مروری بر تعاریف و اصطلاحات مالیاتی ماده 238 قانون مالیات ها

مروری بر تعاریف و اصطلاحات مالیاتی ماده 238 قانون مالیاتها

 

 

با توجه به ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، اگر برگ تشخیص مالیات توسط مأموران مالیاتی صادر و به مشخصات فردی که مالیات مورد تشخیص قرار گرفته رسیدگی شود، منعکس نشان دهد که مشخصات شخص با آن همخوانی ندارد یا مشکوک به درستی آن باشد، شخص مذکور می‌تواند در مدت ۳۰ روز کاری پس از تاریخ ابلاغ برگ، شخصا یا با توکیل وکالت به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه کند و با ارائه دلایل، مستندات و اسناد، تقاضای رسیدگی مجدد به مورد خود را داشته باشد.

 در صورتی که مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند، ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند با ارائه دلایل، اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و درخواست رسیدگی مجدد به موضوع را ثبت کند. سپس مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه، در مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بنظر رسید، برگ تشخیص را رد و مراتب را در ظرف برگ تشخیص درج و امضا می‌کند. همچنین، در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده توانستند در تعدیل درآمد تشخیص داشته باشند و نظر مسئول مربوطه قابل قبول باشد، مراتب در ظرف برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی خواهد رسید. در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده توانسته نباشند برگ تشخیص را رد کنند یا در تعدیل درآمد تشخیص مؤثر باشند، مسئول مربوطه موظف است مراتب را مستدلا در ظرف برگ تشخیص منعکس کرده و پرونده را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد.

در این ماده از اصطلاحات و اصطلاحات حقوقی استفاده شده است که به تفکیک به تعریف آنها می‌توان به شرح زیر اشاره کرد:

 

برگ تشخیص مالیات:

برگ تشخیص مالیاتی، برگی است که پس از تعیین مالیات سالیانه مودی، ممیز مالیاتی، اطلاعات مربوط به میزان مالیات سالیانه مودی را در آن، قید کرده و آن را به روش حضوری یا از طریق درگاه ملی خدمات مالیات، به مودی ابلاغ می نماید. مهلت پرداخت و اعتراض به این برگه، 30 روز از تاریخ ابلاغ آن بوده و انجام هر یک از این موارد نیز از طریق درگاه ملی خدمات مالیات، امکان پذیر می باشد. 

 

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

 

مؤدی مالیاتی:

مفهوم "مؤدی" به معنای پرداخت کننده و تأدیه کننده است. در اینجا، "مؤدی مالیاتی" به فردی اشاره دارد که مالیات را پرداخت می‌کند، بدون توجه به این که آیا این مالیات مستقیم است یا غیرمستقیم. در قانون مالیات‌های مستقیم، تعریف خاصی برای "مؤدی مالیاتی" وجود ندارد، اما در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که کالا و خدمات را فروش می‌دهند یا وارد یا صادر می‌کنند، به عنوان "مؤدی" شناخته شده و مشمول قوانین این قانون مالیاتی خواهند بود.

 

ابلاغ اوراق مالیاتی چیست؟

تحویل قانونی اوراق مالیاتی به مودیان، ابلاغ نامیده می‌شود. از آنجا که اوراق مالیاتی حقوق و وظایفی برای مودی ایجاد می‌کنند، در برخی موارد اعتبار اجرایی اوراق، وابسته به نحوه و تاریخ ابلاغ آنها است. ابلاغ برگ تشخیص مالیات به دو صورت واقعی و قانونی انجام می‌شود.

  1. معنای اصطلاحی "ابلاغ واقعی" اشاره به ارسال و رساندن اوراق مالیاتی به مؤدی است که مشمول مالیات است.
  2. معنای ابلاغ قانونی در حقوق مالیاتی، ارسال اوراق مالیاتی به بستگان، نزدیکان و مستخدم مؤدی است.

از ماده 203 تا 209 قانون مالیات ها درباره ابلاغ اوراق مالیاتی است.

 

وکیل (تام الاختیار):

وکالت به دو معنای اعم و اخص تقسیم می‌شود. معنای اعم وکالت، مطابق با تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی، به عنوان عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. اما وکالت به معنای اخص، نمایندگی در امور قضائی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در محاکم دادگستری را شامل می‌شود. در این معنا، شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و با به کارگیری اصول و قواعد آیین دادرسی شکلی و قوانین ماهوی، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت و قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد.

در ماده ۲۳۸ قانون مدنی، معنای عمومی وکالت مدنی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، مؤدی حق دارد که به صورت شخصی یا با استفاده از وکیل، به برگ تشخیص اعتراض نماید. تام الاختیار به این معنی است که وکیل، تمامی اختیاراتی را که مؤدی در حوزه حقوق مالیاتی دارد، دارا باشد. ماده ۱۷۱ قانون مدنی مالیاتی مصوب ۱۳۵۲، کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی کشور را در دوره خدمت یا آمادگی خدمت، از تعیین وکیل یا نماینده برای مؤدیان مراجعه‌کننده به مراجع قضایی، مستثنی کرده است. بنابراین، وکیل مندرج در این ماده، به وکلای غیر دادگستری اشاره دارد، زیرا یکی از شرایط وکلای دادگستری، عدم اشتغال به عنوان کارمند در سازمان‌های مذکور است.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید

 

 

وکیل (تام الاختیار)

وکیل (تام الاختیار)

 

نامه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی:

در صورتی که مسئول مربوطه اعتراض مؤدی را پذیرفت مؤدی باید نامه ای به سازمان امور مالیاتی بنویسد و همراه با آن مدارک و اسناد را نیز ضمیمیه نامه کند. این نامه باید در دو بخش نوشته شود، یک بخش مربوط به اطلاعات شخصی فرد حقیقی یا حقوقی است و بخش دیگر نامه اعتراض که باید مسئله یا مشکل پیش آمده را شرح دهد. مؤدی هنگان نوشتن نامه باید مراتب ادب و احترام را را رعایت کرده و نامه ای کاملاً اداری و رسمی با رعایت سلسله مراتب بنویسد.

 

هیأت حل اختلاف مالیاتی:

همان طور که از نام هیات حل اختلاف بر می ­آید، وظیفه این هیات رسیدگی به شکایات مودیان و حل اختلافات میان آنها و سازمان امور مالیاتی است. زمانی که سازمان امور مالیاتی برای مودی احکامی چون «غیر قابل رسیدگی» یا «رد دفاتر» و غیره را صادر می کند و مودی حکم صادر شده را نپذیرفته و به آن اعتراض دارد به هیات حل اختلاف مراجعه کرده تا دلیل تایید یا رد احکام صادره برایش مشخص شود.

با توجه به ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم (ق.م.م)، قانونگذار در این قانون نیز صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و اداره امور مالیاتی را در اختیار هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داده است. در واقع، هرگونه اختلافی که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود، باید توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی و صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد، به جز در صورتی که در مقررات دیگری این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله اهمیت کد اقتصادی را مطالعه کنید

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید