شرکت سهامی خاص چیست و چگونه تشکیل می شود؟

ثبت شرکت سهامی خاص

 

 سهامی خاص، شرکتی سهامی است که حداقل سرمایه آن یک میلیون ریال است و سرمایه آن منحصراً از طرف موسسین تامین می شود. در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع موسسین، برخلاف شرکت سهامی عام، الزامی نیست. ولی مانند شرکت سهامی عام، آورده های غیرنقد باید طبق نظر کارشناسان رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شود و نمی توان آن ها را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس مذکور قبول کرد.

 

چگونگی ایجاد شرکت سهامی خاص:

 

مرحله اول: عقد قرارداد

قرارداد «ثبت شرکت سهامی خاص» باید منعقد گردد که این کار می تواند به صورت تلفنی یا حضوری و یا آنلاین انجام شود.

مرحله دوم: تکمیل مدارک

هرچه مدارک سریع تر در اختیار کارشناس مربوط قرار گیرد طبیعتا روند کار سریع تر پیش خواهد رفت .

مرحله سوم: تأیید نام

این مرحله ، مرحله ی ارسال نام های پیشنهادی شما به اداره مربوطه می باشد

مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده و بررسی وجود یا عدم وجود هریک از شرایط نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام می کند و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص قید می نماید پس از قید نام بر روی اظهار نامه اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت درخصوص نام تعیین شده نیز لازم است در صورت گرفتن موافقت این نام در واحد تعیین نام ،ثبت دفتر می شود.

مرحله چهارم : امضای اوراق

در این مرحله تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید می شود.

مرحله پنجم : تشکیل پرونده

در این مرحله مدارک توسط کارشناس به اداره مربوطه تحویل می شود که در آن جا پرونده تشکیل شود و سپس در دبیرخانه ثبت می شود.

مرحله ششم : کارشناسی

طی این مرحله کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارکی که از طرف متقاضی ارسال شده ، پرونده را کارشناسی کرده و اعلام نظر می کند. حال اگر موردی وجود داشته باشد که باعث اخطار گردد پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

مرحله هفتم : تحویل اسناد شرکت

در صورت طی کردن شش مرحله ی فوق شرکت سهامی خاص ثبت می گردد و مدارکی به شخص یا اشخاص متقاضی تحویل داده می شود عبارتست از:تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله تاسیس شرکت را مطالعه کنید

 

 

 

تدوین و ارائه اظهارنامه:

اظهارنامه مدرک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص است که تعهد سهام داران و تاییدیه بانکی شامل پرداخت نقدی 35 درصد از سرمایه را شامل می شود. درحالتی که سهام ویژه یا خاصی وجود داشته باشد، ضروری است که در اظهارنامه ذکر شود. اظهارنامه باید به امضای تمامی اعضای شراکت برسد.

در مرحله بعدی، اعضای شراکت باید درخواست کتبی برای ثبت شرکت آماده کنند. این موضوع در انجمن عمومی اعضا عرضه و مورد تایید قرار می گیرد.

 

اجرای جلسات:

 • برگزار کردن جلسات انجمن عمومی اعضا، گام بعدی ثبت شرکت است که در قانون اجباری برای آن وارد نشده است. بنابراین تمام سهام داران به صورت مستقل بعضی موضوعات را توافق و مدارک را امضا می کنند. برگزاری جلسات از این حیث مهم است که باید اشخاصی برای هیئت مدیره و دو نفر تحت عنوان بازرس مشخص شوند. بازرس اصلی و بازرس علی البدل. علاوه بر این، افرادی که حق امضا و همه شرایط خاص مشخص شده در اظهارنامه را دارند، ضروری است که در جلسه تعیین شوند. هیئت مدیره انتخاب شده باید از اعضای سهام داران بوده و افراد غیره به عنوان مدیر تعیین نخواهند شد، مگر با پرداخت حداقل وجه پیش بینی شده در آیین نامه تحت عنوان حداقل سهام شرکت. دوره زمانی مدیریت برای شرکت های سهامی خاص، از زمانی که هیئت مدیره انتخاب می شوند، به مدت دو سال و برای بازرسان یک سال می باشد. این مدت درهر زمانی قابل تمدید یا قابل فسخ خواهد بود.

 • پذیرش مسئولیت ها و نقش های هر یک از اعضا باید به صورت عملی باشد. تعهد هر مسئولیتی توسط اعضا باید به صورت کتبی ارائه شود، درغیر این صورت آن ها باید در جلسه انجمن عمومی شرکت، موافقت خود را با سمت پیشنهاد شده نشان دهند.

 • گام بعدی، برگزار کردن جلسات توسط هیئت مدیره با هدف مشخص کردن نقش ها و وظایف است. طی این جلسات، لازم است تمامی اعضا اشخاصی را از میان خود برای مدیر عامل، رییس هیئت مدیره، دبیر و منشی انتخاب کنند.

 

 

 

نام گذاری شرکت سهامی خاص :

در نام شرکت باید کلمه ی «سهامی خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد. مانند «شرکت سهامی خاص الوند» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.
همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:
از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد

 • اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد

 • دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد
 • عدد نباشد
 • لاتین نباشد
 • از فرهنگ لغات فارسی استفاده شده باشد و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نیست تصویری از مستند ضمیمه گردد.
 • از کلماتی نظیرشاهد، شهید، جانباز، آزاده، اسامی متبرکه، انتظام، نظام، موزه، کیش، نیروی انسانی، اینترنت، کارگشا استفاده نگردد.

 

مدارک و مستندات لازم جهت اتمام فرآیند ثبت شرکت سهامی خاص:

 • اخذ جواز از اداره ها و بخش های مربوطه در صورت لزوم

 • تدوین و تنظیم اسناد برای فرستادن آن ها به سازمان ثبت شرکت ها.

 • دو نسخه از اظهارنامه

 • دو نسخه از آیین نامه

 • دو نسخه صورت جلسه انجمن عمومی اعضا که به امضای تمامی سهام داران رسیده باشد.

 • دو نسخه از صورت جلسه هیئت مدیره که همه مدیرهای منتخب آن را امضا کرده باشند.

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

 • آخرین روزنامه قانونی و اعلامیه احداث شرکت، درصورتی که بعضی از اعضای شرکت حقوقی باشند به انضمام نامه نمایندگی.

 • کپی برابر اصل گذرنامه و مدرک اقامت، ویژه شریک های خارجی.

 • مدارک عدم سوء پیشینه همه اعضا شراکت و هیئت مدیره.

 • اخذ مجوز برای مباحث ویژه.

 • ارائه اقرار نامه تمامی اعضا اعم از مدیریت و بازرسان.

 • وکالت نامه وکیل.

 • ارائه تاییدیه بانکی برای پرداخت 35 درصد سرمایه به صورت نقدی.

 • واریز برگه هزینه ثبت شرکت.

 • تقاضا یا ثبت نام برای ثبت شرکت در پایگاه اینترنتی سازمان ثبت شرکت ها. دراین خصوص، لازم است که وکیل رسمی شرکت تقاضای ثبت شرکت را ارائه کرده و تمامی اسناد مربوطه را الحاق کند تا مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.

 • فرستادن اسناد ثبت شرکت به سازمان ثبت شرکت ها و طی کردن مرحله های قانونی و اخذ پیش نویس برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص در روزنامه رسمی.

 • اعلام کردن ثبت شرکت سهامی خاص در روزنامه رسمی دادگستری و دیگر روزنامه رسمی.

 • وصول اسناد و مدارک رسمی با ایجاد پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی.

تذکر: اگر در هر یک از مراحل ذکر شده مشکلی به وجود بیاید، امکان دارد که مجبور باشید همه ی مراحل و هزینه ها را از نو اجرا کنید.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید