اخذ جواز کسب و توضیح مراحل صدور جواز کسب

اخذ جواز کسب

 

برای داشتن بسیاری از شغل‌ها بعد از مکان مناسب باید  پروانه کسب دریافت کرد که این کار قطعا بدون ارائه مدارک و طی مراحلی امکان‌پذیر نیست. هر فرد برای ایجاد واحدی صنفی، قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه مربوط مراجعه کند.

 

اخذ جواز کسب:

به طور کلی می‌توان گفت که جواز کسب در واقع مجوزی است که به افراد اجازه این را می‌دهد تا کسب و کاری را برای خود راه اندازی کنند و به طور قانونی شروع به فعالیت کنند. به یاد داشته باشید که راه‌اندازی و شروع کسب و کار بدون دریافت جواز کسب، غیرقانونی است و در صورتیکه سازمان‌های ذیربط از جمله شهرداری متوجه این موضوع شوند، این اختیار را دارند تا مغازه یا کارگاه شما را پلمپ کنند.

برای اینکه محل کسب و کار خود را از پلمپ خارج کنید باید جریمه پرداخت کرده و اقدامات لازم برای دریافت جواز کسب را طی کنید. بنابراین توصیه ما به شما این است که اگر قصد راه‌اندازی کسب و کاری را دارید، برای جلوگیری از این عواقب، قبل از هر اقدامی، برای دریافت جواز کسب درخواست دهید. 

 

نحوه اخذ جواز کسب:

جواز کسب از سوی اتحادیه‏ های صنفی و دستگاه های موضوع تبصره بند (م) ماده 30 و تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی صادر می شود.

بر این اساس، هر کسب و کاری با توجه به نوع فعالیت خود باید به دستگاه و ارگان مربوطه مراجعه کند.
دریافت جواز کسب می تواند از طریق سامانه الکترونیکی نیز صورت بگیرد. براساس ماده 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد می توانند برای اخذ جواز کسب از طریق سامانه الکترونیکی اقدام کنند.

 

مراحل صدور جواز کسب:

صدور جواز کسب دارای سلسله مراتبی می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است:

 

مرحله 1 صدور جواز کسب:

 • درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)
 • ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
 • بازدید از محل واحد صنفی توسطکمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
 • بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب (جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارائه پاسخ کتبی به وی

 

مرحله 2 صدور جواز کسب:

در این مرحله، ارائه یکی از مدارک زیر جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام می شود که شامل:

 • سند مالکیتبه نام متقاضی
 • اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
 • اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) به نام متقاضی
 • مبایعه نامه به نام متقاضی
 • حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
 • رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
 • قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمان های دولتی، نهاد ها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهاد ها

 

مرحله 3 صدور جواز کسب:

 

استعلام از ادارات مربوطه و ارائه مدارک زیر:

 • گواهی مرکز بهداشت شهرستان مورد سکونت و ارائه کارت معاینه پزشکی جهت صنوف مشمول
 • گواهی عدم اعتیادبه مواد مخدر
 • گواهی عدم سو پیشینه کیفری
 • موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
 • گواهی گذراندن دوره آموزشی (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت)
 • ارائه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
 • گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ماده سیزده قانون
 • اختصاص کد شناسه 10 رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب (جواز کسب)
 • اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی

 

 

 

پیشنهاد می‌شود مقاله ثبت انواع شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

 

 

 

مرحله 4 صدور جواز کسب:

ارائه یکی از مدارک زیر به منظور تعیین وضعیت نظام ‌وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

 • گواهی پایان خدمت
 • گواهی معافیت دائم
 • گواهی اشتغال به تحصیل
 • گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
 • دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

 

مرحله 5 صدور جواز کسب:

 • ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست
 • ضرورت ایجاد واحد صنفی باید هماهنگ با سیاست دولت در زمینه تامین، تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات تعیین شود.

 

مرحله 6 صدور جواز کسب:

ارائه سایر مدارک از قبیل:

 • فرم های مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن (به جز متقاضیانی که سن آنان بیشتر از 50 سال باشد)
 • دوازده قطعه عکس پرسنلی جدید (3*4)
 • تعهد نامه کلیه صنوف
 • فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف پنج برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ 3/000/000 ریال عدول ننماید.
 • فیش واریز مبلغ 30/000 ریال به حساب 21733008 خزانه کشور
 • در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلا ‌مانع خواهد بود.

 

مرحله 7 صدور جواز کسب:

بررسی پرونده توسط رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اتحادیه

 

مرحله 8 صدور جواز کسب:

صدور پروانه کسب (جواز کسب) با رعایت مراحل قبلی و تحویل آن به متقاضی

 

انتخاب مباشر:

 • صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود، اقدام به معرفی مباشر کنند.
 • صاحب پروانه کسب و مباشر هر دو موظف به رعایت وظایف قانونی هستند.
 • صاحب پروانه کسب می تواند اقدام به عزل و یا تغییر مباشر کند.
 • صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر است.
 • دبیرخانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم کارت مباشرت اقدام می کند.

 

کمیسیون نظارت:

کمیسیون نظارت ، کمیسیونی است که به سبب ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهرستان ها تشکیل می شود؛ همچنین کمیسیون نظارت به مرجع حل اختلاف میان اتحادیه و کسبه می باشد

 

انتقال پروانه کسب:

فروش و انتقال پروانه کسب به هر نحوی جز اعمال غیر قانونی محسوب می شود و در صورتی که دارنده آن بخواهد پروانه اش را به شخص دیگری واگذار نماید، موظف است که درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم کند.

اگر شخص مورد نظر برای انتقال (خریدار)، واجد‌ شروط قانونی باشد، اتحادیه با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را ‌باطل و پروانه جدیدی به نام شخص جدید صادر می کند.

اگر دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برای اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام نماید.

در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌ صنفی به ورثه می رسد و اگر ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا‌ بودن شرایط قانونی، می توانند ظرف مدت 2 سال و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن، برای اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. پس از انقضای مهلت مقرر، پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 

 

 

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید