بخشنامه مالیاتی شماره ٢٠٠/٩٩/٦٠ مورخ 1399/08/14

بخشنامه مالیاتی شماره ٢٠٠/٩٩/٦٠ مورخ 1399/08/14

 

 

بخشنامه مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۲۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱/۱) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال ۱۳۹۸ (۱۳۹۸/۱/۱) اجرایی می باشد.

 

مخاطبان/ذينفعان :امور مالياتي شهر و استان ها، ادارات كل امور مالياتي اصلاحي قاﻧون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩٥  آيين ﻧامه اجرايي موضوع ماده ٣ و ٢ موضوع: اصلاح مواد ١٣٩٤ /٠٤/٣١ ٧٢ پيرو بخشنامه هاي شماره ١٣٩٦ / مورخ ٩٦/٢٠٠ /٠٥/٢٥، ٢٠٠ ١٣٩٦ / مورخ ٩٦/٤١ ٢٠٠ / و ٠٣/٢٠ / مورخ ٩٤/١١٨ ١٣٩٤/٠٢/٠٩  ١٣٩٤  اصلاحي قاﻧون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩٥ موضوع ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده / و اصلاحيه هاي آن، ٠٤/٣١  آيين ﻧامه مذكور به ٣ و ٢ بر اساس پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد شرح ذيل اصلاح و براي اجرا ابلاغ مي گردد.

 

موضوع: موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ، ۲۰۰/۹۶/۴۱مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحیقانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمانامور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲و۳ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و برای اجرا ابلاغ می گردد.

۱-ماده (۲) آیین نامه و تبصره های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود

ماده ۲-صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع وحجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

۱-گروه اول

۲-گروه دوم

۳- گروه سوم

 

 

 

پیشنهاد می شود مقاله مهم ترین اصطلاحات مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم را هم مطالعه کنید

 

الف- گروه اول:

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیانگروه اول محسوب می شوند:

 

١- کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان

۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط

 

۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر

۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی

 

۵-صاحبان مشاغل صرافی

۶- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط

 

۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم .

 

۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری ویا باربری

 

۹-سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا وارائه خدمت براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد درسال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه

هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد میباشد. به عنوانمثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه بندی سال ۱۳۹۹ می باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده فروش کالا یافروش توام کالا وارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی)

 

ب – گروه دوم:

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که در آمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمدقطعی شده، ( فروش کالا یا فروش

توام کالا و ارائه خدمت بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه وپنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل

به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

 

ج: گروه سوم

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزو گروه سوم محسوب میشوند.

 

تبصره ۱- سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت، تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل های صنفی و حرفهای ذیربط به مودیان مالیاتی اعلام نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعداز اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود. .

 

تبصره ۲- در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاهدرصد( ۵۰%) نصاب های تعیین شده مبنای گروه بندی میباشد.

 

تبصره ۳- در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، در آمد ابرازی و یا قطعی شدهمشارکت ملاک عمل می باشد.

 

تبصره ۲-صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین نامه در اولین سال ایجاد تأسيس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه بندی شده اند، جزو

گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب های مقرر طبقهبندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

 

تبصره۵ -تسلیم اظهارنامه گروه های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایینتر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند.

یاصاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند، منعی ندارد. لکن صرفانجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید