طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم + مثال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی 31/04/1394)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره ۱ (اصلاحی 27/11/1380)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی 27/11/1380)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی 31/04/1394)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مودی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

طرح اصلاحیه ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم

در مرداد ماه سال 1399، مجلس شورای اسلامی به منظور

♦ اطلاع از وضعیت سکونتگاهی خانوارها؛ در جهت شناسایی و حمایت از خانواده‌های بدون سکونتگاه

♦ ترغیب مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عرضه این واحدها در بازار مسکن؛ در جهت کاهش قیمت مسکن و در نتیجه کاهش فشار بر خانواده‌ها

طرح اصلاح ماده 54 ق.م.م را به مجلس ارائه نمود.

 

مصوبه مجلس شورای اسلامی

این طرح چندین مرحله بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جابه‌جا و ایرادات موجود در آن مرتفع شد. در نهایت در آذر ماه سال 1399، مجلس مصوبه اصلاحی نهایی قانون را به شورای نگهبان ارسال کرد.

 

نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان نیز پس از چندین مرحله بررسی طرح پیشنهادی، در آذر ماه طرح مجلس را تایید نمود و مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی در آن تشخیص نداد.

 

متن نهایی قانون مالیات خانه های خالی

به این ترتیب در دی ماه سال 1399، ماده 54 مکرر ق.م.م به صورت زیر اصلاح شد و طی بخشنامه 200/99/74 ابلاغ شد: هر واحد مسکونی که

 • در کلیه شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر واقع باشد
 • به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر) در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد

 

خانه خالی شناخته می‌شود. مالیات بر درآمد اجاره برای خانه های خالی، به ازای هر یک ماه، مازاد بر 120 روز مذکور در بند فوق، به صورت ماهیانه و با ضرایب زیر محاسبه خواهد شد:

 • سال اول: معادل 6 برابر مالیات متعلقه
 • سال دوم: معادل 12 برابر مالیات متعلقه
 • سال سوم به بعد: معادل 18 برابر مالیات متعلقه

 

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۲۰۱-۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 24/04/1399 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1399، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 46/99/200

 

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۵ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 31/4/1394، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1395 ابلاغ می‌شود.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1395 در دست چاپ می‌باشد که به‌محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه ¬ریزی و امور بین¬ الملل برای بهره‌برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.

 

نکات و تبصره هایی از ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم

1- واحدهای مسکونی مذکور در قانون مالیات بر خانه های خالی مشمول معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 ق.م.م نخواهد شد.

تبصره ۱۱ ماده ۵۳  مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از 3 واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند؛ در طول مدت اجاره از ۱۰۰% مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی

 • در کلان‌شهر تهران: تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید
 • در سایر نقاط: تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید

 

از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است.

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله حسابداری مجتمع مسکونی را مطالعه کنید

 

 

 

 

2- مشمولیت قانون مالیات خانه خالی برای واحدهای مسکونی تازه‌ساز به صورت زیر است:

 • واحدهای نوساز یک سال (12 ماه) پس از صدور گواهی پایان عملیات ساختمانی
 • واحدهای نوساز در پروژه‌های انبوه‌سازی یک سال و نیم (18 ماه) پس از صدور گواهی پایان عملیات ساختمانی

 

3- ضرایب مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای بیش از 5 خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند؛ برای کلیه واحدها، معادل 2 برابر ضرایب مذکور در قانون فوق است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 29 قانون پنج ساله ششم توسعه مصوب سال 95 مشمول قانون فوق هستند.

 

 

4- واحدهای مسکونی موقوفه که به موجب وقف‌نامه امکان اجاره آنها وجود ندارد، مشمول قانون مالیات خانه خالی نخواهند بود.

 

مهلت پرداخت مالیات خانه خالی

بر اساس بخشنامه 200/99/74، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول موظفند مالیات متعلقه را تا یک ماه پس از اعلام سازمان پرداخت نمایند.

 

جرائم تاخیر در پرداخت مالیات

در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، به ازای هر ماه دیرکرد، مبلغ 2/5% مالیات متعلقه به مبلغ مالیات افزوده می‌شود. (به استناد ماده 190 ق.م.م)

 

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

بخشنامه

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک بندی املاک مزبور،جهت اجراء در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1393 ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 49/94/200

 

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۲املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده CD ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی صورت جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)،جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می گردد.

 

شرایط ماده 54 مکرر ق. م. م. برای تغییر مالکیت واحد مسکونی

در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور در ماده 54 مکرر، برای مالک جدید محاسبه و اعمال می‌شود.

 

نکته: از زمان اجرای این قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.

 

معافین و مجرمین مالیات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بر اساس بخشنامه 200/99/74، هرگاه مالکین، واحدهای مسکونی خود را با شرایط زیر:

 • به ارزش اجاری موضوع 54 ق.م.م جهت اجاره
 • معادل میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده 64 ق.م.م جهت فروش

 

در سامانه معاملات املاک عرضه نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر نخواهد شد. اما در صورتی که مالک بیش از دو بار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری نماید؛ از زمانی که واحد مذکور به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، مشمول جرایم زیر خواهد بود:

 • شهرهای با جمعیت کمتر از صدهزار نفر: جریمه‌ای معادل 20% مالیات سال اول ماده 54 مکرر
 • شهرهای با جمعیت بیشتر از صدهزار نفر: مالیات موضوع ماده 54 مکرر

 

سامانه معاملات املاک

سامانه معاملات املاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی دارای ویژگی‌های زیر است:

 • قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی بر اساس مناطق شهرداری
 • امکان ثبت درخواست برای مالکین جهت اجاره یا فروش واحد مسکونی
 • امکان ثبت درخواست متقاضیان خرید یا اجاره املاک عرضه شده
 • امکان ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله

 

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید