رئیس حسابداری وظایف و مسئولیت های اساسی آن

رئیس حسابداری

 

رئیس حسابداری بخشی از تیم مالی سازمان است که گاهی از آن به مدیر حسابداری هم یاد می‌شود. او بر همه فعالیت‌های دپارتمان‌های حسابداری نظارت داشته و درعین‌حال در مدیریت فعالیت‌های حسابداری عمومی، انجام تحلیل‌ها، شراکت‌های تجاری وارد می‌شود تا نسبت به قانونی بودن آنها اطمینان یابد. رئیس حسابداری به انگلیسی، Head of Accounting نامیده می‌شود که مسئول بررسی عملکرد روزانه حسابداری و انتقال گزارش آن به مدیر مالی شرکت است.

 

 

تعریف حسابداری

تمامی کسب‌وکارها برای خرید و فروش محصولات و محاسبه بهای تمام شده، ناگزیر به انجام امور مالی مرتبط با آن فعالیت هستند. به شکلی که ثبت رویدادهای مالی، تجزیه‌وتحلیل و بررسی معاملات مالی انجام‌شده در یک شرکت یا سازمان، دارای اهمیت بسیار بالایی برای صاحبان کسب‌وکارهای مختلف است.

حسابداری را می‌توان علم ثبت و بررسی رویدادهای مالی یک شرکت یا سازمان دانست که با ارائه گزارش‌های مالی به مدیران سازمان، کارفرمایان و سهامداران را در اخذ تصمیمات آتی شرکت یاری می‌کند. از انواع حسابداری نیز می‌توان به حسابداری دولتی، حسابداری مالیاتی، حسابداری مالی، حسابرسی و حسابداری مدیریت اشاره کرد.

اما در صورت انتخاب حرفه حسابداری به‌عنوان شغل موردنظر خود، می‌توانید در جایگاه‌های شغلی مختلفی مشغول به کار شوید. کمک حسابدار، حسابدار مالی، حسابدار ارشد، رئیس حسابداری، مدیر مالی، حسابرس داخلی و خارجی، برخی از عنوان‌های شغلی در رشته حسابداری هستند. 

 

رئیس حسابداری کیست؟

رئیس حسابداری را می‌توان فردی دانست که بر کلیه فعالیت‌ها و امور مالی یک شرکت مانند گردش وجوه نقد، تمام دریافت و پرداخت‌های مالی و سرمایه ‌گذاری‌ها، نظارت داشته و معاملات مالی کسب‌وکار را کنترل می‌کند.

 

به‌طورکلی وظیفه بررسی، نظارت، کنترل و تأیید کلیه اسناد و صورت‌های مالی یک شرکت بر عهده رئیس حسابداری است. در ادامه این مطلب با ارائه جزئیاتی بیشتر از شرح وظایف و مسئولیت ‌های اساسی رئیس حسابداری، اطلاعات بیشتری درباره این موقعیت شغلی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد.

 

شرح وظایف رئیس حسابداری

به طور کلی رئیس حسابداری مسئول اجرای سیاست‌ها و رویه‌های حسابداری شرکت است که می‌تواند از پیاده‌سازی سیستم‌های جدید تا به‌روزرسانی کنترل‌های داخلی و پیگیری هزینه‌ها را شامل شود که هدف آن‌ها جمع‌آوری، تحلیل، تایید و گزارش‌دهی اطلاعات است.
رئیس حسابداری بر انجام تحلیل‌های مالی، گزارش‌دهی، بهبود مستمر روند کار، همکاری و رهبری تیم خود نظارت دارد. درعین‌ حال مسئولیت‌های رئیس حسابداری در کسب‌وکارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد چراکه روند کار حسابداری و امور مالی در آن‌ها متفاوت است. بدیهی است کلیات امور حسابداری مشترک هستند اما در جزییات تفاوت‌های زیادی دارند.

 

 

تفاوت بین مدیریت مالی و مدیریت حسابداری:

همانطور که می‌دانید هر دو امور مالی و حسابداری با مدیریت دارایی مرتبط هستند. در واقع امور مالی و حسابداری دو شاخه جداگانه هستند که اغلب با یکدیگر (به طور واضح) مرزهای مشترک دارند. در سطوح بالا، امور مالی علم برنامه ریزی بودجه بندی و توزیع دارایی‌های کسب و کار است و حسابداری هنر ثبت و گزارش معاملات مالی است.

 

حدود مسئولیتها

برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شـرکت در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .

 

شرح وظایف

 • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
 • تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .
 • پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت وجوه لازم برای سرمایه گذاری بر اساس تغییرات تکنولوژیک بازار سرمایه و بازده پروژه ها ی سرمایه گذاری همچنین بکارگیری ارقام پیش بینی نشده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی و آثار آن در سیاستهای سود آوری و پیش بینی اقـلام بهای تمام شده و هزینه .
 • برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شـرکت .
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.
 • تصمیم گیری واعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر بین واحدهای تابعه .
 • دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .
 • اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .
 • طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه وپیشنهاد وتائید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج .
 • نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .
 • برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف .
 • برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد .
 • پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی .
 • ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .
 • ارزیابی مستمر سیستمها , روشها , و فرضهای مرتبط با امور مالی واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی .
 • انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب ودستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری .
 • تنظیم گزارشات مالی عندالاقتضا.
 • برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .
 • عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت شـرکت.
 • برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، بمنظور ایجاد انگیزش در کارکنان.
 • بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .
 • تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای شـرکت .
 • سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت وتوانایی های کارکنان .
 • تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریتهای مورد نیاز حسب مورد .

تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی . 

 

 

 پیشنهاد میشود مقاله حسابداری چیست را  هم مطالعه کنید

 

 

 

 

شرح وظایف رئیس حسابداری فروش

این شغل در شرکت‌هایی که کار فروش محصولات انجام می‌دهند دیده می‌شود. مهم‌ترین وظیفه رئیس حسابداری فروش نظارت بر کار فروش و توسعه رابطه با مشتریان است. او مدیریت حساب‌ها، ایجاد فرصت‌های جدید فروش و کسب اطمینان نسبت به رضایت مشتریان را به عهده دارد. بنابراین لازم است که مهارت‌های ارتباطی، CRM و مدیریت هم‌زمان چند کار را داشته باشد. به‌صورت کلی وظایف یک رئیس حسابداری فروش شامل موارد زیر می‌شود:

 • مدیریت حساب برای موفقیت بلندمدت
 • ایجاد ارتباط با مشتریان
 • ایجاد فرصت‌های فروش بیشتر
 • نظارت بر کار نمایندگان
 • تهیه گزارش و تحویل به بخش مالی
 • نظارت بر فروش و پیگیری اهداف مالی سازمان

 

 

پیشنهاد میشود مقاله شرح وظایف و مسئولیت های حسابدار چیست؟ را  هم مطالعه کنید

 

 

 

شرح وظایف

انجام کلیه امور محوله صرفا” بر اساس روشهای مدون , آئیننامه ها , دستورالعملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی .

صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت خریداری شده وفروش رفته ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .

نگهداری وکاربری سیستم نرم افزاری مالی شرکت وتهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفتگی از اطلاعات موجود و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.

دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری .

تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده .

نگهداری وراهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد وثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر سیستمهای نرم افزاری مـوجود .

محاسبه وصدور اسناد پرداخت و کـنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل وام پرسنلی ، مساعده ، حق ماموریت ، حقوق معـوقه ،حق الزحمه ، تسویه حساب با کارکنان و… وتهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری .

تهیه و کنترل لـیستهای مربوط به حقـوق و دستمزد ماهانه ، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست بیمه وتهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به اموراداری .

ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب وزارت اموراقتصادی ودارایی.

انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد.

نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

رفع مغایرات بانکی .

نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.

 

شرح وظایف رئیس حسابداری فروش

این شغل در شرکت‌هایی که کار فروش محصولات انجام می‌دهند دیده می‌شود. مهم‌ترین وظیفه رئیس حسابداری فروش نظارت بر کار فروش و توسعه رابطه با مشتریان است. او مدیریت حساب‌ها، ایجاد فرصت‌های جدید فروش و کسب اطمینان نسبت به رضایت مشتریان را به عهده دارد. بنابراین لازم است که مهارت‌های ارتباطی، CRM و مدیریت هم‌زمان چند کار را داشته باشد. به‌صورت کلی وظایف یک رئیس حسابداری فروش شامل موارد زیر می‌شود:

 • مدیریت حساب برای موفقیت بلندمدت
 • ایجاد ارتباط با مشتریان
 • ایجاد فرصت‌های فروش بیشتر
 • نظارت بر کار نمایندگان
 • تهیه گزارش و تحویل به بخش مالی
 • نظارت بر فروش و پیگیری اهداف مالی سازمان
>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید