همه چیز درباره مالیات اتباع خارجی در ایران و نحوه محاسبه آن

مالیات اتباع خارجی در ایران

 

 

با توجه به بررسی های انجام شده و جمع آوری منابع مختلف، حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی که در ایران فعالیت می کنند، محدود به حقوق ثابت و مستمری نیستند. بلکه مانند هموطنان داخلی، حقوق دریافتی آنها شامل آیتم های مختلفی می باشد که عبارتند از: حقوق پایه، حق سمت، پاداش های ماهانه و سالانه، درصد فروش، حق فوق العاده مبنی بر انجام خدمت در خارج از کشور، حق استفاده از اتومبیل های اختصاصی و شخصی و مسکن، مزایای نقدی، هزینه شهریه اتباع خارجی و فرزندان آنها، امتیاز خرید سهم، هزینه ماموریت شغلی و همچنین مزایای دیگری که با عناوین مختلف پرداخت می شوند.

 

مالیات اتباع خارجی در ایران:

اتباع خارجی که در ایران شاغل هستند می بایست نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی از کارفرماهای ایرانی و خارجی یا اینکه کارفرما مقیم خارج از کشور یا کارفرما فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر حقوق می باشند.

کافرمایان و پرداخت کنندگان حقوق به اتباع خارجی مکلف به کسر مالیات از حقوق پرداخت شده و همچنین اعلام فهرست مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه های مالیاتی بصورت ماهانه می باشد. مالیات بر حقوق دریافتی کلیه اتباع خارجی که در ایران دارای شغل می باشند، می بایست بر اساس ماده 273 انجام شود. اتباع خارجی شاغل که در ایران حقوق دریافت می کنند

 

 

از لحاظ منابع پرداخت مالیات به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: شامل پرداخت کنندگان حقوق در وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، قوای قضائیه و مقننه، و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها می‌باشد.

دسته دوم: شامل پرداخت کنندگان حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا غیر ایرانی می‌باشد. همچنین برای اطمینان از مشخصات پرداخت کنندگان حقوق، اسناد و مدارک ورودی اتباع خارجی به کشور و همچنین پروانه‌های اشتغال آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

جهت محاسبه مالیات اتباع خارجی باید مبانی و اصول زیر رعایت شود:

 • اگر پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی باشد، باید بر اساس ماده 85 قوانین مالیاتی عمل کرد و هیچ گونه مستندی مبنی بر عدم صحت ارقام در فرم‌های تحویلی وجود نداشته باشد.
 • اگر پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقیقی و ایرانی باشد، باید برای استفاده از خدمات حقوقی اتباع خارجی، اسناد و مدارک رسمی و معتبر تخصیص یابد.
 • در هر صورت، مالیات بر حقوق دریافتی کلیه اتباع خارجی که در ایران دارای شغل هستند، باید بر اساس ماده 273 قوانین مالیاتی ایران محاسبه شود.
 • همچنین برای اطمینان از مشخصات پرداخت کننده حقوق، اسناد و مدارک ورودی اتباع خارجی به کشور و همچنین پروانه های اشتغال آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
 • در صورتی که پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقیقی و نهادهای غیردولتی باشد، باید بر اساس اصول و قواعد مالیاتی عمل کرد و اطلاعات مالیاتی مربوط به پرداخت حقوق اتباع خارجی را بدون هیچگونه مستندی مبنی بر عدم صحت ارقام در فرم های تحویلی موجود، اعلام کرد

به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط کارکنان و شاغلین اتباع خارجی، کارفرمایان باید اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات شامل تهیه گواهی پرداخت مالیات حقوق با اطلاعات حقوق و مزایا و مالیات پرداختی اشخاص است که به تائید مقامات وزارت خارجه رسیده و با ارائه قبض پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور، از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری می‌کند.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله بالاترین نرخ مالیات کشورها را مطالعه کنید

 

 

 

بیمه اتباع خارجی در ایران

بیمه اتباع خارجی در ایران

 

بیمه اتباع خارجی چگونه است؟

در گذشته بیمه‌ی کارگران اتباع خارجی چهار‌چوب و مقررات روشنی نداشت و این موضوع موجب می‌شد تا این افراد از حقوق خود محروم شوند. اما از سال 93 بیمه‌ی اتباع خارجی اجباری شد و در حال حاضر تمامی کارگران اتباع خارجی در صورتی که شرایط عمومی لازم برای بیمه شدن را داشته باشند، کارفرما موظف است که آن‌ها را بیمه کند.

شرایط عمومی بیمه برای کارگران اتباع خارجی شامل موارد زیر است:

 • ارائه پروانه کار(کارت کار معتبر)
 • اشتغال در کارگاه‌ها، مجموعه و سازمان‌های تحت قرارداد با سازمان تامین اجتماعی
 • تکمیل پرسشنامه نام‌نویسی و دریافت شماره تامین اجتماعی

 

حق بیمه اتباع خارجی چقدر است؟

نرخ حق بیمه برای کارگران اتباع خارجی 27 درصد است که 20 درصد از آن توسط کارفرما، 7% توسط خود کارگر پرداخت می‌‍شود. کارفرما وظیفه دارد که هر ماه 7%  سهم حق بیمه‎ کارگر را از حقوق او کسر کند و همراه با 20% حق بیمه‎ای که خود موظف به پرداخت آن است، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

 

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله کمترین نرخ مالیات بر درآمد کشور ها را مطالعه کنید

 

 

 

مزایای اتباع خارجی

مزایای اتباع خارجی

 

نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی:

با هدف هماهنگی و ایجاد نظم در محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی، به همراه عقد قرارداد، دستگاه های ذیربط برای محاسبه هزینه های غیرقابل پیش بینی و استفاده از ارز برای اتباع، قانون هایی را در نظر گرفته اند که عبارتند از:

 •  محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی طبق ماده 26 قانون.
 •  وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص شده و اصلاحات بعدی آن، همچنین قانون مالیات های مستقیم براساس مبالغ تعیین شده در قراردادهای مربوط، توسط کارفرما تایید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی گزارش خواهد شد.

 

تبصره: زمانی که در قراردادهای مربوطه، حقوق و مزایای اتباع خارجی به صورت جداگانه مشخص نشده باشد، محاسبه آن‌ها برای وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به یک شکل یکسان انجام می‌شود. این محاسبات براساس توصیه‌های وزارتخانه‌های مذکور انجام می‌گیرد و پس از تأیید هیأت وزیران اجرا می‌شود.

 

برای تعیین و محاسبه مالیات، قوانین استفاده از ارز وجود دارد. در صورتی که در زمان عقد قرارداد، مبلغ با رعایت قوانین و مقررات معیار قرار گرفته و کارفرما با رعایت قوانین و مقررات، ارز ریالی را به قیمت دیگری نزد شبکه بانکی واریز کند، نرخ جدید معتبر نخواهد بود. به همین منظور، کارفرمایان می‌توانند در زمان عقد قرارداد با پیمانکار خارجی، شرط اخذ مالیات با رعایت قانون و مقررات را در قرارداد قید نمایند و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نمایند.

در قرارداد با پیمانکار خارجی، کارفرما می‌تواند به منظور محاسبه مالیات، حق بیمه و سایر حقوق دولتی که در زمان عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نیست و بعد از انعقاد قرارداد به موجب قانون وجود می‌آید، یکی از راه‌های زیر را در نظر بگیرد:

 • در صورتی که قرارداد با پیمانکار خارجی به نرخ ثابت باشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده به عهده کارفرما می‌باشد.
 • در صورتی که قرارداد با پیمانکار خارجی به نرخ ثابت نباشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده در زمان تعدیل مبلغ قرارداد اعمال می‌شود.

اگر پرداخت مالیات به وسیله کارفرما تعهد یا پرداخت شود و موارد بالا رعایت شود، ممنوعیت خروج اتباع خارجی برای بدهی مالیات مربوط به قرارداد لغو خواهد شد.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله قوانین مالیاتی عجیب در دنیا را مطالعه کنید

 

 

 

بیمه حوادث اتباع خارجی شامل چه کسانی می‌شود؟

بیمه حوادث، یکی از انواع بیمه اشخاص است که خسارت‌های ناشی از کار یا دیگر حوادث را پوشش می‌دهد. پوشش‌های اصلی بیمه حوادث شامل فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی می‌شود. یعنی اگر بیمه‌شده به‌دلیل حادثه فوت کند مبلغی به‌عنوان غرامت فوت به خانواده او پرداخت می‌شود. یا اگر حادثه باعث ازکارافتادگی و نقض عضو بیمه‌شده ‌شوند بیمه حوادث مبلغ غرامت تعیین‌شده در بیمه نامه را به بیمه‌شده پرداخت می‌کند. دیگر مزایای بیمه حوادث عبارتند از:

 • جبران هزینه‌های پزشکی در اثر حادثه
 • غرامت روزانه بستری در بیمارستان
 • غرامت روزانه عمومی

بیمه حوادث برای اتباع خارجی مقیم ایران، نیز مکمل بیمه تامین اجتماعی است و آن‌ها را در مقابل حوادث ناشی از کار و سایر حوادث تحت پوشش قرار می‎دهد.

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید