مساعده چیست؟ نحوه ثبت سند مساعده حقوق

مساعده چیست؟ نحوه ثبت سند مساعده حقوق

 

مساعده به عنوان بخشی از حقوق کامندان است که قبل از موعد پرداخت حقوق در صورت درخواست کارکنان پرداخت می گردد. در این مقاله با مفهوم مساعده، شرایط پرداخت مساعده، مبلغ مساعده و نحوه ثبت سند مساعده حقوق در نرم افزار حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد.

 

مساعده چیست؟

مساعده حقوق به قسمتی از حقوق پرسنل اتلاق می گردد که قبل از موعد پرداخت حقوق، در صورت درخواست کارمندان پرداخت می گردد. لذا می بایست مبلغی را که به عنوان مساعده در ماه پرداخت شده است در پایان ماه و هنگام محاسبه حقوق از مبلغ حقوق کسر گردد. مساعده در ازای درخواست کارکنان ارائه می شود و در پایان هر ماه از حقوق کسر می گردد 

 

مبلغ مساعده حقوق چقدر است ؟

این مبلغ حقوق مطابق با ضوابط شرکت تعیین می گردد. همانطور که در بالا به ان اشاره شد، مبلغ مساعده نباید از حقوق دریافتی کارمندان بالاتر رود یا بیشتر از میزان طلبشان از سازمان مساعده دریافت کنند. چرا که با ترک کار پرسنل، سازمان ضرری نبیند. البته برای شرکت های خصوصی هیچ مصوبه ای در این مورد وجود نداردو تعیین کننده مدیریت یک سازمان می باشد.

 

شرایط پرداخت مساعده حقوق چیست؟

معمولا شرکت‌ها برای پرداخت مساعده شرایط خاصی را در نظر می‌گیرند؛ زیرا ممکن است کارمند متقاضی دریافت مساعده، قبل از اتمام کارکرد خود در ماهی که مساعده دریافت نموده است، کار را ترک کند و یا اخراج شود. این شرایط عبارتند از:

این مبلغ نباید از میزان کل حقوق پرداختی به کارمند یا مجموع مطالبات او از شرکت بیشتر باشد

مبلغ مساعده به عنوان طلب شرکت از کارمند محسوب می‌شود؛ این مبلغ در پایان ماه و یا در زمان تسویه حساب، از وجوه قابل پرداخت به کارمند کسر می‌شود.

 

مبلغ مساعده حقوق چقدر است؟

این مبلغ حقوق مطابق با ضوابط شرکت تعیین می گردد. همانطور که در بالا به ان اشاره شد، مبلغ مساعده نباید از حقوق دریافتی کارمندان بالاتر رود یا بیشتر از میزان طلبشان از سازمان مساعده دریافت کنند. چرا که با ترک کار پرسنل، سازمان ضرری نبیند. البته برای شرکت های خصوصی هیچ مصوبه ای در این مورد وجود نداردو تعیین کننده مدیریت یک سازمان می باشد.

 

نکته

بر اساس ماده 45 قانون کار، وزارت کار و امور اجتماعی به کارفرما اجازه می‌دهد به همان میزان که مساعده پرداخت کرده است،  از حقوق کارمند کسر نماید.

 

نکته

از آنجا که هیچ تضمینی برای تداوم کار کارمندان تازه وارد وجود ندارد، معمولا به این کارمندان در ماه اول کاری، مساعده پرداخت نمی‌شود.

 

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله  محاسبه پاداش سهامداران و کارکنان راهم مطالعه کنید 

 

 

 

دستور العمل پرداخت مساعده حقوق

فرآیند پرداخت مساعده بصورتی است که درخواست مساعده از طریق کارکنان صادر می شود، در صورت تایید قسمت مالی جهت پرداخت مساعده، مطابق با ایین نامه و یا شرایط شرکت مبلغی به عنوان علی الحساب حقوق و یا مساعده به شخص پرداخت می گردد. طبق ماده ۴۵ قانون کار کارفرما فقط در مواردی می تواند از مزد کارگر کسر کند،  که کارفرما بعنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. البته موارد دیگری نیز هستند که خارج از بحث این مقاله می باشد و به ان پرداخته نمی شود.

 

مراحل دریافت مساعده

دستور العمل پرداخت مساعده معمولا به صورت زیر است به عبارتی یک کارمند برای دریافت مساعده باید مراحل زیر را طی نماید:

تکمیل فرم درخواست مساعده توسط کارمند و تحویل فرم به بخش مالی

بررسی امکان و میزان قابل پرداخت به کارمند توسط بخش مالی

نکته: بررسی امکان پرداخت مساعده شامل بررسی تسویه مساعده قبلی، مدت حضور در شرکت، نداشتن تاخیر و کنترل مبلغ درخواستی با میزان نقدینگی شرکت است.

تایید مدیر مالی بر اساس قوانین شرکت

تایید و امضای مدیر مجموعه

پرداخت مساعده به کارمند به صورت علی‌الحساب حقوق

 

تفاوت مساعده با علی الحساب و پیش پرداخت

مساعده در اصل علی الحساب حقوق است که به کارمندان پرداخته می شود و در پایان هر ماه مبلغ ان صفر می گردد. البته این علی الحساب حقوق چون در فرمت مساعده پرداخت می شود دارای ضوابط مخصوص و شرایط پرداخت مقرری می باشد. مساعده را به عنوان پیش پرداخت نمی توان عنوان کرد چرا که پیش پرداخت در مواردی می باشد که تبدیل به کالا و یا خدمات باشد. و پیش پرداخت قبل از شروع خدمات می باشد و این در حالی است که مساعده بعد از گذراندن مدت زمانی به عنوان کار در یک محل داده می شود.

 

علی الحساب

وجوهی که فرد برای انجام هزینه‌های مربوط به فعالیت اقتصادی، مانند هزینه‌های ماموریت از شرکت دریافت می‌کند. علی الحساب زمانی پرداخت می‌شود که بخشی از کار انجام شده اما کار به صورت قطعی تمام نشده است. کارفرما با پرداخت مبلغی به صورت علی الحساب، به انجام کار سرعت می‌بخشد.

 

پیش پرداخت

پرداخت‌هایی است که قبل از آغاز یک کار و یا دریافت کالا و خدمات انجام می‌شود. منافع حاصل از پیش پرداخت، تا پایان یک دوره محقق نمی‌شود. به عبارت دیگر، پیش پرداخت ضمانت انجام یک کار است.

 

مساعده حقوق

مبلغی که در طول ماه به صورت علی‌الحساب حقوق و در صورت درخواست شخصی کارمند، به او پرداخت می‌شود.

به طور کلی مساعده حقوق، علی الحساب و پیش پرداخت در موارد زیر با هم متفاوتند:

1. این مبلغ دارای سقف تعیین شده‌ای است. همچنین پیش پرداخت نیز بر اساس آنچه در ابتدای کار ذکر می‌شود، دارای مقدار تعیین شده است. در صورتی که علی‌الحساب پرداختی یک حساب جاری است که سقف تعیین شده استانداردی ندارد. 

2. این مبلغ در پایان ماه از حساب حقوق شخص کسر می‌شود و معمولا به ماه بعد انتقال پیدا نمی‌کند. در صورتی که مانده حساب جاری (علی الحساب) و یا پیش پرداخت ممکن است از ماهی یا سالی به ماه یا سال بعد انتقال پیدا کند. به عنوان مثال علی‌الحساب دریافتی بابت حق ماموریت یک فرد در صورتی که ماموریت او تا پایان ماه به اتمام نرسد، به ماه بعد انتقال می‌یابد. 

3. دیدگاه شرکت به مساعده به نوعی پیش پرداخت است؛ به عبارت دیگر، وجه پرداختی به عنوان مساعده، هزینه‌ای است که در برابر کار و یا خدمت انجام نشده پرداخت می‌شود. با این تفاوت که عواید این نوع پیش پرداخت تا انتهای ماه برای مجموعه محقق می‌شود؛ اما منافع پیش پرداخت برای یک کار تا انتهای آن کار قابل دستیابی نیست. در صورتی که وجه علی‌الحساب در مقابل تعهد مکتوب فرد به انجام کار یا ارائه خدمت و پس از پیشرفت بخشی از آن به وی پرداخت می‌شود؛ الباقی مبلغ پس از اتمام کار تسویه می‌شود. 

 

 

ثبت حسابداری مساعده حقوق

در حسابداری حقوق و دستمزد درباره نحوه ثبت مساعده و غیره به تفصیل صحبت کردیم. مساعده کارکنان در یک حساب غیرتجاری با ماهیت بدهکار ثبت می‌شود؛ این حساب از نوع حساب‌های دریافتنی است؛ به عبارت دیگر، مساعده به نوعی دارایی شرکت محسوب می‌شود. حساب مساعده با حساب حقوق و دستمزد بسته و مانده آن صفر می‌شود.

 

تاریخشـرحبدهکاربستانکار
 حسابهای دریافتنی غیر تجاری / مساعده*** 
 

بانک

 ***

 

هنگام دریافت حقوق و یا تسویه حساب، حساب مساعده با ثبت سند زیر بسته می‌شود:

تاریخشـرحبدهکاربستانکار
 هزینه حقوق و دستمزد*** 
 

حقوق پرداختنی

 ***
 

مالیات بر حقوق

 ***
 

بیمه

 ***
 

حسابهای دریافتنی غیر تجاری / مساعده

 ***

 

 

 

دانلود فرم مساعده حقوق 

دانلود نمونه فرم درخواست کتبی مساعده حقوق

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید