت حساب مشاغل اینترنتی:

در اطلاعیه وظایف قانونی مالکان مشاغل مجازی گفته شده افراد حقوقی و مالکان مشاغل مدنظر قوانین مالیات، می بایست در امر فروش کالا و ارائه خدمات صورت حساب هایی با نوع یک یا دو صادر و نگه داری کنند. که این صورت حساب ها به صورت زیر تعریف می شوند:

 • صورت حساب نوع یک: به روش دستی شماره سریال ماشینی یا چاپی با ثبت تاریخ، صادر شده و اطلاعات هویتی مانند، نام و نام خانوادگی یا نام فرد حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و خریدار، اطلاعات کالا و خدمات ارائه شده و مبلغ و میزان آن نیز ثبت شود.
 • صورت حساب نوع دو: زمانی صادر می شود که از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده شود و می بایست دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی، مانند نام و نام خانوادگی و یا نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و مشخصات خدمات و کالا های فروخته شده به همراه میزان و مبلغ آن باشد.

 

صورت معاملات فصلی الکترونیکی مربوط به سایت ها و مشاغل مجازی:

مالکان کسب و کارهای اینترنتی نیز مثل تمامی افراد حقوقی، مالکان مشاغل گروه یک موضوع ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات و مالکان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده، موظف اند فهرست معاملات خویش را بر طبق اقلام اطلاعاتی درخواست شده به واسطه ی لینک “صورت معاملات فصلی الکترونیکی” در سامانه مربوط به عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی تهیه و در مدت زمان 3 ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم بعد از هر فصل به شیوه الکترونیکی به سامانه معاملات فرستاده یا با استفاده از لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 

چگونگی تنظیم و فرستادن اظهارنامه مالیاتی سایت ها و مشاغل مجازی:

بر طبق اطلاعیه اداره امور مالیاتی تمامی مالکان مشاغل مجازی اعم از حقوقی و حقیقی وظیفه دارند اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی تحویل دهند (افراد حقیقی تا آخر خرداد ماه سال بعد و افراد حقوقی طی مدت 4 ماه پس از پایان سال اقتصادی).

اظهارنامه مالیاتی افراد حقوقی و مالکان مشاغل گروه یک ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات، شامل ترازنامه و صورت حساب های مربوط به سود و زیان بر اساس نمونه ای می باشد که به واسطه ی سازمان امور مالیاتی تهیه می شود. مالکان مشاغل گروه دو و سه افراد حقیقی می بایست اظهارنامه مالیاتی خویش را بر اساس نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی، تنظیم کنند و تحویل دهند. این اظهارنامه ها باید از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی مالی، تحویل داده شوند.

 

مالیات حقوق کارکنان مشاغل اینترنتی و مجازی:

مودیان موظف اند فهرستی از حقوق کارکنان خویش را آماده و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند این فهرست را باید به واسطه ی لینک “فهرست مالیات حقوق الکترونیکی” ارسال و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

 

تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشاغل اینترنتی:

در این اطلاعیه گفته شده، مودیان مالیاتی موظف هستند، دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه، خلاصه ای از درآمد سالیانه و اسنادی را که مورد نیاز است به صورت کتبی به ماموران مالیاتی مربوطه ارائه نمایند تا به آنها رسیدگی شود.

مالکان مشاغل مجازی که بر طبق فراخوان هفت گانه، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اند، مکلف اند:

 • در واحد مالیاتی مرتبط تشکیل پرونده دهند.
 • بر طبق فراخوان های هفت گانه، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به ثبت نام کنند.
 • اقدام به صادر نمودن صورت حساب، گرفتن مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای مشمول این نوع مالیات کنند.
 • دفاتر و مدارک خویش را تا مدت زمان 10 سال نگهداری کنند.
 • طی مدت 15 روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مربوطه را تحویل و عوارض ارزش افزوده و مالیات را پرداخت کنند.

 

خلاصه ای از تکالیف مالیات برای مشاغل اینترنتی:

 • ایجاد پرونده مالیاتی.
 • ثبت نام به صورت الکترونیکی و اخذ کد اقتصادی در سامانه اداره امور مالیاتی و ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بر طبق فراخوان های هفت گانه.
 • صادر کردن صورت حساب مدنظر در ماده 8 آیین نامه ماده 95 مقررات مالیات و وصول عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که مشمول این گونه از مالیات هستند.
 • تحویل اظهارنامه مالیاتی در زمان معین شده و پرداخت مالیات مربوطه.
 • تهیه فهرستی از معاملات فصلی و ارائه آن.
 • تهیه فهرستی از حقوق کارکنان و ارائه آن و پرداختن مالیات متعلقه.
 • حفظ دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه و سالیانه و مدارک مرتبط و تحویل آن ها به ماموران مالیاتی.

 

نکته: مودیان مالیاتی ذکر شده باید در صورت نیاز هزینه حق تمبر را نیز بپردازند.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را مطالعه کنید

 

 

 

مجازات عدم انجام وظایف مالیاتی فروشگاه های مجازی:

اگر مالکان کسب و کارهای اینترنتی و دیگر مودیان مالیاتی از انجام وظایف مالیاتی خود سرباز زنند باعث می شود از معافیت مالیاتی برخوردار نشوند و برخی جرایم مالیاتی به عملکردشان تعلق گیرد.

 

پرسش و پاسخ متداول در مورد مالیات فروشگاه های اینترنتی:

 1. آیا فروشگاه های اینترنتی هم باید مالیات پرداخت کنند؟

  بله، بر اساس قوانین تصویب شده، شخص حقیقی و حقوقی به اندازه درآمد کسب شده باید مالیات پرداخت کند و فروشگاه های اینترنتی هم از این قانون جدا نمی باشند.

 2. فروشگاه های اینترنتی به چه صورت باید برای پرونده مالیاتی اقدام کنند؟

  مالکان این مشاغل باید 4 ماه بعد از شروع فعالیت خود، برای تشکیل پرونده به نزدیک ترین اداره سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و مراتب را به صورت کتبی اعلام نمایند.

 3. صورت حساب مربوط به فروش فروشگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد؟

  کلیه افراد حقوقی و مالکان این فروشگاه ها باید در سیستم مالیاتی این اداره ثبت نام کنند و کد اقتصادی دریافت کنند و این کد اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و دیگر اسناد ثبت کنند.

 4. صورت حساب های فروشگاه های اینترنتی به چه صورت می باشد؟

  صورت حساب این فروشگاه ها به دو صورت انجام می شود: نوع یک: شماره سریال ماشینی و یا چاپی، ثبت تاریخ، اطلاعات هویتی ( نام و نام خانوادگی، نام فرد حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فروشنده و خریدار، اطلاعات کالا و خدمات ارائه شده، مبلغ و میزان آن) همه به صورت دستی باید وارد شود. نوع دوم: این صورت حساب زمانی صادر می شود که سامانه فروش به صورت مکانیزه باشد و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و اطلاعات هویتی (نام و نام خانوادگی و یا نام شخص حقوقی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی فرد فروشنده و مشخصات خدمات و کالا های فروخته شده به همراه میزان و مبلغ آن) باشد.

 5. آیا فروشگاه های اینترنتی هم مشمول ارائه صورت معاملات فصلی می باشند؟

  بله، مالکان فروشگاه های اینترنتی هم مانند دیگر افراد حقوقی باید براساس ماده 2 از آیین نامه ماده 95 قوانین مالیات و مالکان، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند. این افراد باید فهرست معاملات خود را بر اساس درخواست شده به وسیله لینک معاملات فصلی الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 6. مشاغل اینترنتی برای ایجاد پرونده مالیاتی چه مراحلی را باید طی کنند؟

  ایجاد پرونده مالیاتی، ثبت نام به صورت الکترونیکی و اخذ کد اقتصادی در سامانه اداره امور مالیاتی و ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده بر طبق فراخوان های هفت گانه، صادر کردن صورت حساب مدنظر در ماده 8 آیین نامه ماده 95 مقررات مالیات و وصول عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که مشمول این گونه از مالیات هستند. تحویل اظهارنامه مالیاتی در زمان معین شده و پرداخت مالیات مربوطه. تهیه فهرستی از معاملات فصلی و ارائه آن تهیه فهرستی از حقوق کارکنان و ارائه آن و پرداختن مالیات متعلقه و در نهایت حفظ دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه و سالیانه و مدارک مرتبط و تحویل آن ها به ماموران مالیاتی.

 7. عدم انجام ثبت نام برای صاحبان فروشگاه های اینترنتی باعث چه چیزی می شود؟

  در صورت عدم ثبت نام و عدم اطلاع به سازمان، باعث می شود که دیگر نتوانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند و مشمول جرایم مالیاتی شوند.

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید