محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مالیات آنها

 

موضوع قراردادهای پیمانکاری می‌تواند متفاوت و متغیر باشد؛ اما معمولا راجع به پروژه‌های ساختمانی، حمل‌ونقل و تدارکات می‌باشد. اکثر شرکت‌هایی که در زمینه‌های ذکرشده فعالیت می‌کنند، احتمال دارد چندین بار قرارداد پیمانکاری تنظیم کرده‌باشند. بسیاری از فعالیت‌های کسب ‌و کارهای جدید بر اساس تنظیم قرارداد پیمانی جلو می‌روند و تعداد این قراردادها هم به صورت روزافزون بیشتر می‌شود. 
اگر شما هم در مدت کاری خود با قراردادهای پیمانی ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و تولید کالاهای مختلف روبرو شده‌اید، حتما این موضوع را می‌دانید که تدوین این قراردادها و نهایی کردن آن‌ها کار چندان راحتی نیست و عواملی مانند محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و محاسبه مالیات قرارداد که هرکدام شامل بندها و موارد مختلف و مهمی هستند، تنظیم قراردادهای پیمانکاری را کمی با مشکل مواجه کرده است. بنابراین تمامی کارفرماها و پیمانکارها ابتدا باید از شرایط محاسبه بیمه و مالیات قرارداد پیمانکاری اطلاعات کافی داشته باشند و سپس یک قرارداد مناسب منعقد کنند. 

 

قرارداد پیمانکاری چیست؟

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

 

 

قانون حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تامین اجتماعی می‌باشند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت نمایند.

قاعده عمومی محاسبه حق بیمه در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی آمده است، در عین حال مطابق بخشنامه شماره ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه در قردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می‌شود و تعداد بیمه‌شدگان و مزد آنان از این جهت بی‌تاثیر است.

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد.

این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. بنابراین کلیه پیمانکاران مقاطعه‌کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ باید نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، متغیر می‌یابد.

 

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به چه صورت است؟

انجام پیمان به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا خود پیمانکار کار را به عهده بگیرد، یا کار را به مقاطعه‌کار فرعی یا جزء واگذار کند که در این صورت قسمت عمده‌ای از مسئولیت‌های قانونی متوجه پیمانکار ثانوی می‌باشد.
درصورتی که خود پیمانکار پیمان را انجام دهد دو حالت دارد:

۱-پیمانکار کار رابه تنهایی و بدون کارگر انجام می‌دهد؛ و مشخصا چون کارگری نداشته، تکلیفی به پرداخت حق بیمه هم ندارد و الزامی نسبت به حبس %۵ از کل مبلغ پیمان نزد سازمان نیست.

 

۲-در مواردی که پیمانکار از کارگر استفاده می‌کند؛ که دو نوع رابطه ایجاد می‌کند:

 

اولا: رابطهای بین پیمانکار و کارفرما وجود ندارد که در این صورت مشمول قانون تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.

 

دوما: رابطه بین کارگران و پیمانکار در کارگاه است که به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار بعنوان کارفرما مکلف است کارگران شاغل خود را بیمه کند و کارفرما مکلف است در قرارداد با پیمانکاران، وی را ملزم به بیمه نمودن کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه آنها نماید. و جهت تضمین %۵ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد خود نگه دارند.

 

در قراردادی که بصورت مقاطعه کاری یا پیمانکاری واگذار می‌شود پیمانکار ممکن است انجام پیمان را به پیمانکار فرعی دیگری واگذار نماید. که شرایط بالا برای پیمانکار فرعی هم همان است یعنی:

۱-پیمانکار فرعی کار را بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد و به دلیل عدم وجود کارگر تکلیفی نسبت به پرداخت حق بیمه هم نیست.

 

۲- در مواردی که پیمانکار فرعی از کارگر استفاده کند دو حالت پیش می‌آید:

 

اولا: در صورت عدم رابطه بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی، موضوع مشمول قانون تامین اجتماعی نشده و پیمانکار اصلی تکلیفی برای بیمه پیمانکار فرعی ندارد.

 

دوما: اگر پیمانکار و کارگر باهم کار می‌کنند به دلیل وجود رابطه کارگری-کارفرمایی، پیمانکار مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران می‌باشد. البته انجام این تکلیف به عهده پیمانکار اصلی می‌باشد.

 

شما می‌توانید قراردادهای پیمانکاری مورد نیاز پروژه‌های خود را از بانک قراردادهای وینداد دریافت کنید. همچنین می‌توانید برای هر قرارداد پیمانکاری، از مشاوره حقوقی تخصصی ما نیز بهره‌مند شوید.

 

 

 پیشنهاد میشود مقاله حق بیمه در پروژه های پیمانکاری را  هم مطالعه کنید

 

 

روش محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از نظر حق احتساب بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
۲. قراردادهای غیر عمرانی
۳. موارد حاص قراردادهای غیرعمرانی

اکثر کارفرمایان و پیمانکاران سعی دارند که قراردادهای آنان در گروه قراردادهای عمرانی قرار بگیرد؛ زیرا حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود به مراتب کمتر است.

 

برای اینکه قراردادی پیمانکاری، قرارداد عمرانی محسوب شود دو شرط لازم است:

الف) قرارداد بر اساس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه ، یا ضوابط تیپ سازمان منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد.

 

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری عمرانی

حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۰۴/۱۶ به بعد به شرح زیر است:

 ۱- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای

قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای قراردادهایی‌اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه‌ای خاص یا قرارداد به‌سازی لرزه‌ای ساختمان یا ساختمان‌هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه‌ای و عملیاتی تقسیم می‌گردند.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد است. ‌(سهم پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد‌).

مثال: در قرارداد مشاوره پیمانکاری به مبلغ 100.000.000 تومان، مبلغ 15.600.000 حق بیمه محاسبه می‌شود که از این میزان 4.330.000 هزار تومان سهم پیمانکار بوده و مابقی مبلغ را باید کارفرما تامین کند.

 

۲- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می‌باشد. نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (‌اجرایی‌) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکر به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد است (‌۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما‌).

مثال: اگر یک قرارداد پیمانکاری اجرایی به مبلغ 85.000.000 منعقد شود، حق بیمه معادل 5.610.000 تومان می­شود که از این مبلغ 89.760 تومان سهم پیمانکار و مابقی سهم کارفرما است.

 

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می‌شود.

مثال: در قرارداد بازسازی یک خانه که تمام هزینه خرید مصالح بر عهده پیمانکار است و ارزش آن 20.000.000 تومان است، مبلغ 1.400.000 تومان حق بیمه باید پرداخت شود.

 

۱-در قراردادهای خدماتی (کار به صورت مکانیکی) و قراردادهایی که مصالح مصرفی در آنها به طور کلی به عهده پیمانکار است ضریب حق بیمه به میزان %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

 

۲-در قراردادهای دستمزدی و خدماتی (کار به صورت غیر مکانیکی) ضریب حق بیمه به میزان %۱۵ درصد ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری است.

 

۳- در مواردی که مصالح مصرفی پروژه قسمتی به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده واگذارکننده کار باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار اضافه می‌شود و میزان ضریب حق بیمه %۷ ناخالص کل کارکرد به‌عنوان بیمه بیکاری خواهد بود.

 

۴- در قراردادهای خدماتی که نوع کار ایجاب می‌کند، قسمتی به صورت مکانیکی (دستگاه‌ها و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام شود ضریب حق بیمه بخش مکانیکی %۷ و ضریب حق بیمه بخش دستی %۱۵ محاسبه می‌شود.

در قراردادهای غیر عمرانی؛ قراردادی که مصالح با پیمانکار است، %۷ حق بیمه دریافت می‌شود و اگر مصالح با واگذارنده کار باشد %۱۵ حق کارفرما می‌باشد. در لیست حقوق کارگر %۷ حق بیمه سهم کارگر می‌باشد و %۹ نیز برای بیمه بیکاری است.

مثال: در یک قرارداد پیمانکاری با موضوع ساخت یک آپارتمان، بخش مربوط به گودبرداری به­وسیله ماشین­آلات صنعتی 200.000.000 تومان و قسمت ساخت داخلی واحدها با ارزش 130.00.000 تومان مورد توافق قرار گرفته است. در این قرارداد بیمه بخش مکانیکی با معیار 7 درصد، 14.000.000 تومان و حق بیمه بخش دستی، با معیار 15 درصد، 19.500.000 تومان محاسبه می­شود.

 

نکات مهم درباره ضرایب حق بیمه در سایر قراردادهای پیمانکاری

 • کارفرما از هر صورت وضعیت ۵‌% بابت بیمه کسر می‌کند و آن را به صورت سپرده نگهداری می‌نماید و پس از ارائه عناصر حساب آن را به پیمانکار پرداخت می‌کند‌.

 

 • پیمانکار باید هر ماهه لیست کارکنان خود را تهیه و بر مبنای حقوق و مزایایی مشمول بیمه، بیمه آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند‌.

 

 • ‌پس از خاتمه پیمان پیمانکار بر اساس درصدهای بالا (۱۵‌% و ۱۷‌% و ‌بیمه بیکاری) بیمه خود را محاسبه می‌کند و اگر این مبلغ از مبالغ پرداخت شده طبق بند ۲ بیشتر باشد مابه‌التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد. اما اگر بیمه محاسبه شده از مبالغ پرداخت شده طبق لیست حقوق و دستمزد ماهانه کمتر باشد از این بابت مبلغی باز پس نمی‌گیرد‌.

 

 • ‌در پایان هر دوره مالی باید حق بیمه کل پیمان تناسب بر درآمد شناسایی شده و نرخ‌های حق بیمه مربوط محاسبه شود. در صورتی که مبلغ آن در جمع مبالغ پرداخت شده بر اساس حقوق و دستمزد کمتر باشد برای تفاوت آن ذخیره ‌لازم شناسایی می‌شود.

 

 

 

پیشنهاد میشود مقاله  حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی چگونه محاسبه می شود؟ را  هم  مطالعه کنید

 

 

مهلت اعتراض به بیمه قرارداد پیمانکاری

مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعترض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

مطابق این ماده مهلت اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعینی۳۰ روزپس از ابلاغ معتبر قابل محاسبه است، ابلاغ معتبر ابلاغی است که با رعایت تشریفات قانونی به عمل آمده باشد.

 

مالیات قراردادهای پیمانکاری

در قوانین و مقررات جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن می‌توان گفت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد و براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود.
به این صورت که در پیمانکاری یک پروژه عمرانی (اگر شخص حقوقی باشد) ، هزینه‌های اجرا و اداری و پرسنلی و بیمه و… از کل درآمد کم می‌شود وسود ناخالص به دست می‌آید و ازاین سود ناخالص ۲۵درصد مالیات باید پرداخت شود.

اما اگر شخص حقیقی باشد معافیت مقرر در قانون هرساله اعلام می‌شود که پس از آن از سود ناخالص کسر می‌شود.

نرخ مالیات اشخاص حقوقی هر سال تغییر نمی‌کند و براساس قانون ۲۵درصد از سود است ولی برای اشخاص حقیقی، معافیت هرساله متغیر است.

 

نحوه محاسبه مالیات قراردادهای پیمانکاری

به قراردادهای پیمانکاری که مبلغ آنها از یک میلیون تومان بیشتر باشد، مالیات مقطوع ۵.۵ درصدی تعلق می‌گیرد. اگر هم پیمانکار در قرارداد نقش مشاور هم داشته باشد این مقدار به ۱۰ درصد تبدیل می‌­شود. همچنین اگر قرارداد پیمانکاری، عمرانی باشد (با معیارهایی که پیشتر ذکر شد) مالیاتی به آن تعلق نمی­‌گیرد.

مثال: در یک قرارداد پیمانکاری غیرعمرانی به ارزش ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، با نرخ مالیات مقطوع ۵.۵ درصد، ۴.۹۵۰.۰۰۰ هزینه مالیاتی باید به حساب اداره مالیات واریز شود.

 

مالیات مقطوع پیمانکاری:

مالیات مقطوع پیمانکاری به مالیات تکلیفی گفته می شود که بر اساس ماده 75 ق.م.م، کارفرمایان، سازمان های دولتی، شهرداری ها، موسسات عام المنفعه مستقل و شرکت ها و … در صورتی که مبلغ کل پیمان از 10 میلیون ریال بیشتر باشد، موظفند از پرداخت هایی که پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل و یا تهیه ساختمان ها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی می کنند 5.5 درصد آن را کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت دارایی واریز نمایند.

این مالیات به دو جز 4 درصد و 5 درصد تقسیم می گردد که جز اول آن قطعی است و جز دوم آن پیش پرداخت مالیات پیمانکار می باشد و لذا از مالیات متعلق به درآمد پیمانکاری قابل کسر است.

همچنین لازم به ذکر است که واگذار کردن بخش یا قسمتی از عملیات، از طرف پیمانکار دست اول به پیمانکار دست دوم و پس از کار، مشمول مالیات مقطوع پیمانکاری نمی باشد و پیمانکاران دست اول به عنوان کارفرما نباید از پرداخت هایی که پیمانکاران دست دوم می کنند، کسر نمایند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت در مواردی که پیمانکار، مقیم خارج از کشور باشد و در ایران شعبه یا نمایندگی نداشته باشد، کارفرما وظیفه دارد که در هر پرداخت، تمام مالیات متعلق را شامل مالیات مقطوع به نرخ 4 درصد و مالیات بر در آمد پیمانکاری در منبع محاسبه نموده و کسر نماید و سپس آن را به حساب های مقرر شده واریز کند.

 

 

مالیات بر در آمد پیمانکاری:

در این بخش، ابتدا درآمد مشمول مالیات پیمانکاری و سپس مالیات موسسات پیمانکاری شرکت های سهامی و غیر سهامی شرح داده شده است:

 

درآمد مشمول مالیات پیمانکاری:

درآمد مشمول مالیات پیمانکاری از 2 طریق زیر قابل تشخیص می باشد:

 

نحوه نگهداری از حساب های مالیاتی:

ذکر این نکته ضروری می باشد که بایستی عملیات مربوط به مالیات های قطعی و پیش پرداخت مالیات پیمانکاری در طی دوره و همچنین درآمد های مشمول مالیات شرکت در پایان سال مالی، در دفاتر ثبت شوند. در نتیجه باید گفت که نگهداری حساب های زیر در تمامی موسسات پیمانکاری مهم و ضروری می باشد.

 • پیش پرداخت مالیات
 • مالیات قطعی پیمان ها
 • ذخیره مالیات بر درآمد

 

مالیات موسسات پیمانکاری:

لازم به ذکر است که غیر از مالیات مقطوعی که از هر پرداخت توسط کارفرما کسب می گردد، موسسات پیمانکاری نسبت به درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری مشمول پرداخت مالیات های تناسبی و تصاعدی نیز می باشند که میزان آن با توجه به وضعیت حقوقی آنها مقرر می گردد.

 

مالیات شرکت سهامی:

درآمد مشمول مالیات برای شرکت های پیمانکاری که به صورت علی الراس تشخیص داده شوند، به شرح زیر می باشد:

 • مالیات اضافی سهم شهرداری 3 درصد نسبت به کل در آمد مشمول مالیات.
 • مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معدن به نرخ سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات.
 • مالیات سود تخصیص یافته برای صاحبان سهام با نام 15 درصد.
 • مالیات سود تخصیص یافته برای اندوخته ها 25 درصد.

 

مالیات شرکت های غیر سهامی:

درآمد مشمول مالیات موسسات پیمانکاری که به صورت شرکت غیر سهامی هستند و علی الراس تشخیص داده شده اند، مشمول مالیات های زیر است:

 • مالیات اضافی سهم شهرداری به نرخ 3 درصد نسبت به کل در آمد مشمول مالیات
 • مالیات اضافی سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سه و نیم در هزار نسبت به کل در آمد مشمول مالیات
 • مالیات سهم هر یک از شرکا به نسبت تعیین شده در اساسنامه از کل در آمد مشمول مالیات پس از کسر 3 در صد سهم شهرداری طبق ماده 134 ق.م.م محاسبه می گردد.

 

نکات محاسبه مالیات شرکت های سهامی:

 • درآمد های پیمانکاری از پرداخت 10 در صد مالیات شرکت معاف هستند.
 • مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات پیمانکاری (5.1 درصد پیش پرداخت) توسط کارفرمایان از پرداخت ها کسر شده است.
 • ملاک تعیین سود تخصیص داده شده برای تقسیم بین صاحبان سهام با نام، اندوخته ها و سود پرداختی به صاحبان سهام بی نام و سود تقسیم نشده، تصمیمات ارکان دارای صلاحیت در شرکت می باشد.
 • چنان چه مجمع عمومی شرکت در مورد نحوه تقسیم سود، تصمیمی نگیرد، کل سود تقسیم نشده مشمول نرخ های مذکور در ماده 134 ق.م.م می گردد.
 • مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی باشد یا مقیم خارج از کشور باشد، طبق ماده 134 ق.م.م، تبصره 8 وصول می گردد.

 

نکات محاسبه مالیات شرکت های غیرسهامی:

 • کل درآمد پیمانکاری شرکت ها از پرداخت 10 درصد مالیات شرکت معاف است.

 

 • مبالغی که به عنوان پیش پرداخت مالیات (5.1 درصد هر پرداخت) توسط کارفرما از پرداخت ها کسب می گردد و به حساب وزارت دارایی واریز می شود، از کل مالیات بر درآمد پیمانکاری قابل کسر خواهد بود.

 

 • سود مشمول مالیات شرکا از لحاظ مالیاتی، با سودی که در واقع به شرکا تعلق می گیرد، متفاوت می باشد، اما مبنای تسهیم در هر دو مورد یکسان است.

 

مالیات موسسات انفرادی:

با توجه به ق.م.م، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که به صورت انفرادی به فعالیت های پیمانکاری مشغول باشند، در صورت علی الراس بودن آنها، مالیات آنها به صورت نرخ های تصاعدی موجود در ماده 134 ق.م.م قابل محاسبه می باشد. بنابراین، اشخاص حقیقی که منبع درآمد آنها پیمانکاری است، می توانند نسبت به بخشودگی مالیاتی موضوع ماده مذکور ق.م.م اقدام نمایند.

 

سوالات متداول

 

مالیات در قرارداد پیمانکاری چگونه محاسبه می‌شود؟

در قوانین جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانكاری به طور اخص تعریف نشده اما می‌توان گفت مالیات‌ها براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود. مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد.

 

بیمه قرارداد پیمانکاری چگونه است؟

بسته به نوع قرارداد پیمانکاری، محاسبه بیمه متفاوت است برای مثال بیمه قرارداد های عمرانی مشاوره‌ای و عمرانی پروژه‌ای متفاوت است. 

 

>

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش