چگونه ردیف پیمان و کد پیمانکاری بیمه دریافت کنیم؟

 

رای شرکت های پیمانکار علاوه بر کد کارگاه ، برای کد کارگاه برای هر قرارداد یک کد پیمان هم اختصاص داده می شود . لیست بیمه شدگان هر پروژه ، بر اساس این کد به سازمان تامین اجتماعی ارسال می گردد . در این کد علاوه بر نام پیمانکار ، نام کارفرما ، نام پروژه ، و آدرس محل اجرای پروژه مشخص میگردد. در شرکت های مهندسین مشاور ، نیازی به اخذ ردیف پیمان نیست .

 

ردیف پیمان در لیست بیمه چیست؟

ردیف پیمان کدی است که به قرارداد هایی که پیمانکاران انجام می‌دهند اختصاص داده می‌شود و با شماره کارگاهی که مربوط به لیست بیمه کارکنان معمولی شرکت ها است متفاوت بوده و درج می‌شود. ردیف پیمان فقط برای پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود. برای سایر کارگاه ها این عدد 3 صفر است (000)، اگر کارفرمایی کد کارگاه و کد پیمانکاری خود را در سایت سازمان تامین اجتماعی به شکل صحیح وارد کند می‌تواند اطلاعات کارگاه را به شکل کامل مشاهده کند.

 

مزیت داشتن ردیف پیمان:  از فواید ردیف پیمان این است که کارفرمایان با وارد کردن کد کارگاه و کد پیمانکاری خود در سایت سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل به اطلاعات خود دسترسی پیدا می‌کنند.

 

تعریف کد پیمان:
همه شرکت ها و کارفرمایان، برای انجام امور بیمه ای خود یک کد کارگاه تامین اجتماعی دریافت می کنند، در شرکت های پیمانکاری علاوه بر کد کارگاه تامین اجتماعی، برای هر پروژه پیمانکاری یک کد پیمان هم اختصاص داده می شود که لیست بیمه شدگان هر پروژه بر اساس کد پیمان به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده می شود، شرکت های پیمانکاری، برای لیست بیمه باید برای هر پیمان، یک محل خدمت جدید تعریف و کد پیمان مرتبط با هر کدام تنظیم می شود، که همه افرادی که در این پیمان مشغول به کار هستند، بر اساس شماره بیمه ای باید آخر هر ماه طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی لیست بیمه پیمان مذکور را با کد ردیف پیمان به این سازمان ارسال نمایند.


نکته مهم: کد پیمان فقط برای پیمانکاران در نظر گرفته می شود و برای سایر کارگاه ها این عدد سه صفر ۰۰۰ می باشد، و اگر کارفرمایی کد کارگاه و کد پیمانکاری خود را در سایت  سازمان تامین اجتماعی درست وارد نمایدمی توانید اطلاعات کارگاه را به صورت کامل مشاهده نمایید.

 

مدارک جهت دریافت ردیف پیمان

 1. نامه معرفی از کارفرما
 2. یک نسخه از قرارداد و یا کپی برابر اصل آن

حداقل و حداکثر ، مشمول بیمه ماهانه در سال ۹۸

حداقل

۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال برای ماههای ۳۰ روزه و ۱۸.۵۷۴۴۳۷ ریال برای ماههای ۳۱ روزه

حداکثر 

۷ برابر حداقل دستمزد یعنی : ۱۰۶.۱۸۱.۶۷۰ ریال برای ماههای ۳۰روزه و ۱۰۹.۷۲۱.۰۵۹ ریال برای ماههای ۳۱ روزه

 

مدارک لازم برای دریافت ردیف پیمان پیمانکاران:


در برخی از پروژه ها کارفرما اجرای کار را به صورت مقطعی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند ، در این موارد حتما باید نکات زیر بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی رعایت شود:
کارفرما باید در متن قرارداد پیمانکار را موظف نماید تا تمامی کارگران و کارکنان خود و کارکنان فرعی پیمانکار را بیمه تامین اجتماعی کرده و کل حق بیمه مورد نظر را بپردازد.

کارفرما برای قراردادهای غیر عمرانی ، باید ۵% مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه کار کسر کند و نزد خود نگه دارد. بعد از انعقاد قرارداد حتما یک نسخه از آن باید توسط پیمانکار یا کارفرما به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی داده شود تا آن شعبه بعد از دریافت قرارداد برای کارگاه پرونده تشکیل شده و شماره کارگاه و ردیف پیمان اختصاص داده می شود.
و نهایتا پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیین شده را تنشیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰شورای عالی تامین اجتماعتی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصاحساب دریافت خواهد نمود.


در نهایت این نکته را بدانیم که کلیه کارفرمایان نسبت به تمامی خسارات وارده به کارگران و کارکنان ناشی از حوادث حین کار باشد و منجربه صدمات جسمانی و جانی گردد و کارفرما مسئول باشد، با داشتن این بیمه نامه شرکت بیمه همه خسارات را تحت پوشش قرار می دهد، بر اساس اسن بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان تا سقف خریداری شده را تحت پوشش قرار می دهد.

 

تهیه و ارسال لیست بیمه در شرکت های پیمانکاری ردیف پیمان

کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی ، طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۲۸ و ۲۹ تامین اجتماعی ، هر ماهه مکلف به ارسال لیست بیمه کارکنان و پرداخت حق بیمه آنها می باشند .

نکته ۱ 

طبق ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی ،  مبلغ حق بیمه قابل پرداخت به میزان ۳۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه کارکنان است که ۲۳% آن به عهده کارفرما و ۷% سهم کارگر است .

نکته ۲ 

طبق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما مکلف است ، سهم بیمه شده را نیز از پرداخت وی کسر و به همراه سهخم خود به حساب سازمان واریز کند ، در هر صورت کارفرما مسئول کلیه پرداخت های به سازمان تامین اجتماعی است .

 

چه جوری برای قراردادهایمان ردیف پیمان بگیریم؟

پس از دریافت کد کارگاه از سازمان تامین اجتماعی، اگر کسب‌وکارتان به‌گونه‌ای است که در قالب قرارداد با کارفرمایان مختلف کار می‌کنید لازم است تا پس از عقد هر قرارداد، نسخه‌ای از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنید. سازمان تامین اجتماعی با دریافت هر قراردادی که شما با یک کارفرما بسته‌اید، کدی به آن قرارداد اختصاص می‌دهد و از آن پس قرارداد مذکور با آن کد نزد سازمان تامین اجتماعی شناخته می‌شود. این سازمان کد اختصاص یافته به هر قرارداد را ردیف پیمان می‌نامد.

 

با مشخص شدن ردیف پیمان هر قرارداد، شما امکان می‌یابید تا:

 • حق بیمه کارمندان/کارگران درگیر در آن قرارداد را با ذکر ردیف پیمان آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید
 • در پایان قرارداد، سازمان تامین اجتماعی تنها برای قراردادهای دارای ردیف پیمان برای شما مفاصا حساب صادر کرده و آن را جهت ارائه به کارفرما در اختیارتان قرار می‌دهد

بنابراین اگر با کارفرمای خود قراردادی عقد می‌کنید که در آن در خاتمه مدت قرارداد ملزم به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی هستید، لازم است تا در هنگام عقد قرارداد نسبت به دریافت ردیف پیمان برای آن قرارداد اقدام کنید.

 

نکات مهم در مورد ارسال لیست بیمه با ردیف پیمان:

برای ارسال لیست اسامی نفرات در ردیف پیمان لازم است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • اگر شرکت متعلق به پیمانکار و محل آن ثایت است ارسال لیست جداگانه برای ردیف پیمان لازم نیست و همان لیست بیمه کفایت میکند
 • اگر پشتیبانی از راه دور انجام میگیرد و تعداد افراد ثابت است نیازی به ارسال جداگانه بیمه برای هر ردیف پیمان نیست و همان لیست اصلی بیمه کفایت میکند.
 • اگر پشتیبانی به صورت ماموریتی انجام میشود لازم است طی چند رور اول اسامی را رد کنید تا مجموع کارکرد هر فرد 30 روز شود.

 

 

 

 پیشنهاد میشود مقاله نحوه گزارش قراردادهای پیمانکاری در معاملات فصلی را مطالعه کنید

 

 

 

 

مدارک لازم برای کارگاه های حقیقی

توجه داشته باشید کارفرماهای کارگاه هایی که مشمول قانون هستند، باید ظرف 15 روز از تاریخ تاسیس کارگاه یا شرکت خود برای بیمه کردن کارمندان خود به نزدیک ترین شعبه بیمه تامین اجتماعی واقع در محدوده فعالیت کارگاه خود رفته و مدارکی را که نشان دهنده کارفرما بودن آن ها است را به آن شعبه تحویل داده و کد کارگاهی را دریافت کنند.

مدارک لازم جهت اثبات کارفرما بودن شخص به شرح زیر است:

 اسناد مالکیت یا اسناد احاره و یا صلح نامه کارگاه 

پروانه تاسیس یا بهره برداری

 جواز کسب صنفی معتبر یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح

تایید اتحادیه یا مجمع امورصنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه

حالا پس از اینکه شعبه سازمان تامین اجتماعی، کارگاه را تشخیص داد و همچنین تعداد کارکنان مشغول به کار را هم شناسایی نمود، پرونده کارگاه شکل گرفته و شماره کارگاه به شکل خصوصی و اختصاصی مشخص می‌شود. توجه داشته باشید هر کارفرما لیست کارکنانی که در لیست بیمه تامین اجتماعی هستند را باید بر اساس نوع قرارداد و ترتیب استخدام و یا حتی پرداخت حقوق و مزایا تا پایان ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

نکته : اگر اولین بار است که لیست بیمه تامین اجتماعی رد می‌شود باید اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی کارکنان به شعبه بیمه تامین اجتماعی ارائه شود تا شماره بیمه دریافت شده و در لیست ماهانه برای هر فرد و کارمند درج شود، تا خدمات بیمه برای او لحاظ شود.

 

مدارک لازم برای کارگاه های حقوقی

مدارک لازم برای کارفرمایان کارگاه های حقوقی شامل موارد زیر است:

اساسنامه شرکت 

روزنامه رسمی کشور که آگهی تاسیس شرکت درآن اعلام شده است

تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

نامه اعلام تاسیس شرکت

 شعبه تامین اجتماعی پس از دریافت مدارک وانجام مراحل اداری ضمن تشکیل پرونده و اختصاص شماره کارگاه مراتب را به صورت کتبی به شرکت اعلام خواهد نمود

 سایر مدارک مرتبط با شروع فعالیت و تاسیس شرکت بر حسب مورد 

 

 

درج اسامی کارگران تازه وارد به کارگاه برای ردیف پیمان چگونه است؟

 • اگر کارگر هیچ سابقه بیمه ای ندارد، لازم است که به اداره بیمه مراجعه کنید و برگ نام نویسی بیمه فرد جدید را دریافت، تکمیل و مهر و امضا کنید تا ثبت نام او در بیمه تامین اجتماعی کامل شود
 • اگر کارگر سابقه پرداخت بیمه داشته باشد میتوانید نامه ای به شعبه تامین اجتماعی مربوط به محل انجام پروژه بزنید و درخواست تغییر مکان دهید.

 

تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی

اشخاص حقوقی یعنی موسسات و شرکت های موضوع قانون تجارت، با ارائه مدارک خود پس از گذراندن مراحل ثبت نام و تشکیل پرونده می توانند کد کارگاهی دریافت نمایند. مدارک شامل موارد زیر است:

 اساسنامه

 آگهی تاسیس و روزنامه رسمی

سند مالکیت یا سند اجاره محل

 پروانه تاسیس یا بهره برداری

سایر مدارک مرتبط با ثبت شرکت یا شروع فعالیت حسب ضرورت

پس از طی سایر مراحل اداری، بازرس تامین اجتماعی جهت بازرسی به محل شرکت مراجعه می‌نماید. در صورت احراز شدن فعال بودن شرکت کد کارگاهی صادر می‌شود.

اشخاص حقیقی نیز می‌توانند با مراجعه به شعبه محل فعالیت خود و ارائه مدارکی از قبیل سند مالکیت، اجاره نامه محل، پروانه تاسیس یا بهره برداری و یا تاییدیه اتحادیه های صنفی و طی نمودن سایر مراحل اداری اقدام به تشکیل پرونده و اخذ کد کارگاهی نمایند.

 

 

 پیشنهاد میشود مقاله آموزش تصویری ارسال لیست بیمه را هم مطالعه کنید

 

 

 

اقدامات لازم برای دریافت ردیف پیمان، کارگران تازه وارد:

اگر کارگر تازه استخدام شده قبلاً در کارگاه دیگری که سابقه پرداخت بیمه داشته باشد کار می‌کرده، می‌توانید نامه‌ای به شعبه بیمه تأمین اجتماعی محل پرونده جدید کارگاه نوشته و درخواست تغییر مکان دهید.

اگر فرد تازه وارد هیچ‌گونه سابقه پرداخت بیمه نداشته باشد، لازم است با مراجعه به اداره بیمه برگ نام‌نویسی بیمه شده جدید را از شعبه دریافت کند و اطلاعات خواسته شده را تکمیل و مهر امضا کند تا فرایند نام‌نویسی تکمیل شود.

 

چه جوری برای قراردادهایمان ردیف پیمان بگیریم؟

پس از دریافت کد کارگاه از سازمان تامین اجتماعی، اگر کسب‌وکارتان به‌گونه‌ای است که در قالب قرارداد با کارفرمایان مختلف کار می‌کنید لازم است تا پس از عقد هر قرارداد، نسخه‌ای از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنید. سازمان تامین اجتماعی با دریافت هر قراردادی که شما با یک کارفرما بسته‌اید، کدی به آن قرارداد اختصاص می‌دهد و از آن پس قرارداد مذکور با آن کد نزد سازمان تامین اجتماعی شناخته می‌شود. این سازمان کد اختصاص یافته به هر قرارداد را ردیف پیمان می‌نامد.

با مشخص شدن ردیف پیمان هر قرارداد، شما امکان می‌یابید تا:

 • حق بیمه کارمندان/کارگران درگیر در آن قرارداد را با ذکر ردیف پیمان آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید
 • در پایان قرارداد، سازمان تامین اجتماعی تنها برای قراردادهای دارای ردیف پیمان برای شما مفاصا حساب صادر کرده و آن را جهت ارائه به کارفرما در اختیارتان قرار می‌دهد

بنابراین اگر با کارفرمای خود قراردادی عقد می‌کنید که در آن در خاتمه مدت قرارداد ملزم به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی هستید، لازم است تا در هنگام عقد قرارداد نسبت به دریافت ردیف پیمان برای آن قرارداد اقدام کنید.

 

سامانه ارسال لیست بیمه

 

اصلاح اشتباهات لیست بیمه

در صورتی که در لیست بیمه اشتباهی رخ داده باشد تا پیش از انتخاب گزینه ارسال به شعبه می توان آن را اصلاح کرد. در صورتی که لیست ارسال نشده باشد و لیست تایید نهایی شود ولی هنوز مبلغ آن را پرداخت نشده باشد، با مراجعه به شعبه محل پرونده، باید از کارشناس خود درخواست کرد تا لیست ارسالی را حذف نموده و پس از اصلاح اشتباهات لیست بیمه مجددا در سامانه بارگذاری کند.

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله اصلاح خطاهای لیست بیمه تامین اجتماعی را هم مطالعه کنید 

 

 

عدم تایید نهایی لیست

اگر پس از ارسال لیست، با وضعیت عدم تایید نهایی مواجه شدید، با کلیک بر روی گزینه مربوط می‌توانند لیست خطاها را مشاهده کنند.

 

در هنگام تکمیل فرم ابلاغ الکترونیکی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

 • در فرم ابلاغ الکترونیکی شما به سازمان تامین اجتماعی اجازه می‌دهید تا اطلاع‌رسانی‌های مربوط به قرارداد شما را از طریق ابزارهای الکترونیک (پیامک و پست الکترونیکی) به شما ابلاغ و اعلام نماید. بنابراین دقت کنید که پس از تکمیل و ارائه این فرم همواره پیامک‌های شماره همراه معرفی شده در فرم را بررسی کرده و نامه‌های ارسال شده به نشانی پست الکترونیک معرفی شده در فرم را مشاهده نمایید
 • فرم را باید بصورت تایپ شده تحویل دهید. پس نسخه‌ای از آن را در نرم‌افزار MS Word باز کرده و پس از تکمیل اطلاعات آن در داخل نرم‌افزار، متن تکمیل شده را چاپ بگیرید و مهر و امضا کنید
 • در فرم لازم است تا به کد ردیف پیمان قرارداد جدید اشاره نمایید. برای اطلاع از کد ردیف پیمانی که به قرارداد جدید شما اختصاص خواهد یافت می‌توانید به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید و در قسمت کارفرمایان > خدمات نام‌نویسی کارفرمایان > پیمان‌های کارگاه کد ردیف پیمان آخرین قرارداد خود را بدست آورید. کد ردیف پیمان قرارداد جدید با افزودن عدد یک به کد قبلی بدست خواهد آمد (مثال: اگر کد آخرین ردیف پیمان شما 90000003 بوده است، ردیف پیمان قرارداد بعدی 90000004 خواهد بود)
 • فرم نمونه‌ای که در اینجا ارائه شده با فرض اینکه توسط مدیرعامل شرکت تکمیل و امضا می‌شود، تنظیم گردیده است. فرم را به جز مدیرعامل، "قائم‌مقام مدیرعامل"، "صاحب حق امضا" یا "مدیر تصفیه" می‌توانند تکمیل و امضا نمایند. در اینصورت لازم است عبارات مدیرعامل در فرم نمونه با یکی از گزینه‌های فوق جایگزین شده و فرم پس از تکمیل چاپ گرفته شود و به امضای مسئول مورد نظر در شرکت برسد

 

سؤالات متداول 

 

 1. ردیف پیمان در لیست بیمه چه جایگاهی دارد؟

برای تمامی کارگاه‌ها ردیف پیمان سه صفر (000) است و فقط پیمانکاران دارای ردیف پیمان هستند.

 

 2.برای تمدید زمانی ردیف پیمان می‌توان به صورت غیر حضوری اقدام کرد؟

خیر برای انجام این کار فقط باید به صورت حضوری مراجعه کرد.

 

  3.برای گرفتن ردیف پیمان باید به کجا مراجعه کرد؟

بهترین مکان برای دریافت ردیف پیمان نزدیک‌ترین شعبه تأمین اجتماعی واقع در محل اجرای پروژه است.

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید