صندوق مکانیزه فروشگاهی چیست؟ مزایا و کاربرد‌های صندوق مکانیزه

صندوق مکانیزه فروشگاهی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزاری است که نوع پیشرفته آن رایانه ایی کامل با یک مانیتور کوچک که از دید مشتری فقط یک فیش با جزییات خرید صادر می کند و از دید کارفرما، اعمال کنترل و حسابداری مکانیزه را نیز انجام می دهد. ساده ترین نوع آن که در میوه فروشی ها نیز دیده می شود فقط یک ترازوی رقمی است که با وارد کردن قیمت، مبلغ کل را محاسبه کرده و فیش می دهد.

 

کاربرد صندوق مکانیزه در فروشگاه ها:

هر طرح و سیاست مالیاتی ای که دولت، با تصویب قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات، اجرایی می نماید، دارای کاربردها و مزایای مخصوص به خود بوده و نقشی موثر، در رشد و بالندگی اقتصادی کشور خواهد داشت. طرح صندوق مکانیزه فروش نیز مستثنی از این امر، نیست و مزایا و کاربردهای مخصوص به خود را دارد که عبارتند از:

پیش گیری از جرم فرار مالیاتی و تاثیر مستقیم در کاهش یکی از جرایم مالیاتی

ایجاد شفافیت اقتصادی

تسهیل نظارت بر خود اظهاری مودیان مالیاتی

سرعت عمل بخشیدن به محاسبه و تعیین مالیات عملکرد مشاغل مشمول استفاده از صندوق فروش مکانیزه

افزایش دقت در ثبت اطلاعات فروش مودی و کاهش خطا در این زمینه، همچنین، صرفه جویی در مصرف برق

پس از صحبت از کاربردها و مزایای صندوق مکانیزه فروش، در ادامه، قصد داریم، درباره سامانه این صندوق و نحوه ثبت اطلاعات صندوق مکانیزه فروش، در سایت مخصوص آن، توضیح دهیم.

 

به دنبال اقدامات صورت گرفته جهت اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی مبنی بر تجهیز تمامی واحد های صنفی به صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) و تاکید و پیگیری های مستمر ریاست محترم جمهوری و وزراء وزارتخانه های مرتبط با این ماده قانون جهت محقق شدن هر چه سریعتر آن؛ این ماده قانون به شرح زیر لازم الاجراء گردید.
ماده 1- به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارايه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب قانون نظام صنفي (24/12/1382) در شهرستان هاي با بيش از سيصدهزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هردو براي فروش كالا يا ارايه خدمت طبق ضوابط و مقررات اين آيين نامه استفاده نمايند.

 

ماده 2- صندوق هاي فروش ( يا نرم افزارهاي تهيه شده به اين منظور) مخصوص واحدهاي صنفي ارايه دهنده كالا يا خدمات، بايد حد اقل داراي توانايي‌هاي زير باشند :


1- نام و نشاني واحد صنفي و تاريخ صدور در قبض ( يا فاكتور) مخصوص مشتري درج شود.
2- مشخصات كامل كالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ( شامل نام كالا، قيمت واحد و كل، وزن يا حجم يا متراژ يا …. و همچنين مشخصات كيفي مانند درجه يك يا درجه دو يا درجه سه)
3- مشخصات كامل خدمت ارايه شده به مشتري در قبض درج شود.
4- زير قبض مخصوص مشتري تلفن رسيدگي به شكايات درج شود.
5- دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
6- توانايي گزارش دهي و محاسبه فروش روزانه يا ماهانه را داشته باشد.
7- توانايي گزارش دهي موردي را داشته باشد (به عنوان مثال جهت پيگيري شكايات احتمالي)
8 – زير قبض مخصوص مشتري تلقن رسيدگي به شكايات درج شود.
9- دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

 

تبصره – صاحبان واحدهاي صنفي مي توانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، قابليت هاي دستگاه خود را افزايش دهند.

 

ماده 3- دستگاه هاي توزين ديجيتالي بايد داراي مشخصات زير باشد:


1- حساسيت دستگاه ( حداقل وزني كه قابل اندازه گيري است ) مشخص شده و در معرض ديد مشتري باشد.
تبصره – واحدهاي صنفي موظفند از دستگاه هاي توزيني استفاده نمايند كه حسب نوع فعاليت حساسيت مورد نياز را دارا باشد.
2- قيمت واحد كالا، وزن كالا و كل قيمت، محاسبه و در معرض ديد مشتري قرار گيرد.
تبصره 1- اعلام قيمت واحد كالا توسط دستگاه توزين ديجيتالي به هيچ وجه جايگزين اتيكت نيست.
تبصره 2- اعلام قيمت واحد كالا و قيمت كل به هيچ وجه جايگزين صدور فاكتور نيست.( در صورتي كه دستگاه توانايي صدور قبض كتبي را داشته باشد مطابق ماده 6 اين آيين نامه اقدام خواهد شد.)


3- دستگاه توزين ديجيتالي مورد استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري بوده و بايد با استاندارد ملي شماره 6589 مطابقت داشته باشند.

ماده 4-الف – واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از صندوق مكاينزه فروش مي باشند.
فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي و چند منظوره، رستوران وسلف و سرويس، چلوكباب و چلو خورشت، فروشندگان قطعات يدكي خودرو، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري
ب – واحدهاي صنفي ذيل مكلف به استفاده از دستگاه توزين ديجيتالي مي باشند.
بارفروشان و فروشندگان ميوه وتره بار، قناد و شيريني فروش، آجيل و خشكبار، فروشندگان مواد پروتئيني و گوشتي، سوپر ماركت، خواربار فروشان، لبنيات و طلا و جواهر.


تبصره – با پيشنهاد كميسيون هاي نظارت مراكز استانها و تصويب كميسيون هيات عالي نظارت مي توان نسبت به افزايش صنوف قيد شده در ماده 4 اين آيين نامه اقدام نمود.

 

ماده 5 – مسووليت نظات بر عملكرد، آزمون و پلمب دستگاه هاي توزين ديجيتالي به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.


تبصره 1- در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران و به منظور نظارت بر عملكرد دستگاه ها، سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي موظفند با موسسه مذكور همكاري نمايند.
تبصره 2 – در صورت درخواست سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف به همكاري لازم با سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي مي باشد.
تبصره 3 – در صورت تخلف واحدهاي صنفي مبني بر دستكاري و يا خارج نمودن صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه هاي توزين ديجيتالي از پلمب، طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. با واحدهاي متخلف برخورد مي گردد.

 

ماده 6- قبوض دريافتي از افراد صنفي كه از طريق دستگاه توزين ديجيتالي ويا صندوق مكانيزه فروش صادر مي شود. به منزله صدور فاكتور توسط فروشنده كالا و يا ارايه دهنده خدمت تلقي مي گردد.
تبصره – در صورت فروش كالا و يا ارايه خدمات بيش از مبلغ 10,000,000 ريال افراد صنفي موظفند علاوه بر ارايه قبض يا فيش موضوع ماده 6 اين آيين نامه نسبت به صدور فاكتور فروش نيز اقدام نمايند.

 

ماده 7- واحدهاي صنفي استفاده كننده از صندوق هاي مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي در صورت تشخيص بازرسين و يا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفي و يا به محض اطلاع از وجود نواقصي در دستگاه هاي خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايند و تا زمان رفع عيب دستگاه مي بايست نسبت به صدور فاكتور جهت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.

 

ماده8- فروش كالا و يا ارايه خدمت توسط واحدهاي مزبور بدون استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي به عنوان تخلف صنفي تلقي و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفي با واحد صنفي برخورد خواهد شد.

 

ماده 9- مجامع امور صنفي با همكاري اتحاديه هاي صنفي مربوط مكلف به اطلاع رساني دقيق آموزش صنوف و ايجاد تسهيلات لازم جهت خريد دستگاه هاي صندوق مكانيزه فروش و يا توزين ديجيتالي افراد صنفي مي باشد.

ماده 10- سازمان بازرگاني استانها موظفند گزارش عملكرد اجراي آيين نامه مزبور را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايند.

 

ماده 11- اين آيين نامه در 11 ماده و 9 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي تهيه  به تصويب وزير بازرگاني رسيد.12/15-د77-ط باید توجه داشت که چالش هایی نیز بر سر راه اجرایی شدن این ماده قانون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:


الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون
ب) ضعف و محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور
ج) محدوديت منابع مالي و امكانات پشتيباني طرح
د) تنوع شديد در ساختار و ظرفيتهاي اقتصادي شبكه هاي صنفي
هـ) عدم لحاظ ابزارهاي ترويجي و تشويقي لازم جهت پيشبرد اهداف اجرايي اين قانون

 

در اجراي مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالياتي کشور، همچنين دستورالعمل هاي مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده(19) قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين نامه اجرايي ماده(71) قانون نظام صنفي، مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي مورد نظر سازمان تعيين و اعلام مي گردد.

 

1- هدف: ثبت و مستندسازي فعاليتهاي اقتصادي است در اجراي قوانين و مقررات ذيربط

2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعيين شده مشمول اجراي ماده (121)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سراسر کشور

3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در اين دستورالعمل در معاني مشروحه ذيل به کار مي رود:

 

1-3- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.

2-3- سامانه فروشگاهي: به صندوق فروش(POS) يا رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي مي باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خريدو فروش روزانه و هزينه نگهداري موجودي در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد.

3-3- فايل الکترونيکي: شامل فيلدهاي الکترونيکي مي باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (169 مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده(19) قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند(6) اين دستورالعمل اعلام گرديده است.

 

4- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان، اولويت هاي اعلام شده براي الزام به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي از ابتداي سال 1392 به شرح ذيل مي باشد:

 

 صاحبان مشاغلنوع فعاليتنگهداري و ارسال اطلاعات به سازمان
 سازندگان و فروشندگان طلا و جواهرعمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
طلاسازيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
جواهر سازيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
فروشندگان آهن آلاتعمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
فروشندگان لوازم صوتي و تصويريعمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
خرده فروشينگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاريعمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
خرده فروشينگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنهاعمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
خرده فروشينگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان لوازم خانگي(شامل برقي، گازي و نفتي)عمده فروشيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
خرده فروشينگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
هتل و هتل آپارتمانهتل سه ستاره و بالاترارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
هتل پايين تر از سه ستارهنگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
تالارپذيرايي،رستورانها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي هاتالارهاي پذيراييرستورانرستوران سنتيارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
چلوکبابياغذيهه فروشينگهداري خلاصه وضعيت درآمد،هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
مشاوران املاک و مستغلات ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
داروخانه ها ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات

 

5- وظایف مودیان:

1) با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از ابتداي سال 1392 موديان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد کسبي خود را انتخاب و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش بيني شده، با تکميل فرم مربوطه که در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره مالياتي ذيربط اعلام نمايند.

شايان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي (71) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خريد و فروش کالا، نگهداري موجودي کالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي را داشته باشد.

2) موديان مشمول نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي که طي سال شروع به فعاليت مي نمايند حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.

3) موديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال 1392 کليه خريد و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده، از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.

4) موديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند:الف) موديان موضوع بند(ج) ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند(ج) ماده(95) قانون مالياتهاي مستقيم ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.ب)موديان مشمول بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فايل الکترونيک اطلاعات خريد و فروش خود را در دوره زماني تعيين شده از طريق سايت www.Tax.gov.IR براي سازمان ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند. (دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش بصورت فصلي(بهار، تابستان، پاييز و زمستان) و از ابتداي سال 1392 حداکثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.

5) در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مودي مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافلاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.

6) موديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند. موديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه ها با دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.

 

6- ويژگي هاي فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي:

مشخصات فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الکترونيکي آن و همچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماهه خريد و فروش از طريق” صورت الکترونيکي معاملات”در سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.tax.gov.ir در دسترس مي باشد. ضروري است مؤديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده(169) مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.

ضمناً فايل مورد نظر قبلاً در اجراي ماده(169 مکرر)قانون ماليات مستقيم اعلام گرديده و اغلب شرکتهاي توليد کننده نرم افزار در سيستم هاي نرم افزاري خود تعبيه نموده اند.

ادارات کل امور مالياتي مکلف هستند مفاد اين دستورالعمل را به نحوه مقتضي به مجامع امور صنفي،اتحاديه هاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رساني نمايند.

باعنايت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 11/4/1393 راجع به چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوقهاي مکانيزه فروش (سامانه­هاي فروشگاهي) گرديده اند، مقرر مي­دارد:

چنانچه موديان مذکور، هنگام ارائه يا تسليم اظهارنامه الکترونيکي عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش يا سامانه هاي مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکميل و ارسال فرم پيوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 مبادرت ننموده باشند در صورتي که با مراجعه ماموران مالياتي ذيربط به محل فعاليت مودي، صحت ادعاي مطرح شده مبني بر نصب و استفاده از صندوق يا سامانه هاي مزبور مورد تاييد قرار گيرد، در اين صورت به شرط تکميل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخيرالذکر در خصوص آنها منتفي مي­باشد.

بديهي است در مواردي که موديان موصوف نسبت به تکميل و ارائه فرم ياد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالياتي تاييد گرديده باشدبا رعايت مقررات امکان برخورداري از معافيت هاي مقرر را دارا خواهند بود.

پس از پیگیری های صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی به عنوان سازمان اجرایی این مورد وکارشناسی بازار عرضه توسط آن وزارتخانه و جستجوی عرضه کنندگان با سابقه و عمده در این حوزه که شرکت برد اسکن آسیا  نیز جزوی از آنها بوده است و در پی آن برگزاری جلسات متعدد در وزارت بازرگانی و و دعوت از شرکت ها از جمله شرکت برد اسکن آسیازمینه ای فراهم آمد تا وزارت بازرگانی و شرکت های تولید،وارد و عرضه کننده صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی ) به نقاط مشترکی در جهت اجرایی شدن این ماده قانون دست یابند.
بعد از برگزاری نمایشگاهی با حضور شرکت های  با سابقه و فعال در این زمینه از جمله شرکت برد اسکن آسیا توسط سازمان بازرگانی استان تهران و گردهم آمدن این شرکت ها برای سازماندهی و اجرایی شدن هرچه سریعتر این روند، تصمیم برتشکیل کمیته ای  متشکل از 14 برند برتر ایران از جمله برد اسکن آسیا ؛فعال در زمینه تجهیزات فروشگاهی و صندوق های مکانیزه فروش(صندوق فروشگاهی) در مجمع واردات ایران گرفتند تا اهداف مورد نظر این طرح برزگ ملی با کیفیت هرچه بیشتر اجراءگردد. سپس وزارت بازرگانی در جهت همکاری هر چه بیشتر با این کمیته و تسریع روند کار با هماهنگی شورای عالی اصناف، دریافت و یا تمدید جواز کسب را منوط به داشتن صندوق فروشگاهی نمود.
کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق های فروشگاهی) در جهت پیشبرد اهداف محوله پس از تشکیل و به ثبت رسیدن در مجمع واردات ایران، فعالیت خود را در غالب تشکیل جلسات با مقامات ونیز برگزاری نمایشگاه های تخصصی در سازمان بارزگانی استان های مختلف صورت داده است.با توجه به آنکه لزوم ارائه فیش پرداختی پس از معاملات مالی در تمامی اصناف به وضوح دیده می شود و اهمیت وجود صندوق های فروشگاهی به خوبی نمایان است کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه در جهت تسریع این امر تلاش های خود را معطوف برگزاری نمایشگاه ها نموده اند.
به علت متقارن بودن تشکیل این کمیته با ایام پایان سال و نیز به علت ضیق وقت، نمایشگاه ها در کوتاهترین زمان ممکنه در محل خود سازمان های استان برگزار گردید که از جمله شرکت کنندگان می توان به روئسای اتحادیه ها و اصناف شهرستانها اشاره نمود. از جمله شهرهای میزبان نمایشگاه ها قزوین ، زنجان، مازندران، مشهد و اصفهان بوده اند که زمینه ای را فراهم آوردند تا این دو گروه یعنی شرکت های عرضه کننده صندوق های فروشگاهی و مصرف کنندگان در یک جا گردهم آیند که این خود زمینه ساز حرکتی نو در جهت عملی شدن ماده قانون و در پی آن احراز حقوق شهروندی خریداران می باشد.
پس از تصویب ماده 71 قانون نظام صنفی سازمان امور مالیاتی موظف گردید که هزینه های خرید و نصب صندوق های فروشگاهی یا دستگاه های توزین دیجیتال توسط اصناف را از درآمد مشمول مالیاتی آنان کسر نماید.باتوجه به خبر های واصله از ارگان ها و اتحادیه های مختلف می توان نتیجه گرفت که تمامی اتحادیه ها و اصناف سراسر کشور در پی آن هستند تا هرچه سریعتر طرح بزرگ مکانیزاسیون واحد های صنفی را عملی نموده و از روند پیشرفت عقب نمانند.اعلام آمادگی سازمان بازرگانی استان ها در مورد کمک همه جانبه در این مورد  نیز خود نشان دهنده این امر می باشد.
کمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش در پی برگزاری نمایشگاه، جلساتی نیز با روئسا و معاونین وزیر تشکیل داده که در این بین می توان به جلسه ای با حضور جناب آقای فراهانی رئیس شورای عالی اصناف و نیز جلسه ای با جناب آقای دکتر ضیغمی معاون محترم وزیربازرگانی و نیز جناب آقای رادمرد ریاست محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان اشاره نموده.

شرکت برد اسکن آسیا در این کمیته ایفاگر دو نقش می باشد؛ از جمله به عنوان دبیر خانه جهت هماهنگی با اعضاءکمیته تامین کنندگان صندوق های مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) ونیز تشکیل جلسات و نمایشگاه ها و حضور مستمر در آنها به عنوان عضوی موثرو همچنین حضور پر رنگ در نمایشگاه هاکه خود نشان دهنده آنست که برد اسکن آسیا عضوی توانا با قابلیت های بسیار برای پیشبرد اهداف این ماده قانون  می باشد.
شرکت برد اسکن آسیا تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات به مصرف کنندگان گرامی  وبه انجام رساندن مسئولیت محول شده دارد،تا قدم هایی هرچند کوچک در به ثمر رسیدن این طرح بزرگ ملی بردارد.

 

صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS) چیست؟

صندوق فروشگاهی یا POS رایانه‌ی کوچکی است که نرم افزار حسابداری فروشگاهی روی آن نصب شده است و تمامی اطلاعات خرید و فروش روزانه، موجودی کالا و محاسبه سود و زیان را بر عهده دارد. در کنار صندوق فروشگاهی معمولاً تجهیزات دیگری همانند کشوی پول، چاپگر فیش و بارکدخوان قرار می‌گیرد که فرآیند ثبت اطلاعات در نرم افزار فروشگاهی را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

 

مزایای POSهای فروشگاهی:

 • امکان اختصاص هر کالا به کد گروه خاص و تغییر آن در هر زمان
 • امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری و امکان کنترل نرم افزاری صفحه کلید قابل برنامه ریزی
 • افزودن امکان کار با Barcode Reader ،Magnetic Card Readerو Smart Card Reader به منظوراستفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف
 • امکان صدور فاکتور از طریق استفاده از بارکدخوان، صفحه کلید و یا انتخاب کد
 • امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور
 • امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی ازکالاها
 • استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی
 • امکان قرار گرفتن صندوقهای متعدد در هرمرکز فروش
 • کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسیهای سرپرست
 • استخراج گزارشات کنترلی صندوق
 • استخراج گزارش فروش واقعی روزانه به تفکیک فروش ناخالص و تخفیف
 • استخراج گزارش کم فروش ترین و پرفروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف

 

ویژگی های سخت افزار صندوق های فروش (pos):

از نظر سازمان امور مالیاتی می بایست سخت افزار سامانه فروشگاهی دارای ویژگی های ذیل می باشد:

 1. صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نیاز خود آن را انتخاب نمایند.
 2. از لحاظ کیفیت می بایست شرایط استفاده در محیط های تجاری را داشته باشند.
 3. برحسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقاء را داشته باشند.
 4. قابلیت اتصال تجهیزات جانبی را داشته باشند مانند: بارکد، اسکنر، فیش، پرینتر، پرینتر معمولی، صندوق و نمایشگر مشتری.
 5. قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای مورد تأیید سازمان امورمالیاتی کشور را دشته باشد.
 6. صندوق های فروش و تجهیزات جانبی باید با استاندارد opos و upos سازگار باشند.
 7. این دستگاه ها می بایست امکانات استفاده از سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری را داشته باشند.
 8. قابلیت اتصال به pos بانکی جهت فروش یا استفاده از کارتهای اعتباری را داشته باشد.
 9. قابلیت اتصال از طریق درگاه usp یا RS۲۳۲ به سایر تجهیزات جانبی را داشته باشد.

 

 

-سخت افزار شامل قطعات ذیل میباشد:

manitor ,cpu ,ram ,hard ,cashdrawer ,vfd ,printer ,scaner ,keyboard

-نرم افزار : باید دارای قابلیت راه اندازی کلیه مراحل خرید و فروش و انبارداری مربوط به یک فروشگاه را داشته باشد و درعین حال کاربر بتواند به آسانی با آن کار نماید.

 

مشخصات نرم افزار سیستم فروشگاهی:

نرم افزار فروش فروشگاهی (Point Of Sale) که اختصاراً POS نامیده می شود، با هدف کنترل و نظارت بر عملیات جاری فروشگاهی طراحی و تولید گردیده است . با بالا رفتن سطح عملیات هر مرکز فروش و به قصد جمع آوری اطلاعات از ورود و خروج کالاها و موجودیهای انبار، وضعیت صندوقهای دریافت و پرداخت، آمارها و گزارشات فروش در فواصل زمانی مختلف، استفاده از ابزار مناسب ضروری می نماید.GRC-POS  با قابلیتهای منحصر به فرد در پاسخگویی به رده های متنوع فروشگاهی و انواع فعالیتهای مختلف، توانایی پشتیبانی از ویژگیهای خاص هر فعالیت و امکان عملکرد در نقاط متعدد جغرافیایی، ابزار متمایزی در مکانیزه کردن روند کاری فروشگاهها به شمار می آید

واحد آموزش ونرم افزارشرکت خود را متعهد به آموزش کلیه مراحل کاری نرم افزار و طریقه استفاده از تجهیزات می داند، بدیهی است مشتریان پس از گذراندن دوره های کوتاهی نزد متخصصان مجرب شرکت، خواهند توانست براحتی با تجهیزات خریداری شده و نرم افزار نصب شده به انجام چرخه های کاری خود بپردازند.

 • صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان
 • نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات
 • اشراف کامل بر نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف

 

 • مشخصات نرم افزار سیستم فروشگاهینرم افزار فروش فروشگاهی (Point Of Sale) که اختصاراً POS نامیده می شود، با هدف کنترل و نظارت بر عملیات جاری فروشگاهی طراحی و تولید گردیده است . با بالا رفتن سطح عملیات هر مرکز فروش و به قصد جمع آوری اطلاعات از ورود و خروج کالاها و موجودیهای انبار، وضعیت صندوقهای دریافت و پرداخت، آمارها و گزارشات فروش در فواصل زمانی مختلف، استفاده از ابزار مناسب ضروری می نماید.GRC-POS  با قابلیتهای منحصر به فرد در پاسخگویی به رده های متنوع فروشگاهی و انواع فعالیتهای مختلف، توانایی پشتیبانی از ویژگیهای خاص هر فعالیت و امکان عملکرد در نقاط متعدد جغرافیایی، ابزار متمایزی در مکانیزه کردن روند کاری فروشگاهها به شمار می آیدواحد آموزش ونرم افزارشرکت خود را متعهد به آموزش کلیه مراحل کاری نرم افزار و طریقه استفاده از تجهیزات می داند، بدیهی است مشتریان پس از گذراندن دوره های کوتاهی نزد متخصصان مجرب شرکت، خواهند توانست براحتی با تجهیزات خریداری شده و نرم افزار نصب شده به انجام چرخه های کاری خود بپردازند.

باعنايت به مقررات بند 6 دستورالعمل شماره 515/93/200/ص مورخ 11/4/1393 راجع به چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مقررات بخشنامه شماره 13007/200/ص مورخ 28/6/1391 مکلف به استفاده از صندوقهاي مکانيزه فروش (سامانه­هاي فروشگاهي) گرديده اند، مقرر مي­دارد:

چنانچه موديان مذکور، هنگام ارائه يا تسليم اظهارنامه الکترونيکي عملکرد سال 1392 نسبت به اعلام استفاده و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش يا سامانه هاي مورد اشاره اقدام لکن نسبت به تکميل و ارسال فرم پيوست( شماره 1) موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 مبادرت ننموده باشند در صورتي که با مراجعه ماموران مالياتي ذيربط به محل فعاليت مودي، صحت ادعاي مطرح شده مبني بر نصب و استفاده از صندوق يا سامانه هاي مزبور مورد تاييد قرار گيرد، در اين صورت به شرط تکميل و ارائه فرم مورد اشاره موضوع محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون ومفاد بند 3-5 بخشنامه اخيرالذکر در خصوص آنها منتفي مي­باشد.

بديهي است در مواردي که موديان موصوف نسبت به تکميل و ارائه فرم ياد شده اقدام نموده و مراتب توسط اداره امور مالياتي تاييد گرديده باشدبا رعايت مقررات امکان برخورداري از معافيت هاي مقرر را دارا خواهند بود.

با استفاده درست از این صندوق ها در پیشبرد و ارتقای سیستم مالیاتی کشور در کنترل درامدها می توان گام بزرگ در تحقق اهداف مالی برداشت .

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید