مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلف به صورت کامل

 

 

با اجرایی شدن سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کلیه مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی، و از طریق سامانه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir و به صورت غیر حضوری انجام می گردد. درضمن کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم، بخشنامه ها، شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های آتی را میتوان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس https://sherkat.ssaa.ir منوی خدمات الکترونیکی رصد و پیگیری نمود.

 

 

انواع ثبت شرکت:

شما می‌توانید با توجه به نوع کسب و کار، شرکا و تعدادشان، میزان مسئولیت هر یک از شرکا، مقدار سرمایه و نیز اهداف و زمینه فعالیت خود نسبت به انواع ثبت شرکتها اقدام کنید که این شرکت‌ ها عبارتند از:

 • شرکت با مسئولیت محدود (که رایج ترین نوع شرکت در ایران می باشد).
 • شرکت سهامی خاص (که بعد از مسئولیت محدود بیشترین متقاضی را دارد).
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت تعاونی
 • شرکت تضامنی
 • موسسه غیر تجاری.

 

مدارک جهت ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود:

 1. کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
 2. فتوکپی  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران (لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکتها تهیه گردند)
 4. شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 5. اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 9. معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 10. گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا
 11. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها

 

مدارک جهت ثبت شرکت های سهامی خاص:

 • اظهارنامه های شرکت
 • صورت جلسه مجمع موسسین
 • صورت جلسه هیات مدیره با امضای سند موسسین شرکت
 • کپی از شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا هیات مدیره که باید برابر اصل شده باشند.
 • اساسنامه شرکت مورد نظر
 • ارائه برگ تقویم نامه کارشناس
 • ارائه سند مالکیت
 • ارائه برگ گواهی برای عدم سوء پیشینه هیات مدیره
 • ارائه برگی از اقرارنامه هیات مدیره با مفاد قرار نداشتن هیچ کدام در سمت های دولتی
 • اگر شخصی از میان سهامداران شخصی حقوقی باشد، باید کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل و کپی از برگه آگهی تاسیس و یک روزنامه رسمی ارائه دهد.
 • اگر شخصی از میان سهامداران خارجی باشد، ارائه برگه کپی برابر اصل پاسپورت و در صورت حقوقی بودن شخص خارجی ارائه نمودن گواهی ثبت با ترجمه رسمی و وکالتنامه به صورت ترجمه شده لازم خواهد بود.

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله پلمپ دفاتر را مطالعه کنید

 

 

 

مدارک جهت ثبت شرکت های سهامی عام:

ثبت شرکتهای سهامی عام دارای دو مرحله می باشد که هر مرحله نیاز به مدارکی دارد.

 

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

 

 1. ارائه دو نسخه از طرح اعلامیه پذیره نویسی که باید به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
 2. ارائه دو نسخه از اظهارنامه ی کامل شده.
 3. ارائه دو نسخه از طرح اساسنامه کامل شده.
 4. ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
 5. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
 6. ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.
 7. ارائه اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 8. کامل نمودن فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و ارائه فیش واریزی مربوطه

 

مرحله دوم: (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 1. ارائه دو نسخه از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
 2. ارائه دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
 3. ارائه دو نسخه از صورتجلسه هیات مدیره
 4. ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت چنانچه بخشی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد.
 5. ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

 

ثبت شرکت

 مدارک مورد نیاز

 

 

مدارک جهت ثبت شرکتهای تضامنی:

1)دو برگ تقاضانامه
2)دو برگ شرکت نامه
3)دو نسخه اساسنامه
4)فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5)مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد.طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. ثبت شرکت در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکتها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکتها ثبت می گردد و بعداَ برای اطلاع عموم آگهی می شود.

 

مدارک جهت ثبت شرکت های نسبی:

 1. تهیه شرکت نامه امضا شده توسط کلیه شرکا و اعضا
 2. صورت جلسه شرکت امضا شده توسط کلیه اعضا
 3. تقاضانامه شرکت نسبی
 4. اساس نامه شرکت در 2 نسخه رسمی
 5. تهیه جواز های لازم برای فعالیت طبق حوزه کاری شرکت
 6. ارائه کارت ملی، شناسنامه کلیه اعضای شرکت به همراه پایان خدمت یا معافیت دائم
 7. ارائه مشخصات مدیران شرکت

 

مدارک جهت ثبت شرکت غیر تجاری:

 1.  دریافت دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل آن‌ها و در نهایت امضا توسط شرکا
 2. اساسنامه مؤسسه حداقل در دو نسخه و امضای پایین تمام صفحات توسط کلیه شرکا یا اعضا ( اساسنامه این مؤسسات می‌تواند مانند اساسنامه شرکت‌های با مسوولیت محدود باشد).
 3. صورتجلسه مجمع مؤسسین حداقل در دو نسخه
 4. تصویر برابر با اصل شده‌ی مدارک هویتی مؤسسین و مدیران
 5. اخذ مجوز در صورت نیاز با توجه به موضوع مؤسسه
 6. چنانچه مؤسسه در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است ارائه گواهی‌نامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی ( دو نسخه )
 7. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت قرار است توسط وکیل صورت پذیرد.

 

 

 

مدارک جهت ثبت شرکتهای تعاونی:

 1. اساسنامه شرکت تعاونی
 2. تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی
 3. دعوت‌نامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی
 4. صورت‌جلسه اولین مجمع عمومی با امضای کلیه موسسان
 5. اطلاعات کامل شرکت تعاونی (اعم از نام و آدرس آن، موضوع فعالیت، میزان سرمایه و درصد سهام هر یک از اعضا)
 6. نام و مشخصات مدیران و بازرسان و قبول کتبی سمت مدیریت و بازرسی
 7. شناسنامه و کارت ملی همۀ اعضای هیئت‌موسس و کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای آقایان
 8. سوابق کاری و تحصیلی و مهارت‌های اعضا در رشته فعالیت مورد نظر
 9. گواهی عدم سوءپیشینه اعضای موسس (کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه حکم کارگزینی از این مورد معاف می‌شوند)
 10. گواهی بانکی و فیش واریزی دست‌کم یک‌سوم از سرمایه اولیه شرکت (در حسابی با عنوان «تعاونی در شرف تاسیس»)
 11. قیمت‌گذاری آورده‌های غیرنقدی اعضا در حضور کارشناس رسمی دادگستری و زمان‌بندی تأدیۀ مبالغ تعهدشدۀ اعضا
 12. مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)
>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید