نحوه محاسبه و تکمیل کردن اظهارنامه انحلال شرکت ها

 

محاسبه مالیات انحلال شرکت ها یکی از اقدامات ضروری پس از پایان یافتن فعالیت‌های تجاری یک مجموعه است. اشخاص حقوقی بر اساس درآمدی که داشته‌اند باید مالیات بپردازند. در نتیجه، فرم اظهارنامه انحلال شرکت ها آخرین برگ پرونده شما در سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. در صورتی که کمپانی شما هیچ نوع فعالیتی نداشته است، نیازی به پیگیری این موضوع نخواهید داشت. اما چنانچه کارهایی انجام داده‌اید و فاکتورهایی برای آنها صادر کرده‌اید، مدیر تصفیه شما باید به اداره مالیات و ممیزان رسمی آن مراجعه کند و مراحل اداری کار را طبق قانون انجام دهد. در این مقاله به طور کامل به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی منحله می‌پردازیم.

 

قوانین مالیاتی جهت ثبت اظهارنامه انحلال چگونه است؟

مطابق با ماده ۱۱۴ قانون مالیات‌های مستقیم، آخرین مدیران شرکت موظف‌اند تا پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در آن تاریخ ارائه دهند. اظهارنامه انحلال شرکت ها باید روی فرم مخصوصی تنظیم شود که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرده است. این برگه باید حاوی حداقل امضاهای مجاز و مُهر کمپانی باشد تا وقتی به اداره مالیات فرستادند، معتبر تلقی گردد.

 ماده ۱۱۵ همین قانون، ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال را ارزش دارایی شخص حقوقی می‌داند. منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آنها قبلاً پرداخت شده‌اند. گفتنی است که مبنای ارزشیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین شده‌اند. همچنین دارایی‌های باقی‌مانده‌ای که مشمول مالیات انحلال شرکت‌ها نمی‌شوند، در نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله در نظر گرفته نمی‌شوند.

 

 

 

پیشنهاد می شود مقاله انحلال شرکت ها و اقدامات بعد از آن را هم بخوانید

 

 

 

طبق ماده ۱۱۶ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال شرکت ها، اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم و مالیات شرکت پس از انحلال را به طور کامل پرداخت نمایند. تاریخ ثبت انحلال در اداره ثبت شرکت‌ها و تاریخ درج‌شده در آگهی انحلال در روزنامه رسمی مبنای زمانی محاسبه مالیات انحلال شرکت‌ها است.

طبق ماده ۱۱۷ قانون محاسبه مالیات شرکت منحل‌شده، اداره مالیات نیز مکلف است خارج از نوبت به این اظهارنامه مالیات رسیدگی کند و ظرف حداکثر یک سال از تاریخ تسلیم اگر اعتراضی به مندرجات آن دارد ابلاغ نماید. در غیر این صورت، مالیات انحلال شرکت ها بر اساس همین اظهارنامه نزد مدیر تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. اگر بعداً معلوم شود که اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده بوده، نسبت به آن قسمت طبق قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

 

اظهارنامه انحلال یعنی چه؟

هر شرکت پس از تصمیم به انحلال باید مراحل انحلال شرکت را طی کند. مهم‌ترین اقدامات برای رسمیت بخشیدن به انحلال یک شرکت عبارتند از:

 • ثبت صورت جلسه انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها
 • تکمیل و ارسال اظهارنامه انحلال شرکت به سازمان مالیاتی

شرکت‌ها با تکمیل و ارسال اظهارنامه انحلال شرکت، پرونده مالیاتی خود را می‌بندند؛ به عبارت دیگر، اظهارنامه انحلال، سند رسمی بسته شدن پرونده مالیاتی شخصیت حقوقی و در نتیجه ثبت انحلال شرکت به صورت رسمی است.

 

انحلال شرکت چه مراحلی دارد؟

انحلال شرکت درواقع بخش نهایی فرآیند تصفیه شرکت است که در طی آن یک شرکت پایان‌یافته و دارایی‌های آن میان شرکا تقسیم می‌شود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که انحلال شرکت با وصول مطالبات و نقد کردن دارایی‌ها شروع می‌شود. سپس نوبت به پرداخت دیون می‌رسد. در این مرحله باید با تمامی حقوق و دستمزدها پرداخت شود. در شرایط مختلف مانند ورشکستگی این مرحله می‌تواند فرایند متفاوتی را طی کند.

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله  اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را هم مطالعه کنید 

 

 

 

نحوه محاسبه مالیات چگونه است؟

مالیات شرکت جزو بدهی‌های آن محسوب می‌شود و در فرایند انحلال باید به طور کامل تصفیه شود. اگر درآمدی نیز پس از منحل شدن نصیب شرکت می‌شود در نظر گرفته شده است. به طور مثال، اگر هنوز محصولاتی در انبار موجود باشند و با فروش آنها سودی حاصل شود، باید در نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقوقی منحله لحاظ شوند. البته اگر فروش دارایی‌های شرکت منحل‌شده فقط برای دادن بدهی‌ها باشند و قصد کسب سود و انتفاع در آنها نباشد، از پرداخت مالیات انحلال شرکت معاف هستند.

نکته: بر اساس ماده 118 ق.م.م، تقسیم دارایی‌های شرکت، قبل از دریافت مفاصا حساب مالیاتی، غیرقانونی است.

نکته: بر اساس تبصره ماده 118 ق.م.م، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی برای شرکت‌های انحلال یافته، تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور، مقرر شده است. به این ترتیب، مهلت ارسال اظهارنامه موضوع ماده 116 ق.م.م، شش ماه پس از تاریخ درج آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور است.

 

نحوه ارسال اظهارنامه انحلال چگونه است؟

بعد از تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه انحلال و امضا آن توسط سهامداران، به ساماده اداره ثبت شرکت مراجعه نموده و در گزینه پذیرش صورتجلسه، اطلاعات شرکت را وارد و دستور جلسه را که همان انحلال شرکت است انتخاب می کنید. سپس اطلاعات اعضا را وارد و و متن صورتجلسه را بارگزاری کرده و پذیرش نهایی کنید. برای اقدام انحلال یک شرکت سهامی خاص فرصتی ۳ روزه مشخص می‌شود. در صورت اتمام این فرصت باید باز هم مراحل از اول پشت سر بگذارید. به این موضوع هم توجه کنید که درخواست انحلال به دو صورت داده می‌شود که همین موضوع به نوع انحلال هم بستگی دارد. مجمع عمومی فوق العاده و همچنین مرجع قضایی (دادگاه) قابلیت ارائه درخواست انحلال را دارند و این درخواست باید توسط سهامدارن امضاء شود.

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله رفع خطاهای رایج در ارسال اظهارنامه مالیاتی راهم مطالعه کنید 

 

 

 

نکاتی که باید در زمان تسلیم اظهارنامه بدانید

 • حتما از مشاوران امین و مجرب مثل کارشناسان شرکت محاسبان تلاشگر خبره برای تنظیم صحیح و قانونی و منطبق با اصول حسابداری جهت تنظیم دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه الکترونیکی سالانه استفاده کنید.
 • در حفظ و نگهداری کد کاربری و رمز عبور، کوشا باشید.
 • اظهارنامه انحلال، تا ۶۰ روز پس از تعطیلی فعالیت اعلام شود.
 • کد رهگیری که سیستم در فرآیند آخر ثبت اظهارنامه الکترونیکی به شما می دهد، مرجع پیگیری اظهارنامه در اداره مالیاتی و سامانه جامع مالیاتی خواهد بود.
 • اگر در زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی، با خطای ۵۰۴ روبرو شدید، معنا و مفهوم آن است که شرایط ارسال اظهارنامه را ندارید.
 • کلیه بخش هایی که در فرم اینترنتی به صورت ستاره دار و قرمز است،  الزامی خواهد بود. اگر هر یک از این بخش ها پر نشود، سیستم به شما اجازه ورود به گام و صفحه بعد را نخواهد داد.
 • اطلاعات حساب های بانکی مودی باید به درستی و بر اساس اطلاعات مستند وارد شود که قابل ارزشیابی و راستی آزمایی توسط ممیزان و سرممیزان دارایی باشد.
 • اگر اطلاعات بانکی به درستی وارد نشود، ارتباط سامانه دارایی با سامانه بانکی مربوطه ، سبب دریافت اطلاعات موثق شده و آن، ملاک بررسی خواهد بود.
 • ورود اطلاعات هویتی مدیرعامل قانونی شرکت در زمان تنظیم اظهارنامه در سال مالیاتی مزبور، الزامی است

 

شرط پذیرش اظهارنامه انحلال شرکت

برای تکمیل و ثبت اظهارنامه انحلال شرکت، انجام کلیه مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی در سامانه سازمان ضروری است. 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت اظهارنامه انحلال شرکت

ارائه مدارک زیر به همراه اظهارنامه تکمیل شده برای ثبت انحلال مالیاتی شرکت الزامی است:

 • آگهی تاسیس شرکت
 • مدارک شناسایی کلیه اعضا و مدیر تصفیه
 • کارت اقتصادی شرکت
 • آگهی روزنامه رسمی انحلال
 • آگهی ثبتی انحلال
 • صورت جلسه مجمع عمومی شرکت مبنی بر انحلال شرکت؛ که به امضای کلیه اعضا و مدیر تصفیه رسیده است

 

 

 

دانلود  اظهار نامه انحلال شرکت ها موضوع ماده 116 ق.م.م 

 

 

 

مراحل ثبت رسمی انحلال شرکت

برای رسمیت بخشیدن به انحلال شرکت، انجام مراحل زیر الزامی است:

 •  تشکیل مجمع عمومی شرکت، تعیین مدیر تصفیه و تنظیم صورت جلسه انحلال شرکت

 

نکته: حضور کلیه اعضا و سهام‌داران و امضای صورت جلسه انحلال توسط آنها الزامی است.

 •  ارسال صورت جلسه انحلال همراه با مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت‌ها

 

نکته: انحلال شرکت زمانی رسمیت می‌یابد که آگهی انحلال شرکت در یک روزنامه کثیرالانتشار درج شود.

 •  انجام تعهدات و فعالیت‌های جاری شرکت
 •  اخذ و اجرای مراحل پلمپ دفاتر قانونی شرکت پس از انحلال 
 •  تکمیل و ارسال اظهارنامه انحلال

 

نحوه محاسبه مالیات شرکت های منحل شده

مراحل محاسبه مالیات شرکت‌های انحلال یافته، بر اساس مقررات ماده 115 ق.م.م به صورت زیر خواهد بود:

 •  درآمدها و هزینه‌های شرکت از ابتدای سال تا تاریخ انحلال در اداره ثبت شرکتها رسیدگی و سود یا زیان دوره مذکور مشخص می‌شود.
 •  با در نظر گرفتن مقادیر زیر، ترازنامه‌ای به تاریخ روز انحلال تهیه می‌شود:
 • سود و زیان دوره انحلال
 • دارایی‌های شخص حقوقی (با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 115 ق.م.م)
 • کسر بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده
 •  مالیات دوره انحلال با اعمال نرخ ۲۵ درصد (موضوع ماده 105 ق.م.م) بر ارزش دارایی شخص حقوقی تعیین می‌شود.

 

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات انحلال چقدر است؟

طبق رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، چنانچه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده باشند، ممیز مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام نشده باشد. مهلت رسیدگی و تعیین مالیات انحلال شرکت و صدور برگ تشخیص سه سال از تاریخ چاپ آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور خواهد بود. حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی نیز سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور است.

 

جرایم مرتبط با عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

کلیه مودیان حقیقی یا حقوقی که مشمول قانون مالیات های مستقیم هستند، بایستی کارنامه مالی خود را در زمان مقرر و بر اساس فرمت و محتوای اعلامی سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی، تسلیم واحد مالیاتی مربوط به محدوده اشتغال کرده تا از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، معاف شوند.

عدم  ارائه کارنامه مالی در مورد مقرر، مشکلات متعددی را برای مودیان، به  ارمغان خواهد آورد که عبارتند از:

 • عدم برخورداری از کلیه معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی قانونی و ابلاغیه های سازمان مالیاتی کشور
 • عدم دریافت معافیت مالیاتی سالانه مختص اشخاض حقیقی
 • عدم دریافت معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی که از معافیت مالیاتی در طول برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برخوردار هستند.

طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از فروردین سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است. لذا، در صورتی که مشمول مالیات مستقیم بوده و بایستی اظهارنامه خود را در زمان قانونی، تسلیم کنید و این کار به هر دلیلی انجام  نشود، از همه  معافیت ها، محروم خواهید بود.

 

نتیجه

در مورد پرونده مالیاتی و انحلال شرکت باید بررسی گردد که در حوزه مالیاتی دارای چه نوع پرونده ایی هستیم. که اگر پرونده ما دارای مشکلات و مسائل مالیاتی باشد اقدام برای انحلال شرکت و عدم فعالیت جهت تاسیس شرکت جدید هیچ گونه مزیتی ندارد. در واقع تکرار یک اشتباه خواهد بود. بهتر است برای این که شروعی دوباره و خوب داشته باشید شرکت خود را بهبود بخشید و آن را احیا نمایید تا اینکه صورت مساله را تغییر دهید.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید