هزینه یابی بر مبنای هدف چیست؟ (Target Costing)

هزینه یابی بر مبنای هدف چیست؟ (Target Costing)

 

تاکنون مشاهده کردیم که چگونه بهای تمام شده کل یک محصول شامل هزینه های مستقیم و سهم هزینه های سربار که با استفاده از مبنا های مناسب برای جذب آنها محاسبه می شود،تعیین می گردد. سپس این بهای تمام شده کل برای تعیین قیمت فروش محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هزینه یابی هدف یک رویکرد جدید نسبت به هزینه یابی به شمار می رود که در جهت معکوس عمل میکند.

نحوه عملکرد هزینه یابی بر مبنای هدف به این صورت است که با قیمت بازار(برای دستیابی به سهم مشخصی از بازار) آغاز گشته و با کسر سود دلخواه و محاسبه بهای تمام شده ای که شرکت بایستی با این بها محصول مورد نظر را تولید کند اتمام می یابد. مهمترین پیامد هزینه یابی هدف آن است که اغلب اوقات منجر به شناسایی شکاف هزینه می‌گردد یعنی بهای تمام شده فعلی بیشتر از بهای تمام شده هدف مورد نیاز برای دستیابی به سود مورد نظر است. از این رو توسعه استراتژی های لازم برای بستن این شکاف هزینه توسط مدیریت،ضرورت دارد.

 

تعریف هزینه یابی هدف :

هزینه یابی هدف فرآیندی است برای حصول اطمینان از اینکه آیا یک محصول با ویژگی مشخص از لحاظ کیفیت و کارکرد و قیمت می تواند سطح رضایت بخشی از سودآوری ایجاد کند یا خیر؟

هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان را همزمان قادر به یافتن سه بعد،کیفیت، هزینه و زمان می کند. و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند.

بعلاوه همچنین فرهنگی را مقدور می دارد که به مشتری ارزش می دهدبدین معنی كه همه فعالیت های هزینه یابی هدف را نیاز های مشتریان هدایت میكند بر خلاف روش سنتی كه قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده محصول انجام می گررد در هزینه یابی بر مبنای هدف اساس كار طراحی محصول به منظور كسب رضایت مشتری می باشد ودرعین حال واحد تجاری نیز باید به بهای تمام شده هدف نیز دست یابد.

 

 

در این هدف شش اصل برای رسیدن به هزینه یابی هدف به شرح زیر مطرح شده است :

اصل اول : مبنا بودن قیمت بازار:

سیستم هزینه یابی هدف ، هزینه یابی را بر مبنای برآورد قیمت محصول در بازار و تعیین میزان سود موردانتظار و کسر این دو مقدار از یکدیگر ، انجام می دهد.به بیان دیگر ، حدود مجاز هزینه را برای دستیابی به سود مشخص بر اساس قیمت بازار برآورد می کند .

فرمول آن به شرح زیر است :

در فرمول زیر c هزینه هدف ، p قیمت بازار محصول ، q سود هدف است .                  c = p – q

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله انواع هزینه ها در حسابداری و نحوه ثبت سند هزینه را مطالعه کنید

 

 

 

اصل دوم : تمرکز بر مشتری:

در سراسر فرایند هزینه‌یابی هدف، نظر مشتری پیوسته مورد توجه قرار می‌گیرد و خواسته‌های وی در مورد کیفیت، قیمت و کارکرد به طور همزمان در محصول و تصمیم‌های ساخت و تجزیه و تحلیل اعمال می‌شود. تمرکز بر مشتری از راه توسعه فعالیت های مهندسی صورت می‌پذیرد.

 

اصل سوم :تمرکز بر طراحی:

سیستم هزینه یابی هدف، طراحی فرآیندها و محصولات را به عنوان کلید مدیریت هزینه در نظر می گیرد.در این سیستم زمان زیادی صرف مرحله طراحی و کاهش زمان ارائه محصول به بازار می شود.

این موضوع باعث حذف تغییرات پرهزینه و زمان بری می شود که بر اثر غفلت در مرحله طراحی ،ممکن است رخ دهد. در حالت مقایسه با هزینه یابی سنتی می توان گفت که ابزار سیستم سنتی کاهش هزینه توجه زیادی به صرف مقیاس ،منحنی های یادگیری و کاهش ضایعات می کنند که همه در مرحله تولید منجر به کاهش هزینه می شود.

 

در حالیکه سیستم هزینه یابی هدف :

الف) هزینه ها را از قبل کنترل می کند ؛ یعنی هزینه ها به جای کنترل پس از وقوع ،پیشگیری می شود .

ب) موجب مشارکت مهندسان در بررسی تاثیر هزینه ها بر محصول ، فرآیند و فن آوری طراحی می شود .همه ی تصمیم های مهندسی قبل از اینکه در طراحی وارد شود ، از طریق شاخص های ارزشمندی و تجزیه و تحلیل ارزش برای مشتری ، غربال می شوند

ج) منجر به مشارکت همه ی بخش های تخصصی کارخانه در بررسی طراحی ها می شود .

د ) مهندسی همزمان محصولات و فرآیند را به جای فرآیند طراحی سنتی (متوالی) تشویق می کند.

به امید خدا طی روزهای آتی سه اصل باقی مانده از اصول تعریف بل در مورد هزینه یابی هدف را برایتان بیان خواهم کرد و به ادامه بحث در مورد هزینه یابی هدف می پردازیم .

 

اصل چهارم: مشارکت بخش های تخصصی بنگاه اقتصادی:

سیستم هزینه یابی هدف از تیم های تولید و فرآیند ( که اعضای آن از بخش های طراحی ، مهندسی تولید ، فروش و بازاریابی ، تامین مواد ، حسابداری صنعتی ،خدمات و پشتیبانی است ) و ذی نفعال برون سازمانی نظیر فروشندگان مواد اولیه ، مشتریان و توزیع کنندگان کالا استفاده می کند .

مشارکت بین وظیفه ای به کمک کاهش بازنگری طراحی و تغییرات مهندسی ، زمان ارائه محصول به بازار را کاهش می دهد .کاهش زمان ارائه محصول به بازار ، ارتباط تنگاتنگی با کاهش هزینه و افزایش کیفیت دارد .

زیرا تیم های مزبور در برابر کل محصول مسئولیت دارند و درچرخه تولید محصول مشکلات به سرعت شناسایی و اصلاح می شوند.

 

اصل پنجم: جهت گیری در چارچوب چرخه عمر:

در هزینه‌یابی هدف، تمامی هزینه‌های مربوط به یک محصول طی عمر آن، از قبیل: قیمت خرید، هزینه‌های عملیات، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و هزینه‌های توزیع مورد توجه قرار می‌گیرد و هدف، حداقل کردن هزینه‌های طول دوره عمر محصول برای مصرف‌کننده و تولیدکننده است. در اینجا با دو اصل فرعی دیگر روبه رو می‌‌شویم:
الف. از دیدگاه مصرف¬‌کننده، چرخه عمر محصول به معنی حداقل کردن هزینه مالکیت محصول است. به این معنی که هزینه‌¬های عملیاتی، مصرف، تعمیرات و واگذاری محصول کاهش یابد.
ب. از دیدگاه تولیدکننده، چرخه عمر محصول در حداقل کردن هزینه¬‌های توسعه، تولید، بازاریابی، توزیع، پشتیبانی، خدمات و واگذاری است.

 

اصل ششم : مشارکت در زنجیره ی ارزش:

تمامی عناصر زنجیره ارزش، از قبیل: تامین‌کنندگان قطعات، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و ارایه‌کنندگان خدمات در هزینه‌یابی هدف مورد توجه قرار می‌گیرند. هزینه‌یابی هدف، تلاشهای مربوط به کاهش هزینه‌ها را از راه ایجاد یک رابطه همکاری با اعضای خارج از سازمان در سراسر زنجیره ارزش انجام می‌دهد.

 

مراحل سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی هدف :

مراحل هزینه یابی سنتی به شرح زیر است :

 1.  شناسایی نیازهای بازار
 2.   طراحی محصول
 3.   یرآورد هزینه های محصول
 4.   انجام تجزیه و تحلیل ساخت یا خرید
 5.   برآورد هزینه های تامین کنندگان مواد اولیه
 6.   ارزیابی هزینه ها
 7.   تولید کالا یا محصول
 8.   کاهش دوره ای هزینه ها

 

اما مراحل سیستم هزینه یابی هدف به شرح زیر است :

 1.   شناسایی نیازها و خواسته های بازار
 2.   تعیین سود هدف
 3.   ایجاد توازن بین خواسته ها و نیازهای بازار و هزینه ی هدف
 4.   بررسی گزینه های طراحی محصول و فرآیند
 5.   تولید کالا پس از انتخاب طرح و فرآیند مناسب در مرحله چهارم
 6.   کاهش دوره ای هزینه ها

 

به صورت کلی مراحل اجرای هزینه یابی هدف در یک نگاه شامل موارد زیر می باشد :

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید