ماده 272 قانون مالیات های مستقیم گویای چیست

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم گویای چیست

 

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1400 و در اجرای ماده 272 ق.م.م اصلاحی در تاریخ 1394/4/31 اینگونه بیان کرده است؛ مجلس شورای اسلامی ایران تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت 3 ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه هستند که اگر موارد مقرر در ماده 272 را بجا نیاورند، باید جریمه 20% مالیات متعلقه را بپردازند.

اما مشمولین ماده 272، تغییرات ماده 272 ق.م.م، گزارشات حسابرسی مربوطه و همچنین بخشودگی جرایم و … چه نتیجه را در بر دارند؛ برای اطلاع بیشتر از این موارد و اطلاعیه جدید ماده 272 قانون مالیات مستقیم در این مطلب ما را همراهی کنید.

 

ماده 272 قانون مالیات مستقیم، مصوبه سال 1394

سازمان امور مالیاتی کشور مطابق یک اطلاعیه اعلام کرد که اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند صورت های مالی حسابرسی خود را ارائه کنند، آن هم در 3 گروه که عبارت انداز:

 • شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 • اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان
 • افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

 

ارتباط سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای ماده 272 ق.م.م، مصوبه تاریخ 1394/4/31

در اجراي ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ ، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­ اي حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب سال ۱۳۷۲» که شامل شركت­هاي پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت­ها و مؤسسات موضوع بندهاي( الف) و( ب) ماده (۷) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي می باشند،کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات متعلق خواهند بود؛

 

تغییرات ماده 272 ق.م.م

بر اساس مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، برخی گروه‌های شغلی موظفند کلیه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را همراه با اظهارنامه‌ مالیاتی اشخاص حقوقی و یا حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه به سازمان مالیاتی تحویل دهند.

مشاغل مذکور علاوه‌بر گروه‌هایی که در «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ذکر شده‌اند، تمامی واحدهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی که سازمان مالیاتی تا پایان دی ماه هر سال به صورت رسمی اعلام می‌کند، در برمی‌گیرد.

 

 

 

پیشنهاد میشود بخوانید: تفاوت حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 

 

 

نکته: مراکز، موسسات و یا شرکت هایی که کلا بیشتر از 50% سرمایه آنها به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم است متعلق به دستگاه های موضوع بند “الف” هستند. همچنین 20% مالیات متعلقه تحت عنوان جریمه عدم رعایت قوانین ذکر شده در زمان مقرر پیش بینی شده است که شرکت های فوق در صورت عدم رعایت مقررات از شروع سال مالی جدید که بعد از تاریخ 1394/1/1 است مشمول به پرداخت جریمه گفته شده هستند.

 

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم گویای چیست

 

ماده 272 ق.م.م

 

ابلاغ بخشنامه شماره 200/95/93 در تاریخ 1395/11/18

در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی که مبنی بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیتشان و به خاطر اطلاعیه سازمان که براساس بخشنامه شماره 200/95/93 در تاریخ 1395/11/18 ابلاغ شده است؛ موظف به رعایت قوانین ماده 272 ق.م.م مصوبه به تاریخ 1394/4/31 به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده گردیده است.

با توجه با مطلب گفته شده برای افراد تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالیشان از تاریخ 1396/1/1 به بعد است. باید بیان کنیم که جریمه مقرر در ماده 272 از افراد مشمول به شرح این بند که سال مالیشان از 1396/1/1 به بعد است، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در زمان مقرر در ماده 272 بر حسب مقررات قابل مطالبه است. شرکت های موضوع بند “الف” و “د” ماده واحده عبارت انداز:

 • شرکت ها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “د” ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
 • موسسات پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول حسابرسی

1- شرکت های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت؛
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعلام شده
الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»:

 شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
 شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
*: با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1394.1.1 است، لازم‌الاجرا است.

 

2- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

 • شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده‌اند.
 • شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
 • شرکت­های سرمایه­گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.
 • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

 

3- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از 8۰ میلیارد ریال  (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از 8۰ میلیارد ریال ) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از 150 میلیارد ریال باشد. ( طبق اطلاعیه مورخ 1399/10/21 )

لازم به ذکر است که؛ مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1396.1.1 و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

 

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم گویای چیست

مشمولین ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

 

جریمه و بخشودگی جرایم ماده 272

سازمان امور مالیاتی کشور ایران با صدور یک بخشنامه به رفع ابهام از ماده های 53، 81، 103، 138 مکرر و شرط های موجود در بند “ت” ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر؛ استهلاک زیان سنواتی بند 2 ماده 148، کتمان از درآمد که موضوع ماده 156 و 227 و ماده 238 است، جریمه ماده 272 و بخشودگی آن را نیز بیان کردند. اما در ارتباط با جرایم غیر قابل بخشش از نظر دارایی میتوانید به این مطلب مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور، در مورد اجرای ماده 272 ق.م.م

بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که تا پایان دی ماه هر سال  آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی را که براساس نوع و یا حجم فعالیت ، ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند را اعلام نماید . همچنین سازمان امور مالیاتی می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت مشمولیت اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد . به رسم هرساله سازمان امور مالیاتی کشور براساس وظیفه ی محول شده به این سازمان اطلاعیه ای در راستای اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم صادر کرده است.

 

1- اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان

شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.

 • شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
 • شرکت­ های سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.
 • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

 

2- افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۸۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۸۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد.

 

 

 

پیشنهاد میشود بخوانید: خط قرمز مالیاتی چیست؟ و راه حل های کاربردی عبور از آن چیست؟

 

 

 

چه شرکت هایی باید حسابرسی شوند؟

تمامی شرکت‌های متقاضی قبول شده و متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادر مشمول حسابرسی هستند. همچنین مؤسسات و شرکت‌های موضوع بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مشمول حسابرسی هستند. افراد حقیقی و حقوقی نیز بر اساس نوع فعالیت‌شان مشمول مالیات خواهند شد. برای مثال شعب یا دفاتر برندها و نمایندگی‌های خارجی که توسط شرکت‌های ایرانی اجاره شده‌اند. همه شرکت‌های سهامی عام و همچنین شرکت‌های وابسته به آن‌ها مشمول مالیات خواهند شد. نهاد و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی و عوامل وابسته به آن‌ها همگی مشمول حسابرسی هستند.

 

لازم الرعایه بودن اطلاعیه جدید ماده 272 ق.م.م

مفاد این اطلاعیه جدید در مورد اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه شروع می‌شود، لازم الرعایه است. تکلیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوطه و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

در نتیجه

بنا به اطلاعیه جدید ماده 272 ق.م.م تمامی صنف های بازرگانی، تولیدی و خدماتی موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات یا سازمان های حسابرسی که عضو جامعه حسابرسین رسمی ایران هستند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر در مدت 3 ماه بعد از انقضای همان اظهارنامه می‌باشند که اگر موارد مقرر در ماده 272 را بجا نیاورند، باید جریمه 20% مالیات متعلقه را بپردازند.

و اما شرکت هایی مشمول ماده 272 هستند تحت عنوان شرکت ها یا موسسات موضوع بند های “الف” و “د” ماده واحدی که همان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح تحت عنوان حسابدار رسمی، اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نوع فعالیت خودشان، افراد حقیقی و حقوقی بر اساس حجم کار و فعالیتشان نیز است.

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید