ثبت نمایندگی و شعبه خارجی و طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی

ثبت نمایندگی و شعبه خارجی

 

نمایندگی شرکت خارجی می تواند در قالب افراد حقیقی یا حقوقی باشد. نمایندگی شرکت خارجی موظف است تا بخشی از وظایف شرکت مادر را بر عهده بگیرد. لازم به ذکر است که نمایندگی شرکت خارجی خود مسئول تمامی عملکردهایش می باشد. بدین ترتیب شرکت اصلی هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگویی به نحوه اجرای امور نمایندگی بر عهده ندارد.

 

شعبه خارجی و نمایندگی خارجی:

شعبه به یکی از واحد های شرکت گفته می شود که می تواند فروش ها و خدمات شرکت را در منطقه دیگری که با مرکز اصلی فاصله دارد، گسترش دهد.

میزان اختیارات و استقلال شعب بر اساس موافقت شرکت اصلی (مادر) و همچنین مسئولیت حقوقی شعبه نیز به عهده شرکت مادر می باشد.

 

برخی از اصطلاحات مربوط به ثبت شرکت خارجی:

 

برای پرداختن به مسئله ثبت شرکت خارجی و شعب آن ابتدا لازم است با برخی از واژه ها آشنا شد که در ادامه به آنها پرداخته شده است:

GOCR: به معنی “اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

OCR: به معنی “اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

قانون: به معنی اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که در آبان ماه سال 1376 تصویب شد.

آئین نامه اجرایی: این آئین نامه در اردیبهشت ماه سال 1378 تصویب شد که مربوط به قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی است.

CRCS: به معنی “سامانه جامع ثبت شرکت ها” که از دو بخش زیر تشکیل شده است.

 

بخش اینترنتی:

 

بخش درون سازمانی:

 • بررسی درخواست متقاضیان
 • صدور آگهی ثبت

 

مجلس: قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی

 

شماره فراگیر اشخاص خارجی:

شماره فراگیر اشخاص خارجی به شماره ای گفته می شود که اشخاص خارجی ملزم به درخواست، پیگیری و اخذ آن از آدرس اینترنتی http://tax.gov.ir می باشند که برای درج در یکی از فرم های الکترونیکی سامانه جامع ثبت شرکت ها اقدام می گردد.

 

شخص: یک شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت، موسسه و …) می باشد که قصد اخذ نمایندگی یا شعبه مورد نظر را دارد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نمايندگی شركت خارجی:

الف: در صورتی كه شخص حقيقی نماينده شركت خارجی باشد بايستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركت ها ارائه نمايد.

 1. پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.

 2. تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم تعیین نام.doc تعیین نام)

 3. تصوير مصدق قرارداد نمايندگی با شركت خارجی.

 4. مدارک شناسایی شخص متقاضی. برای اشخاص حقیقی: تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

 5. آدرس محل سكونت نماينده و محل نمايندگی.

 6. ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضی ثبت نمايندگی در زمينه امور پيش بينی شده در قرارداد نمايندگی.

 7. تصوير مصدق اساسنامه شركت خارجی طرف نمايندگی، آگهی تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

 8. گزارش فعاليت های شركت خارجی طرف نمايندگی و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگی.

 9. آخرين گزارش مالی شده شركت خارجی طرف نمايندگی.

 10. ارائه معرفی نامه وزارت خانه ذيربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

 11. اظهارنامه ثبت شعبه شركت خارجی (از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد).

 12. تصديق ثبت شركت خارجی.

 13. اختيار نامه نماينده يا نمايندگان عمده شركت خارجی.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله شرکت های تجاری را مطالعه کنید

 

 

 

نکته: كليه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهيه می گردد پس از تاييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركت ها) و تاييد وزارت خارجه آن كشور بايستی به تاييد سفارت يا نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تاييد اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركت ها ارائه گردد.

 

ب: در صورتی كه شخص حقوقی نماينده شركت خارجی باشد بايستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زير را به اداره ثبت شركت ها ارائه نمايد.

 1. پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

 2. تکمیل فرم تعیین نام (نمونه فرم تعیین نام.doc تعیین نام)

 3. تصوير مصدق قرارداد نمايندگی با شركت خارجی.

 4. معرفی نامه و مدارک شناسایی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی

 5. تصوير مصدق اساسنامه شركت متقاضی ثبت نمايندگی.

 6. روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسيس شركت.

 7. روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرين تغييرات ثبت شده خصوصا در مورد مديران.

 8. ارائه سابقه فعاليت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمايندگی در زمينه امور پيش بينی شده در قرارداد نمايندگی.

 9. اساسنامه شركت خارجی طرف نمايندگی، آگهی تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

 10. گزارش فعاليت های شركت خارجی طرف نمايندگی و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگی.

 11. آخرين گزارش مالی تاييد شده شركت خارجی طرف نمايندگی.

 12. ارائه معرفی نامه وزارت خانه ذيربط (در صورتی كه قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)

 13. اظهارنامه ثبت (نمايندگی) شركت خارجی.

 14. تصديق ثبت شركت خارجی.

 

نکته: كليه اسناد شركت كه در كشور خارجی تهيه می گردد پس از تاييد مرجع ذيربط (نظير مرجع ثبت شركت ها) و تاييد وزارت خارجه آن كشور بايستی به تاييد سفارت يا نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در آن كشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تاييد اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شركت ها ارائه گردد.

 

شرکت های مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران:

 

ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های خارجی در کشور ایران دارای ضوابط و مقرراتی می باشد که بر این اساس اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد، بنابر این شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعب و یا نمایندگی های خود در ایران اقدام نمایند.

 

مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی:

 • اقدام نماینده یا وکیل قانونی شرکت خارجی پس از تهیه مدارک بند های 7 و 11 و 15 و 16.

 • مراجعه به قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و اخذ قبض پرداخت هزینه

 • مراجعه به بانک ملی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واریز وجه و ممهور کردن آن در قست حسابداری

 • مراجعه به واحد تعیین نام ثبت شرکت ها

 • تحویل مدارک به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها و دریافت رسید

 • مراجعه به قسمت اعلام نتیجه طبق تاریخ مشخص شده

 • پس از ثبت در دفاتر مسئول اداره ثبت شرکت ها نسبت به امضا آگهی ثبت اقدام و سپس در دفتر اندیکاتور ثبت می شود.

 • تحویل یک نسخه از آگهی تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار و دریافت رسید آن.

 • تحویل نسخه اصلی آگهی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

 • در صورت نقص در مدارک یا وجود ایراد کارشناس مراتب را کتبا اعلام می نماید.

 • پس از رفع نقص یا ایراد مدارک به قسمت پذیرش اداره ثبت شرکت ها تحویل تا طبق مراحل بالا مورد بررسی و آگهی قرار گیرد.

 

مراحل ثبت شرکت (مشارکت ایرانی و خارجی):

اگر شریک یا شرکای خارجی وجود داشته باشند، حداکثر میزان سهمی که می توانند داشته باشند، 49 درصد است که این قانون، پس از تصویب لایحه قانون گذاری به دلیل مشکلات به وجود آمده در کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است.

لذا بر این اساس خارجیان می توانند برای ثبت شرکت در ایران اقدام نمایند اما میزان سهم آنها فقط می تواند حداکثر 49 درصد سهام باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت خارجی با شخص یا شرکت ایرانی:

 • ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه ای که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد.

 • امضای فرد خارجی در زیر اوراق ثبت شرکت های ایران

 • تعیین میزان سرمایه شرکت به گونه ای که کمتر از 10000 دلار آمریکا نباشد. چنان چه شریک خارجی شرکت باشد باز هم حداکثر میزان سهم ایشان 49 درصد می باشد مگر این که اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن میزان سهام بیش از  درصد موافقت کند که لازمه این موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به میزان درصد خارجی و 51 درصد ایرانی قابل بررسی و اجرا می باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت با همکاری شریک خارجی:

 

 • ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
 • ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع
 • ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و خارجی مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران
 • دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل
 • معرفی فقط یک نماینده جهت عضویت در هیئت مدیره در شرکت شرف تاسیس و حضور در مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره آن شایان ذکر است هر شرکت می تواند فقط یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی نماید.
 • ترجمه و اصل اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر توسط شرکت خارجی به نماینده شرکت به طوری که در تمامی موارد نماینده اختیار تام داشته باشد.
 • سرمایه شرکت ایرانی می بایست مطابق با 51 درصد سرمایه شرکت خارجی باشد و سرمایه شرکت در شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی می باشد.
 • امضای نماینده و مهر شرکت خارجی در زیر اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس که از طرف شرکت سما در اختیار آنها گذاشته می شود.
 • اساسنامه ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی می باشد که در زیر قسمت لاتین نماینده شرکت خارجی و در زیر اوراق قسمت فارسی شرکا ایرانی امضا می نمایند.

 

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید