معافیت مالیاتی حقوق جانبازان و شرایط آن

معافیت مالیاتی حقوق جانبازان و شرایط آن

 

داشتن حداقل 12 ماه سابقه جبهه، بر اساس قوانین و بخشنامه ها، از شرایط معافیت مالیاتی ایثارگران در سال 1402، نسبت به صد درصد مالیات بر حقوق و برخی از انواع مالیات بر درآمد بوده که این حکم، به فرزندان شهدا نیز تسری می یابد. همچنین، آزادگان از 50 درصد مالیات قبل از آزادی و در صورت عدم تمکن مالی، پس از آزادی خود نیز معاف خواهند بود. 

 

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد جانبازان:

معافیت مالیاتی حقوق جانبازان و شرایط آن چنان چه طی سال جاری تا اجرایی شدن کامل قانون، مبالغی از آنان کسر شود، باید به عنوان مطالبات آنان محاسبه و به آنان مسترد شود.

 

شماره دستور العمل ها و بخشنامه ها در این خصوص:

 • نامه شماره ۲۵/۲/۱۹۲۹۳۲ مورخ 1402/12/11 وزارت کشور به امضای یحیی محمود زاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع امور اقتصادی

 • نامه شماره ۶۹۹۵/۴۴۰/۵۳۰۱۱ مورخ 1402/12/15 بنیاد شهید انقلاب اسلامی به امضای محمد تقی شریعتی معاون تعاون و امور اجتماعی

 • نامه شماره ۱۸۰۴۹۶/۴/۲- الف مورخ 1402/05/17 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به امضای دکتر حسین مبارکی سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم به قرار زیر می باشد:

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله برگ تشخیص مالیات را مطالعه کنید

 

 

 

 

ماده ۹۱:

بر اساس ق.م.م، درآمد های حقوق و دستمزد به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف هستند:

 • اشخاص و روسایی که به ماموریت های سیاسی خارجی می روند و همچنین روسا و اعضای هیئت های نمایندگی فوق العاده دولت های خارجی
 • روسا و اعضای هیئت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند
 • روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران و پرسنل موسسات فرهنگی دولت خارجی
 • کارشناسان خارجی که به ایران اعزام می شوند
 • کارمندان محلی سفارت خانه ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود
 • هزینه های سفر و فوق العاده برای مسافرت مربوط به شغل
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد
 • وجوه حاصل از بیمه جهت جبران خسارت های بدنی و معالجه و …
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴
 • خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذاشته می شود
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند
 • مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون
 • درآمد حقوق پرسنل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان

 

بخشنامه های مربوط به ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم:

بخشنامه های مربوط به ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشند.

بخشنامه شماره ۲۱۵۷/۷۱۱۷/۵/۳۰:

نظر به این که حسب مقررات بند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده “قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور 1380/11/27 قابل اجرا است”، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان “از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده ۹۲ اصلاحی قانون مذکور” پنجاه درصد ۵۰ % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است”.

بنابراین توجه خواهد داشت که از تاریخ 1380/11/27 کلیه جانبازان انقلای اسلامی و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بر درآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح (بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه در صد ۵۰ % بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آن که پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب 1380/11/27 قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می باشد.

 

بخشنامه شماره ۱۵۴۴۲/۲۹۰۵/۴/۳۰:

چون در خصوص نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذیصلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را جهت یاد آوری متذکر می گردد:

 • اعمال ۵۰ % تخفیف مالیاتی نسبت به سال های بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه می باشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر می باشد.

 • ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی در تهران، ممیز کل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکت ها و در شهرستان ها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

 • ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستان ها ممیز کل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق می باشد.

 • ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی، ممیز کل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

 

بخشنامه شماره ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱:

با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ 1380/11/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) آئین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۰/ ت ۲۶۵۷۱ ه مورخ 81/03/25 هیئت محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت “مشکلات مالیاتی”، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 1380/11/27 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صد درصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند ۱۴ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در مورد سایر درآمد های آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرایی دارد.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله استرداد مالیاتی را مطالعه کنید

 

 

 

 

بخشنامه شماره ۱۴۰۸۶/۴/۳۰:

گزارش شماره ۳۳۵۰-۵/۳۰ مورخ 72/09/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 68/09/13 و آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 1370/08/08 هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاور الیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۶۶ در جلسه مورخ 72/12/08 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید:

نظر به این که به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 70/08/08 هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحد های تولیدی می باشد.

بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحد های غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

 

بخشنامه شماره ۱۰۵۹۵/۴/۳۰:

گـزارش شـماره ۳۷/۳۱۳۴۹-73/09/27 اداره کل مالیـات بر شـرکـت ها عنـوان مـعاونت مـحترم درآمـد هـای مـالـیاتی، در اجـرای بنـد ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از معافیت های مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون حمایت از آزادگان مصوب 68/09/13 مجلس شورا اسلامی و آئین نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

چون در ماده ۱۹ “قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 68/09/13” مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطا ۵۰ % تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند.

همچنین ماده ۲ آئین نامه موضوع ماده ۲۸ قانون یاد شده مصوب هیئت وزیران طی شماره ۴۸۷۶۰/ ت ۴۰۸ ه – 1370/09/06 دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچ گونه قید و حصیری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آئین نامه مذکور بر حسب نظر ممیز کل مالیاتی ذیربط بلا مانع است.

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید