معافیت مالیاتی حق بیمه تامین اجتماعی برای جانبازان و ایثارگران

 

با استناد به مفاد ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان، آزادگان از پرداخت مالیات معاف هستند.

طبق استناد به مفاد بند «ز» ماده «۸۸» قانون برنامه ششم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

به موجب بند الف ماده ۸۸ قانون توسعه، دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) مانند پاداش پایان خدمت، وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت کند. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

 

معافیت مالیاتی برای حق بیمه جانبازان:

بر اساس مصوبه قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه،‌ تصویب شد که از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران،‌ را بر اساس بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم در مورد حق بیمه جانبازان اجرا نماید.

بنا به ماده ۳۷ قانون برنامه سوم، تامین و پرداخت صد در صد هزینه های بیمه همگانی و مکمل برای جانبازان و درمان صدمات ناشی از مجروحیت آنان، بر عهده دولت می باشد.

پس از پایان زمان تعیین شده برای اجرای قانون برنامه سوم، از ابتدای سال جاری در مورد چگونگی استمرار تسهیلات، ابهاماتی وجود داشت که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و بنا بر الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه، دوره اعتبار اجرای این قوانین و مقررات، تا زمان تصویب و نهایی شدن سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران، تمدید گشت.

بر اساس دستورات اداری اخیر سازمان تامین اجتماعی، اعلام شد که از آذر ماه سال ۱۳۸۴ بابت هفت در صد بیمه سهم بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه ها، مشمول قانون تامین اجتماعی، از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان مبلغی کسر نمی شود و تنها حق بیمه سهم کارفرمایی آنان، محاسبه و وصول خواهد شد.

پرداخت 7 در صد از حق بیمه این افراد، به سهم حق بیمه دولت اضافه می گردد و در گروه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، منظور خواهد شد.

در این دستور اداری تاکید شده است که بیمه شدگان جانباز که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل هستند و متقاضی استفاده از این تسهیلات می باشند، لازم است که گواهی و تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران را اخذ نموده و برای ارائه آن به شعب تامین اجتماعی، تاییدیه را به کارفرمای مربوطه تحویل دهند.

همچنین بر این اساس، کارفرمایانی که از نیروی کار جانباز استفاده می کنند، می توانند با ضمیمه کردن اصل تاییدیه جانبازی، بدون واریز ۷ در صد حق بیمه سهم بیمه شده جانباز، لیست حقوق و مزایای کارکنان را به شعب تامین اجتماعی ارسال نمایند.

دستور العمل ها و بخشنامه های مربوط به بخشودگی کسورات قانونی (بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و مالیات و بیمه تکمیلی) پرسنل جانباز و فرزندان شهدا بر اساس ماده ۴۴ و ۴۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم و بند های آن که اختصاص به ایثارگران دارد چنین آمده است:

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله معافیت مالیاتی حقوق جانبازان را مطالعه کنید

 

 

 

ماده ۴۴:

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

1) فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد ۵۰ % و بالاتر نیـز به استثنای تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند.

نکته: امتیازات ناشی از این بند، شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

2) تامین صد در صد ۱۰۰ % هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

3) کلیه دستگاه های اجرایی موظفند بیست در صد ۲۰ % اعتبارات فرهنگی خود را در چارچوب موافقت نامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

4) به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صد در صد ۱۰۰ % هزینه های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یک صد متر مربع تامین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

5) بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه در صد ۵۰ % و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطا می گردد.

6) دستگاه های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج در صد ۲۵ % نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان پنجاه در صد ۵۰ % و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

 

نکته 1: پنج در صد ۵ % سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد.

نکته 2: در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم الرعایه است.

 

7) دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده در صد ۱۰% اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج در صد ۲۵ %، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه در صد ۵۰ %، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند.

 

 

نکته 1: وزرا و روسای دستگاه های مذکور مسئولیت اجرای این حکم را به طور مستقیم دارند.

نکته 2: مقامات یاد شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم هستند.

نکته 3: احکام و امتیارات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می گردد.

 

8) دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

9) دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

10) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

11) آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

12) وزارت مسکن و شهر سازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه در صد ۵۰ % و بالاتر، جانبازان بیست و پنج در صد ۲۵ % تا پنجاه در صد ۵۰ % را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد در صد ۷۰ % و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند، تامین نماید.

13) جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.

 

 

 

ماده ۴۵:

ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند.

این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.

 

 تفاوت های اساسی بین این دو مصوبه قانونی:

 

1) قید جانباز ۵۰ در صد و بالا تر یعنی این که فرزندان معظم شهدا از امتیازات جانبازان ۷۰ در صد نیز برخوردار می گردند و محدودیتی از نظر سقف درصد برای آنان وجود نخواهد داشت.

2) محدودیت های بیشتر که در بند ک ردیف ۷ قانون بودجه سال ۸۹ آمده بود، برداشته شده است و موارد استثنا محدود به 3 مورد می باشد. این محدودیت ها شامل:

تسهیلات خودرو

حق پرستاری

تقلیل ساعت کاری

 

3) شبهه تسری قوانین و مقررات به فرزندان شهدا (نوه شهید) که بر اساس بند ک ردیف ۷ قانون بودجه سال ۸۹ می باشد، در بند الف ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه، شرح داده شده است و از چنین برداشتی جلوگیری به عمل می آورد.

 

پرسش و پاسخ متداول در مورد معافیت مالیاتی حق بیمه جانبازان:

 1. بیمه جانبازان و درمان آن ها به چه صورت می باشد؟

  بر اساس ماده 37 قانون برنامه سوم، درمان صدمات برگرفته از مجروحیت آن ها و بیمه همگانی و مکمل آن ها بر عهده دولت می باشد.

 2. قانون تامین اجتماعی برای جانبازان شاغل به چه صورت می باشد؟

  بر اساس دستورات سازمان تامین اجتماعی، از حقوق و مزایای جانبازان شاغل، حق بیمه کسر نمی شود و فقط حق بیمه سهم کارفرمایی آن ها محاسبه می شود و وصول می گردد.

 3. جانبازان برای استفاده از این معافیت به چه صورت باید اقدام کنند؟

  جانبازان متقاضی استفاده از این معافیت، باید گواهی و تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران را دریافت کنند و آن نزد شعبات تامین اجتماعی تایید کنند و این تاییدیه را به کارفرما ارائه دهند.

 4. کارفرمایان برای لیست بیمه جانبازان چگونه باید اقدام کنند؟

  کارفرمایانی که از نیروهای شاغل جانباز استفاده می کنند، باید برگه تاییدیه جانبازان را در لیست حقوق و مزایای کارکنان ضمیمه کنند و به سازمان مربوطه ارائه دهند.

 5. دولت برای استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار چه اقداماتی انجام داده است؟

  بر اساس ماده 44، دولت برای حفظ کرامت ایثارگران، منابع مالی، فرصت ها، امکانات، تسهیلات و امتیازات را برای آن ها و خانواده هایشان در اولویت قرار داده است.

 6. آیا فرزندان شهدا و جانبازان می توانند از تسهیلات آن ها استفاده کنند؟

  بله، فرزندان شهدا می توانند 50% از تمامی امتیازات و مزایای جانبازان استفاده کنند.

 7. آیا به ایثارگران و فرزندان شهداء، بورسیه تحصیلی تعلق می گیرد؟

  بله، به آزادگان با داشتن حداقل 5 سال اسارت و فرزندان شهدا برای اعزام به خارج و بورس تحصیلی شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو اعطاء می گردد.

 8. آیا ایثارگران و فرزندان شهداء برای تغییر دستگاه استخدامی باید سنوات بیمه ای پرداخت کنند؟

  خیر، آن ها برای یک بار از پرداخت ما به تفاوت 15 سال سنوات بیمه ای برای انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه ای و بازنشستگی از تغییر دستگاه استخدامی معافند. این مبلغ به وسیله دولت پرداخت می شود.

 

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید