مالیات اتباع خارجی در ایران

مالیات اتباع خارجی در ایران

 

 

با توجه به بررسی های انجام شده و جمع آوری منابع مختلف، حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی که در ایران فعالیت می کنند، محدود به حقوق ثابت و مستمری نیستند. بلکه مانند هموطنان داخلی، حقوق دریافتی آنها شامل آیتم های مختلفی می باشد که عبارتند از: حقوق پایه، حق سمت، پاداش های ماهانه و سالانه، درصد فروش، حق فوق العاده مبنی بر انجام خدمت در خارج از کشور، حق استفاده از اتومبیل های اختصاصی و شخصی و مسکن، مزایای نقدی، هزینه شهریه اتباع خارجی و فرزندان آنها، امتیاز خرید سهم، هزینه ماموریت شغلی و همچنین مزایای دیگری که با عناوین مختلف پرداخت می شوند.

 

مالیات اتباع خارجی در ایران:

اتباع خارجی که در ایران مشغول به کار هستند، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر حقوق خود را پرداخت کنند. بر اساس بررسی ها و منابع مختلف، حقوق و مزایای این افراد شامل حقوق پایه، حق سمت، پاداش های ماهانه و سالانه، درصد فروش، حق فوق العاده مبنی بر انجام خدمت در خارج از کشور، حق استفاده از اتومبیل های اختصاصی و شخصی و مسکن، مزایای نقدی، هزینه شهریه اتباع خارجی و فرزندان آنها، امتیاز خرید سهم، هزینه ماموریت شغلی و سایر مزایاست.

کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق این اتباع باید مالیات را از حقوق پرداختی کسر کرده و همچنین اعلام فهرست مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن را به حوزه های مالیاتی اعلام کنند. برای انجام محاسبه مالیات بر حقوق، ماده ۲۷۳ باید رعایت شود.

بنابراین، همه اتباع خارجی که در ایران به کار مشغول هستند، می بایست به تعداد دریافتی از کارفرماهای ایرانی و خارجی و حتی کارفرمایان مقیم خارج از کشور یا فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران، مالیات بر حقوق خود را پرداخت کنند.

 

از لحاظ منابع پرداخت مالیات به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: شامل پرداخت کنندگان حقوق در وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، قوای قضائیه و مقننه، و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها می‌باشد.

دسته دوم: شامل پرداخت کنندگان حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا غیر ایرانی می‌باشد. همچنین برای اطمینان از مشخصات پرداخت کنندگان حقوق، اسناد و مدارک ورودی اتباع خارجی به کشور و همچنین پروانه‌های اشتغال آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

جهت محاسبه مالیات اتباع خارجی باید مبانی و اصول زیر رعایت شود:

 • اگر پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی باشد، باید بر اساس ماده 85 قوانین مالیاتی عمل کرد و هیچ گونه مستندی مبنی بر عدم صحت ارقام در فرم‌های تحویلی وجود نداشته باشد.
 • اگر پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقیقی و ایرانی باشد، باید برای استفاده از خدمات حقوقی اتباع خارجی، اسناد و مدارک رسمی و معتبر تخصیص یابد.
 • در هر صورت، مالیات بر حقوق دریافتی کلیه اتباع خارجی که در ایران دارای شغل هستند، باید بر اساس ماده 273 قوانین مالیاتی ایران محاسبه شود.
 • همچنین برای اطمینان از مشخصات پرداخت کننده حقوق، اسناد و مدارک ورودی اتباع خارجی به کشور و همچنین پروانه های اشتغال آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
 • در صورتی که پرداخت کننده حقوق از اشخاص حقیقی و نهادهای غیردولتی باشد، باید بر اساس اصول و قواعد مالیاتی عمل کرد و اطلاعات مالیاتی مربوط به پرداخت حقوق اتباع خارجی را بدون هیچگونه مستندی مبنی بر عدم صحت ارقام در فرم های تحویلی موجود، اعلام کرد

به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط کارکنان و شاغلین اتباع خارجی، کارفرمایان باید اقدامات لازم را انجام دهند. این اقدامات شامل تهیه گواهی پرداخت مالیات حقوق با اطلاعات حقوق و مزایا و مالیات پرداختی اشخاص است که به تائید مقامات وزارت خارجه رسیده و با ارائه قبض پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور، از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری می‌کند.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله بالاترین نرخ مالیات کشورها را مطالعه کنید

 

 

 

بیمه اتباع خارجی در ایران

بیمه اتباع خارجی در ایران

 

بیمه اتباع خارجی در ایران:

سازمان تأمین اجتماعی، یک نهاد حقوقی مستقل و غیردولتی است که دارایی‌ها و سرمایه‌های آن به اقشار تحت پوشش در نسل‌های مختلف تعلق دارد. این سازمان در راستای استانداردهای مشخص شده توسط سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی این سازمان، پوشش بیمه‌ای گروه‌های مزد بگیر و صاحبان مشاغل آزاد است.

تمام اتباع خارجی که به صورت قانونی در ایران مشغول به کار هستند، باید به قانون تامین اجتماعی مطابقت کنند، مگر اینکه یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

 •  در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور اتباع خارجی توافقی درباره تامین اجتماعی منعقد نشده باشد.
 •  در صورتی که طبق گواهی دولت تبعه خارجی، در طول دوره استخدام خود در ایران، در خصوص هر یک از بیماری، بارداری، قرارداد دستمزد، بازنشستگی و فوت، در کشور خود بیمه شده و از مزایای بیمه ای آن کشور بهره مند شده باشد.

یک تبصره بسیار مهم که در این زمینه وجود دارد، این است که حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، به عنوان سه درصد از حقوق و دستمزد ماهیانه آنان محاسبه شده و از الزامات بند ۲ مستثنی می‌شوند. همچنین، اتباع خارجی مشغول به کار در کارگاه‌های تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون بیکاری نیستند.

اشخاص خارجی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باید مطابق با قوانین و مقررات سازمان بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار مربوطه عمل کنند.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله کمترین نرخ مالیات بر درآمد کشور ها را مطالعه کنید

 

 

 

مزایای اتباع خارجی

مزایای اتباع خارجی

 

نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی:

با هدف هماهنگی و ایجاد نظم در محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی، به همراه عقد قرارداد، دستگاه های ذیربط برای محاسبه هزینه های غیرقابل پیش بینی و استفاده از ارز برای اتباع، قانون هایی را در نظر گرفته اند که عبارتند از:

 •  محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی طبق ماده 26 قانون.
 •  وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص شده و اصلاحات بعدی آن، همچنین قانون مالیات های مستقیم براساس مبالغ تعیین شده در قراردادهای مربوط، توسط کارفرما تایید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی گزارش خواهد شد.

 

تبصره: زمانی که در قراردادهای مربوطه، حقوق و مزایای اتباع خارجی به صورت جداگانه مشخص نشده باشد، محاسبه آن‌ها برای وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به یک شکل یکسان انجام می‌شود. این محاسبات براساس توصیه‌های وزارتخانه‌های مذکور انجام می‌گیرد و پس از تأیید هیأت وزیران اجرا می‌شود.

 

برای تعیین و محاسبه مالیات، قوانین استفاده از ارز وجود دارد. در صورتی که در زمان عقد قرارداد، مبلغ با رعایت قوانین و مقررات معیار قرار گرفته و کارفرما با رعایت قوانین و مقررات، ارز ریالی را به قیمت دیگری نزد شبکه بانکی واریز کند، نرخ جدید معتبر نخواهد بود. به همین منظور، کارفرمایان می‌توانند در زمان عقد قرارداد با پیمانکار خارجی، شرط اخذ مالیات با رعایت قانون و مقررات را در قرارداد قید نمایند و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نمایند.

در قرارداد با پیمانکار خارجی، کارفرما می‌تواند به منظور محاسبه مالیات، حق بیمه و سایر حقوق دولتی که در زمان عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نیست و بعد از انعقاد قرارداد به موجب قانون وجود می‌آید، یکی از راه‌های زیر را در نظر بگیرد:

 • در صورتی که قرارداد با پیمانکار خارجی به نرخ ثابت باشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده به عهده کارفرما می‌باشد.
 • در صورتی که قرارداد با پیمانکار خارجی به نرخ ثابت نباشد، حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی افزوده شده در زمان تعدیل مبلغ قرارداد اعمال می‌شود.

اگر پرداخت مالیات به وسیله کارفرما تعهد یا پرداخت شود و موارد بالا رعایت شود، ممنوعیت خروج اتباع خارجی برای بدهی مالیات مربوط به قرارداد لغو خواهد شد.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله قوانین مالیاتی عجیب در دنیا را مطالعه کنید

 

 

 

سخن پایانی:

در اتمام باید اشاره کرد که اگر افراد خارجی به طور قانونی در ایران مشغول به کار باشند، مشمول قوانین تامین اجتماعی نیز می شوند و کارفرمایان آنها باید به عنوان کارگران ایرانی، برای آنها حق بیمه پرداخت کنند. این افراد نه تنها شامل حقوق و مزایای بیمه تامین اجتماعی می شوند، بلکه به حقوق و درآمد آنها نیز مالیات تعلق می گیرد. کارفرما باید قبل از پرداخت حقوق افراد خارجی، درصد مالیات را از درآمد آنها کسر کند و مابقی را به آنها پرداخت کند.

لازم به ذکر است که شرایط فوق برای افراد خارجی که به طور قانونی در ایران مشغول به کار هستند، اعمال می شود.

>

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش