مالیات کارتخوان چیست؟ (نحوه ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی)

 

تمام افرادی که از دستگاه های کارتخوان استفاده می کنند، باید نسبت به پرداخت مالیات آن هم اقدام نمایند. اما سوال این جا است که مالیات دستگاه کارتخوان چقدر است و چگونه باید پرداخت شود. در واقع دارندگان این دستگاه ها می خواهند بدانند که چگونه باید مالیات بر دستگاه کارتخوان خود را پرداخت نمایند که در ادامه جریمه نشده و مشکلی از این نظر برای شان پیش نیاید. در این رابطه باید بگوییم که طبق قوانین جدید مجلس در این رابطه، دارندگاه دستگاه های پوز نیاز به انجام هیچ اقدام خاصی جهت پرداخت مالیات ندارند. بلکه این افراد باید در سامانه ای که به این منظور در نظر گرفته شده است یعنی سامانه مالیاتی tax.gov.ir ثبت نام نمایند. با تکمیل ثبت نام در این سامانه، یک کد مالیاتی به این افراد داده خواهد شد. در نتیجه، روش محاسبه مالیات دستگاه پوز ۱۴۰۱ مانند مشاغل شده و این کار توسط اداره های مالیاتی کشور صورت می گیرد. 

 

مالیات دستگاه کارتخوان چیست؟

در قوانین مالیاتی مصوب سازمان مالیاتی، قانونی تحت عنوان مالیات دستگاه کارتخوان وجود ندارد؛ در حقیقت استفاده از این دستگاه فی نفسه مشمول پرداخت مالیات نیست. اما سازمان مالیاتی بر اساس ماده 7 آیین‌نامه تبصره “2” ماده 169 ق.م.م و بند “ی” تبصره 6 قانون بودجه سال 1398، کلیه دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (اعم از سیار و غیرسیار) را مکلف به ثبت این دستگاه‌ها در سامانه این سازمان نموده است.

پس از ثبت نام در سامانه، به دارنده دستگاه پوز، به عنوان یک شخص (حقیقی یا حقوقی) دارنده کسب و کار، یک کد مالیاتی تعلق می‌گیرد. به این ترتیب امکان دسترسی و رصد کلیه تراکنش‌های بانکی دستگاه پوز مزبور با کمک کد مالیاتی یکتای دریافتی برای دستگاه کارتخوان، که در سامانه ثبت شده است، برای بانک مرکزی میسر می‌شود.

دستگاه کارتخوان ابزاری است که در کنار سایر اسناد و مدارک مودی برای رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد او به سازمان مالیاتی کمک می‌کند؛ به این ترتیب مالیات دستگاه‌های کارتخوان در واقع مالیاتی است که به درآمدهای حاصل از تراکنش‌های واریزی دستگاه کارتخوان تعلق می‌گیرد.

 

 نکته

در صورتی که دستگاه پوز خود را تعیین تکلیف نکنید، سازمان مالیاتی کلیه تراکنش‌های اعلامی بانک مرکزی برای دستگاه‌های پوز را درآمد شناسایی و نسبت به دریافت مالیات تراکنش های بانکی اقدام می‌نماید.

 

نحوه محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان

سازمان مالیاتی مالیات دستگاه‌های کارتخوان را بر اساس اقدامات انجام شده مودیان به دو روش محاسبه و مطالبه می‌نماید:

 دسته اول: مودیانی که به وظایف خود در مورد ثبت دستگاه پوز خود اقدام نموده‌اند

 دسته دوم: مودیانی که از انجام تکالیف خود در مهلت مقرر خودداری نموده‌اند

 

 

نحوه محاسبه مالیات دستگاههای کارتخوان برای مودیان مطیع قانون

مالیات دستگاه پوز برای آن دسته از مودیان که به تکلیف خود در زمینه ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی اقدام نموده‌اند، همانند مالیات بر درآمد محاسبه خواهد شد. به بیان دیگر، مالیات درآمدهای حاصل از دستگاه کارتخوان برای این مودیان، بر اساس شخصیت حقیقی/حقوقی مودیان تعیین می‌شود. در این صورت داریم:

 

 نحوه محاسبه مالیات دستگاه‌های کارتخوان برای اشخاص حقیقی: همانند مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بر اساس گروه بندی شغلی آنان و متناسب با نرخ مالیاتی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و مطالبه می‌شود

 

 نحوه محاسبه مالیات دستگاه‌های کارتخوان برای اشخاص حقوقی: همانند مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر اساس ماده 105 ق.م.م و با نرخ 25% محاسبه و مطالبه می‌شود

 

 در واقع این گروه بابت استفاده از دستگاه کارتخوان برای کسب درآمد، مالیات اضافه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

 

نحوه محاسبه مالیات دستگاههای کارتخوان برای مودیان سهل انگار

اما گروهی از مودیان که نسبت به ثبت دستگاه خود در سامانه سازمان مالیاتی در موعد مقرر اقدام ننموده‌اند، مالیات آنان بر اساس کارکرد دستگاه کارتخوان آنها محاسبه و مطالبه می‌شود؛ در واقع برای این مودیان کلیه تراکنش‌های دستگاه پوز، درآمد در نظر گرفته می‌شود. این مودیان علاوه‌بر پرداخت مالیات بر درآمد (موضوع ماده 93 ق.م.م یا ماده 105 ق.م.م) مشمول جرائم زیر خواهند بود:

1- عدم استفاده از معافیت‌های در نظر گرفته شده

2- پرداخت جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق به عنوان جریمه کتمان درآمد (ماده 192 ق.م.م)

3- جریمه تاخیر در پرداخت مالیات، معادل 2.5% مالیات متعلق به ازای هر ماه

4- سایر جرائم متعلقه بر اساس عدم انجام تکالیف مالیاتی

 

 نکته

در حقیقت می‌توان گفت مودیانی که به وظایف خود در زمینه ثبت دستگاه پوز خود اقدام نمی‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بیشتری هستند؛ زیرا از سویی باید مالیات کلیه تراکنش‌های متعلق به دستگاه پوز خود را اعم از درآمد یا غیردرآمد بودن آن پرداخت نمایند؛ از سوی دیگر مشمول پرداخت جرائم متعلقه مانند جریمه کتمان درآمد خواهند بود.

 

تشکیل پرونده مالیاتی برای کارتخوان

تشکیل پرونده مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان در واقع همان عملیات ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی است.

شیوه کار به این صورت است که با ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی و دریافت کد مالیاتی کارتخوان، پرونده مالیاتی دستگاه کارتخوان تشکیل می‌شود. به این ترتیب، کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی دستگاه پوز مزبور، به پرونده مالیاتی مودی متصل می‌شود. در این صورت سازمان مالیاتی به سادگی می‌تواند با کمک اطلاعات به دست آمده از دستگاه پوز (کارتخوان) مودی، به بررسی درستی اظهارات او در اظهارنامه مالیاتی در مورد درآمد کسب شده بپردازد.

 

 نکته

با تشکیل پرونده مالیاتی برای دستگاه پوز، مالیات بیشتری از مودی دریافت نمی‌شود؛ بلکه تنها هدف از این کار، شفاف سازی درآمدهای شغلی افراد نزد سازمان مالیاتی و اتصال کلیه حساب‌های درآمدی یک فرد با پرونده مالیاتی او است.

 

مراحل ثبت مالیاتی دستگاه کارتخوان

اطلاعات درآمدی کلیه مودیان از طریق سامانه‌های متصل به سامانه مالیاتی نظیر اطلاعات ارسالی بانک مرکزی، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب ثبت یا عدم ثبت دستگاه‌های کارتخوان در این سامانه تاثیری در میزان مالیات قابل پرداخت مودی نخواهد داشت. اما از سویی عدم ثبت دستگاه‌های پوز، منجر به شمول جرایم سنگین مالیاتی مانند کتمان درآمد برای مودی است؛ از این رو ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

آموزش تصویری مراحل ثبت دستگاه کارتخوان

برای ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه سازمان مالیاتی دو روش وجود دارد:

1- مودیانی که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند

2- مودیانی که پرونده مالیاتی ندارند

 

آموزش تصویری مراحل ثبت دستگاه کارتخوان برای مودیان دارای پرونده مالیاتی

مودیانی که در سامانه مالیاتی ثبت نام نموده و دارای پرونده مالیاتی هستند، برای ثبت دستگاه پوز جدید خود باید مراحل زیر را طی نمایند:

 

مرحله اول: ورود به سامانه مالیاتی به آدرس tax.gov.ir

 

ورود به سامانه سازمان مالیاتی به آدرس tax.gov.ir

 

1- اولین مرحله برای ثبت دستگاه پوز، ورود به سامانه مالیاتی است

 

مرحله دوم: ورود به بخش ثبت نام الکترونیک (با داشتن اطلاعات کاربری)

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبور دارید، به بخش ثبت نام الکترونیک با داشتن اطلاعات کاربری مراجعه نمایید

 

ورود به بخش ثبت نام الکترونیک (با داشتن اطلاعات کاربری)

 

در صورتی که قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشید، مسیر ثبت دستگاه شما کوتاهتر است

 

مرحله سوم: ورود به پورتال خدمات جامع الکترونیکی مالیاتی

یکی از خدماتی که در پورتال خدمات الکترونیکی مالیاتی انجام می‌شود، ثبت و مدیریت دستگاه‌های پوز است.

 

???? مرحله دوم: ورود به پورتال خدمات جامع الکترونیکی مالیاتی

 

با داشتن نام کاربری و رمز عبور می‌توانید به حساب کاربری خود وارد شده اطلاعات لازم را ثبت نمایید

مرحله چهارم: تعیین تکلیف دستگاه جدید

با کمک نام کاربری و رمز عبور به حساب کاربری خود وارد شوید؛ در ادامه دو حالت ممکن است پیش آید:

♦️ اگر اطلاعات دستگاه جدید شما در سامانه وجود داشت، به بررسی صحت اطلاعات و انجام اصلاحات در صورت نیاز اقدام نمایید

♦️ در صورتی که اطلاعات دستگاه جدید در سامانه وجود نداشت، دستگاه جدید و کلیه حساب‌های متصل به آن را در سامانه تعریف نمایید

 

آموزش تصویری مراحل ثبت دستگاه کارتخوان برای مودیان فاقد پرونده مالیاتی

در ادامه نحوه ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه مالیاتی را به صورت تصویری برای مودیانی که پرونده مالیاتی ندارند، بیان می‌کنیم.

 

مرحله اول: ورود به سامانه سازمان مالیاتی به آدرس tax.gov.ir

 

ورود به سامانه سازمان مالیاتی

 

1- اولین مرحله برای ثبت دستگاه پوز، ورود به سامانه مالیاتی است

 

مرحله دوم: ورود به بخش پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک

قبل از هر کار باید در سامانه سازمان مالیاتی ثبت نام نمایید.

 

ورود به بخش پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک

 

2- باید برای استفاده از دستگاه جدید وارد بخش ثبت نام شوید

 

مرحله سوم: آشنایی با فرآيند ثبت نام و اقدامات قبل از آن

در این بخش فرآیند ثبت نام الکترونیکی در سامانه سازمان مالیاتی و اقدامات لازم جهت انجام آن به صورت کامل توضیح داده شده است. پس از مطالعه کامل اطلاعات و آماده سازی مدارک مورد نیاز، در پایین صفحه وارد صفحه ثبت نام شوید.

 

آشنایی با فرآیند ثبت نام و اقدامات قبل از آن

 

3- آشنایی با فرآیند ثبت نام دستگاه پوز و اقدامات لازم جهت انجام پیش از ثبت نام ضروری است

 

مرحله چهارم: ورود به سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام

 

ورود به سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام

 

4- پس از اطلاع کامل از فرآیند پیش رو، برای ثبت نام اقدام می‌کنید

 

نکته: بر اساس بخشنامه شماره 19487 مورخ 99/2/20، شناسه/شماره ملی افراد جایگزین کد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.

 

مرحله پنجم: ورود به ثبت نام

با ورود شماره/ شناسه ملی/فراگیر خود وارد مرحله ثبت نام شوید.

 

ورود به ثبت نام

 

5- برای ادامه کار شناسه ملی و شخصیت حقوقی خود را تعیین نمایید

 

نکته: دقت کنید در زمان تکمیل فرم جهت ورود و ثبت دستگاه کارتخوان، باید اطلاعات مربوط به شخصیت صاحب امتیاز کارتخوان را درج نمایید.

مرحله ششم: انتخاب گزینه پیش ثبت نام جدید

در صورتی که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اید، باید نسبت به پیش ثبت نام جدید اقدام نمایید.

 

انتخاب گزینه پیش ثبت نام جدید

 

6- با انتخاب پیش ثبت نام جدید، پرونده مالیاتی خود را تشکیل دهید

 

مرحله هفتم: تکمیل اطلاعات فردی جهت انجام ثبت نام

در این مرحله با تکمیل اطلاعات هویتی و محل اقامت خود به بخش پیش ثبت نام وارد شوید.

 

تکمیل اطلاعات فردی جهت انجام ثبت نام

 

7- هویت خود و سایر شرکای خود را جهت تشکیل پرونده تعیین نمایید

 

 نکته

دقت نمایید که تنها شماره تلفن همراه با مالکیت شماره ملی ثبت شده قابل قبول است.

 

مرحله هشتم: ثبت نام دستگاه کارتخوان

از این مرحله به بعد شما باید اطلاعات مربوط به هویت خود و شرکای تجاری خود، فعالیت اقتصادی خود، محل اقامت و بانک‌ها و حساب‌های بانکی و دستگاه‌های پوز خود را با دقت وارد نمایید. پس از اتمام ثبت نام، نام کاربری و رمز عبور برای شماره همراه ثبت شده شما ارسال می‌شود. ارسال پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور، نشانه انجام موفقیت آمیز عملیات ثبت نام شما است.

 

 نکته

در حفظ و نگهداری نام کاربری و رمز عبور خود بکوشید؛ زیرا در زمان تکمیل اظهارنامه مالیاتی به آنها نیاز خواهید داشت.

>

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش