مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی چگونه محاسبه می شود؟

 

 

بر اساس قانون، کلیه صاحبان مشاغلی که از طریق خودرو به کسب درآمد می‌پردازند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی خواهند بود. از جمله خودروهای مشمول این طرح، می‌توان به وسایل باری، عمرانی و راهسازی، وسایل نقلیه مسافربری مانند تاکسی و … اشاره کرد که باید نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی اقدام کنند. افراد مالک خودروهای ذکر شده، موظف هستند تا در پایان هر سال، اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. سپس، اداره مربوطه، مراحل صدور قبض مالیات عملکرد سالانه آنها را انجام خواهد داد. در نهایت، مالکان این وسایل نقلیه، باید برای پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی از طریق دفاتر پست یا پیشخوان خدمات دولتی اقدام کنند.

بر اساس ماده 93 قانون مالیات مستقیم، هر نوع درآمدی که اشخاص حقیقی به وسیله مشاغل آزاد، مشارکت مدنی و یا به صورت انفرادی در ایران کسب کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل خواهد بود. از جمله این مشاغل می‌توان به اشخاص کسبه، صاحبان حرفه و فن، اصناف و کارخانه‌‌های مختلف اشاره کرد. ماده 95 ق.م.م نیز بیان می‌دارد که مشاغل به ۳ گروه اصلی “الف، ب و ج” تقسیم‌بندی می‌شوند:

گروه الف: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل این گروه باید نسبت به ثبت کلیه فعالیت‌هایشان در دفتر روزنامه و دفتر کل اقدام کنند.

گروه ب: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل این گروه باید نسبت به ثبت کلیه فعالیت‌هایشان در دفتر درآمد و هزینه اقدام کنند.

گروه ج: مطابق قانون، هر کدام از مشاغلی که در بندهای الف و ب (ذکر شده در بالا)، قرار نگیرند، باید از قوانین گروه ج پیروی کنند. لازم به ذکر است که مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی در این گروه، قرار می‌گیرد.

 

 

 

 پیشنهاد میشود مقاله مهم ترین اصطلاحات مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم را هم مطالعه کنید

 

 

 

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

کلیه صاحبان مشاغلی که از طریق خودروهای باری، راهسازی، تاکسی و عمومی کسب درآمد می‌نمایند موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را از طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند و قبض مالیات مقطوع عملکرد سال مورد نظر را دریافت و پرداخت نمایند که این امکان با هماهنگی سازمان مالیات با دفاتر پست و پیشخوان خدمات دولت صورت می‌پذیرد و مودی می‌تواند با مراجعه به این دفاتر و ارائه مدارک کافی نسبت به پرداخت مالیات مشاغل خودرو اقدام نماید.

فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی به صورت سیستمی و یکپارچه است و مودی می‌تواند در هر لحظه نسبت به وضعیت پرونده خود از طریق سامانه اقدام نماید. فٰرآیند این سامانه به صورت ثبت نام و تسلیم اظهارنامه و دریافت قبض مالیاتی مقطوع عملکرد و در نتیجه صدور مفاصاحساب مالیاتی می‌باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات عملکرد سال 98 این مودیان، به روال سال های گذشته، به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

 

چه خودروهایی باید مالیات بپردازند؟

کلیه دارندگان وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی، مینی‌بوس، اتوبوس، وانت‌بار، کامیون، کامیونت و همچنین تمامی کسانی که با خودروی خود درآمدی کسب می‌نمایند مشمول مالیات مشاغل خودرویی هستند.

همچنین انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل آنها که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال باشد مشمول مالیات است.

 

قوانین گروه ج برای مشاغل مختلف

مطابق با قوانین مالیات‌های مستقیم، مشاغل گروه ج، موظف به ثبت و نگهداری فعالیت‌های خود در دفاتر مختلف نمی‌باشند، بلکه بر اساس تبصره 4 از ماده 100 قانون، آنها باید فقط نسبت به نگهداری صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه، اقدام کنند. لازم به ذکر است که قوانین و ضوابط مربوطه به نگهداری صورت خلاصه وضعیت، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده است. بر اساس این قوانین، مودیان موظف هستند تا اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی محل شغلی خود ارائه کنند. لازم به یادآوری است که این اظهارنامه باید دربرگیرنده صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه آنها، باشد.

مطابق با قوانین مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی، کلیه صاحبان مشاغل ماشین‌های باری، حمل و نقل عمو‌می ‌(مانند تاکسی و اتوبوس) و … که از این طریق به کسب درآمد می‌پردازند، در پایان هر سال موظف به ارائه مدارک خود به سازمان امور مالیاتی هستند. پس از تعیین میزان مالیات از سوی مراجع ذی‌ربط، مودیان باید با ارائه مدارک کافی به دفاتر پست و پیشخوان خدمات دولت، نسبت به پرداخت قبض مالیات مقطوع خود، اقدام کنند.

لازم به ذکر است که سامانه سیستمی ‌و یکپارچه تعیین و پرداخت مالیات درآمد مشاغل خودرویی، به مودیان کمک می‌کند تا به صورت آنلاین به بررسی وضعیت پرونده خود بپردازند. بدین ترتیب، آنها می‌توانند فرآیند ثبت نام در سامانه را انجام داده و پس از آن نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام کنند. در نهایت، می‌توانند با دریافت رسید مالیات مقطوع عملکرد و صدور مفاصا حساب مالیاتی، پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی را انجام دهند. این در حالی است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اخیرا بیان داشته است که مالکان مشاغل خودرویی، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تکلیفی ندارند، و مالیات عملکرد آنها، می‌تواند به صورت مقطوع تعیین ‌شود.

 

میزان مالیات خودروهای لوکس چقدر است؟

میزان مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی، با توجه به استانداردهای حسابداری، در هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع عموم افراد رسانده می‌شود. بر اساس قانون، کلیه مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین، که ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، تا پایان سال 1400 مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر خواهند شد:

1-  چنانچه میزان ارزش خودرو از 10 تا 15 میلیارد ریال باشد، مازاد بر 10 میلیارد ریال، مبلغی معادل 1 درصد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

2- چنانچه میزان ارزش خودرو از 15 تا 30 میلیارد ریال باشد، مازاد بر 15 میلیارد ریال، مبلغی معادل 2 درصد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

3- چنانچه میزان ارزش خودرو از 30 تا 45 میلیارد ریال باشد، مازاد بر 30 میلیارد ریال، مبلغی معادل 3 درصد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

4- چنانچه میزان ارزش خودرو بیش از 45 میلیارد ریال باشد، مازاد بر آن، یعنی مبلغی معادل 4 درصد، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی، موظف است تا خودروهای مشمول مالیات و ارزش آنها را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 تعیین کند و به اطلاع مودیان برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی، باید نسبت به پرداخت مالیات خودروهای خود و افراد تحت تکفل‌شان، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 اقدام کنند. لازم به ذکر است که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول مالیات، قبل از پرداخت بدهی‌های (مالیات بر دارایی، نقل و انتقال و …) آنها، ممنوع خواهد بود.

 

با توجه به مطالب بیان شده، تمام خودروهای دارای درآمد از طریق کسب و کارهای خودرویی، مشمول مالیات بر درآمد خودرو (صاحبان درآمدزا از طریق خودرو) می‌باشند و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. شناخته‌‌ترین این مشاغل صاحبان وسایل نقلیه مسافربری (از قبیل تاکسی، اتوبوس و …)، ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی هستند.

علاوه بر این، اشخاص دارای ماشین وانت‌بار با پلاک سفید، وانت‌بارها و سواری‌های با پلاک سفید شاغل در آژانس‌ها یا تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت‌های اینترنتی نیز، موظف به پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی هستند.

 

 

 

آیا مالیات بر درآمد خودرویی، مشمول معافیت می‌شود؟

کسانی که تنها یک دستگاه تاکسی یا وانت بار داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف هستند. مابقی خودروهای اشاره‌ شده ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی هستند.

 

قوانین معافیت مالیاتی برای مشاغل مختلف

قوانین ایران، فهرستی از فعالیت‌های دارای معافیت مالیاتی مانند انجام کسب و کار در مناطق کمتر توسعه یافته را ارائه داده است. برخی از مشوق‌های مالیاتی را ‌می‌توان برای کسب و کارهایی اعمال کرد که (1) در مناطق آزاد تجارت عمل ‌می‌کنند، و یا (2) فعالیت‌های تجاری خود را در زمینه‌های مختلف تولید، صنعت و معدن انجام ‌می‌دهند.

در ایران، از هر دو دسته افراد ساکن (مقیم) و غیر ساکن به خاطر درآمد حاصل از اشتغال در ایران مالیات ‌دریافت می‌شود. قوانین مالیاتی ایران، برای معافیت مالیاتی حاصل از درآمد اشخاص به شرح زیر است:

(1) اشتغال در مناطق تجارت آزاد؛

(2) فعالیت‌های تجاری در مناطق کمتر توسعه یافته؛ و

(3) سود حاصل از جوامع تعاونی (به عنوان مثال، منطقه روستایی، جوامع قبیله‌ای، کشاورزی و ماهی‌گیران).

تمام حقوق، دستمزد و کمک هزینه‌های پرداخت شده به افراد (به عنوان مثال، ساکنان و غیر ساکنان که با مجوز کار در ایران فعالیت ‌می‌کنند) تحت مالیات بر درآمد اشخاص قرار ‌می‌گیرند. به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات مربوط به مالیات حقوق و دستمزد، می‌توانید به لینک ارائه شده در انتهای مقاله مراجعه کنید.

علاوه بر مشاغل فوق، افرادی که تنها یک دستگاه تاکسی یا وانت بار داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف هستند. مابقی خودروهای اشاره ‌شده، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی هستند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه اشخاص دارای خودروهای شخصی، خودروهای تولید و مونتاژ شده در داخل کشور، و همچنین اتومبیل‌هایی وارد شده از خارج کشور، قبل از اینکه توسط سازندگان آنها و نمایندگان رسمی به فروش رسانده شوند، از پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی معاف خواهند بود.

 

فاکتورهای تعیین مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی

در تعیین مالیات مشاغل خودرویی فاکتور و معیارهای متفاوتی وجود دارد که می‌توان به عنوان مثال نوع خودرو، مدل اتومبیل، پلاک ثبت شده، دولتی یا شخصی بودن و نحوه استفاده از خودرو که تمامی این موارد با اطلاعیه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

 

میزان مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی

مالیات مشاغل خودرویی طبق تبصره 100 ق.م.م به صورت مقطوع محاسبه می‌شود که در این ماده برخی از مشاغل را از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف نموده است. در ذیل این متن موارد مرتبط با مالیات مشاغل خودرویی که در تبصره 100 ق.م.م از آن استفاده شده است توضیح داده‌ایم.

 

تبصره قانون ماده 100

  • سازمان امور مالیاتی کشور برای بعضی مشاغل که فروش و خدمات آن ها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون است، انجام بعضی تکالیف مانند نگه داری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و ارائه اظهار نامه مالیاتی را معاف نموده است و مالیات این مودیان را به صورت مقطوع مشخص و وصول می نماید.

لازم به ذکر است شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منظور تسهیل در انجام امور مودیان و مشاغل اشخاص حقیقی آسیب دیده از کرونا، سقف معافیت مالیاتی موضوع تبصره ماده 100 ق.م.م را 45 برابر حداقل حقوق سالیانه و برابر با مبلغ 1 میلیارد و 620میلیون تومان تعیین کرد. بر این اساس برخی مشاغل یا گروه‌هایی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر شصت برابر معافیت ماده 84 این قانون باشد، مشمول مالیات مقطوع شده و نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند. در واقع عبارت 10 برابر با 45 برابر برای سال 99 جایگزین شده است.

 

طرح‌های حمایتی

علاوه بر مطالب بیان شده، به منظور حمایت از طرح تولید و جایگزین، تاکسی، ون مسافربری، وانت و ماشین‌های مسافربری شخصی گاز سوز، بر اساس بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند. همچنین، محاسبه مالیات و عوارض آنها، مطابق با ماده 14 قانون VAT (مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود.

بر اساس این طرح، پرداخت‌های انجام شده توسط دولت، به صورت بلاعوض و به عنوان یارانه‌ای برای جبران سرمایه‌گذاری و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی به شمار می‌آید. بنابراین، از پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرویی معاف خواهند بود.

به علت شیوع کرونا و کمک به اقشار آسیب دیده از این بیماری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بر اساس تبصره ماده 100 ق.م.م، میزان معافیت مالیاتی را به میزان مشخصی تعیین کرده است. مطابق این تبصره از قانون، سقف میزان معافیت مالیاتی، حدود حداقل 60 برابر حقوق سالیانه می‌باشد. همچنین، مشاغلی با فروش سالانه حداکثر 60 برابر معافیت ماده 84 قانون، باید نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند، اما نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود ندارد.

 

 

پیشنهاد میشود مقاله مالیات تکلیفی چیست و تخلف از آن چه پیامدهایی دارد؟ را هم مطالعه کنید

 

 

جدول مالیات مشاغل خودرویی در سال 98

با توجه به جدول اعلام شده توسط سازمان امورمالیاتی کشور، مالیات عملکرد صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن، بر اساس تقسیم بندی ذکر شده در قسمت بالا با اعمال ضریب 75 تا 100 درصد میزان مالیات سال گذشته تعیین می‌شود.

 

شهر ها/گروه بندی استان هاشهر تهراناستان های گروه 2استان های گروه 3استان های گروه 4استان های گروه 5
مراکز استان ها100%95%90%85%80%
سایر نقاط استان—-90%85%80%75%

 

شایان ذکر است، مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بارهای کرایه آژانس‌ها، سواری‌های پلاک سفید، کرایه آژانس‌ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، مطابق جدول اعلام شده، محاسبه و وصول می‌شود.

 

مالیات اشخاص دارای بیش از یک خودرو

اشخاصی که دارای بیش از یک خودرو از انواع تاکسی و وانت بار می باشند مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود. اما برای سایر صاحبان مشاغل خودرویی که بیش از یک خودرو هستند مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با 25 درصد افزایش نسبت به جدول مربوطه محاسبه و وصول می‌شود. به عنوان مثال اگر خودروی اول شخصی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروهای موضوع جداول این دستورالعمل باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد (بیست و پنج درصد) افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

 

خودرویی که فعالیت نداشته مشمول مالیات می‌شود؟

اشخاصی که در سال ۱۳۹۸ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه می‌شود.

 

مالیات سایر مشاغل خودرویی

در خصوص سایر خودروهایی که در دستورالعمل اجرایی سال 98 قید نشده است می‌باست این گونه اشخاص با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

 

فرآیند پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

برای درک بهتر فرآیند پرداخت مالیات بر درآمد خودرو را به صورت نمودار طبق شکل زیر جهت استفاده شما کاربران محترم قرار داده شده است.

 

 

مبلغ مالیات پرداختی و نوع خودروهایی که موظف به پرداخت مالیات بر درآمد می‌شوند توسط سازمان امور مالیاتی طی جدولی به  صورت مقطوع اعلام می‌شود و در اختیار پلیس + 10 و همچنین سامانه‌ای که در اختیار دفاتر پیشخوان است قرارد داده می‌‎شود. مودی در مهلت مقرر با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و درخواست پرداخت و یا استعلام مالیات بر درآمد خودروی خود را می‎نماید.

مثلا مالیات مقطوع وانت بار مدل 90 در سال 98 مبلغ 10,000,000 ریال می‎باشد که با توجه به دستور العمل اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی پرداخت این مبلغ در شهرهای مختلف، متفاوت می‎باشد. به طور مثال مودی که وانت بار دارد و پلاک ثبتی آن در تهران است 100% مالیات فوق را باید پرداخت نماید و مودی که پلاک ثبتی آن در شهر لرستان و در مرکز شهر می‎باشد و وانت بار دارد باید طبق جدول 85% مبلغ قطعی که برای وانت بار در سال 98 تعیین شده است را پرداخت کند که مبلغ 8،500،000 ریال می‎باشد.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید